Bezplatné nástroje na dešifrovanie ransomware

Napadol vás ransomware? Neplaťte výkupné!

Naše bezplatné nástroje na dešifrovanie ransomware vám pomôžu dešifrovať súbory zašifrované týmito typmi ransomware. Jednoduchým kliknutím na názov zobrazíte znaky infekcie a získate našu bezplatnú opravu.


Chcete pomôcť predísť infekciám ransomware v budúcnosti?

Stiahnite si BEZPLATNÚ skúšobnú verziu AVG Internet Security alebo AVG Internet Security Business Edition. Prečítajte si viac o našich riešeniach zabezpečenia pre podniky.

Zistite viac v našej Komplexnej príručke o ransomware.

 

Apocalypse

Apocalypse je typ ransomware, ktorý bol prvýkrát spozorovaný v júni 2016. Toto sú znaky infekcie:

Zmeny názvov súborov:

Apocalypse pridáva k názvom súborov prípony .encrypted, .FuckYourData, .locked, .Encryptedfile alebo .SecureCrypted. (napr. súbor Praca.doc sa zmení na Praca.doc.locked)

Vydieračská správa:

Otvorením súboru s príponou .How_To_Decrypt.txt, .README.Txt, .Contact_Here_To_Recover_Your_Files.txt, .How_to_Recover_Data.txt alebo .Where_my_files.txt (napr. Praca.doc.How_To_Decrypt.txt) sa zobrazí variant tejto správy:

Apocalypse ransomware screenshot

BadBlock

BadBlock je typ ransomware, ktorý bol prvýkrát spozorovaný v máji 2016. Toto sú znaky infekcie:

Zmeny názvov súborov:

BadBlock nepremenováva vaše súbory.

Vydieračská správa:

Po zašifrovaní vašich súborov BadBlock zobrazí jednu z týchto správ (zo súboru nazvaného Help Decrypt.html):

BadBlock ransomware screenshot
BadBlock ransomware screenshot

Ak BadBlock zašifroval vaše súbory, kliknutím tu stiahnite našu bezplatnú opravu:

Stiahnuť opravu pre BadBlock pre 32-bitový Windows

Bart

Bart je typ ransomware, ktorý bol prvýkrát spozorovaný koncom júna 2016. Toto sú znaky infekcie:

Zmeny názvov súborov:

Bart pridáva k názvom súborov príponu .bart.zip. (napr. súbor Praca.doc = Praca.docx.bart.zip). Ide o šifrované archívy vo formáte ZIP, ktoré obsahujú pôvodné súbory.

Vydieračská správa:

Po zašifrovaní vašich súborov zmení Bart pozadie vašej pracovnej plochy na podobný obrázok ako je uvedený nižšie. Text na tomto obrázku môže tiež pomôcť pri identifikovaní ransomware Bart a je uložený na pracovnej ploche v súboroch s názvom recover.bmprecover.txt.

Bart ransomware screen

Ak Bart zašifroval vaše súbory, kliknutím tu stiahnite našu bezplatnú opravu:

Stiahnuť opravu pre Bart

Poďakovanie: Chceme poďakovať Peterovi Conradovi, autorovi nástroja PkCrack, ktorý nám udelil povolenie použiť jeho knižnicu v našom nástroji na dešifrovanie ransomware Bart.

Crypt888

Crypt888 (tiež známy aj ako Mircop) je typ ransomware, ktorý bol prvýkrát spozorovaný v júni 2016. Toto sú znaky infekcie:

Zmeny názvov súborov:

Crypt888 pridáva k názvom súborov predponu Lock.. (napr. súbor Praca.doc sa zmení na Lock.Praca.doc)

Vydieračská správa:

Po zašifrovaní vašich súborov zmení Crypt888 pozadie vašej pracovnej plochy na jedno z nasledovných:

Crypt888 ransomware screenshot
Crypt888 v2 ransomware screenshot
Crypt888 v4 ransomware screenshot
crypt888 v4 screenshot
Screenshot of Crypt888 ransomware

Ak Crypt888 zašifroval vaše súbory, kliknutím tu stiahnite našu bezplatnú opravu:

Stiahnuť opravu pre Crypt888

Legion

Legion je typ ransomware, ktorý bol prvýkrát spozorovaný v júni 2016. Toto sú znaky infekcie:

Zmeny názvov súborov:

Legion pridáva k názvom vašich súborov variant prípony ._23-06-2016-20-27-23_$f_tactics@aol.com$.legion alebo .$centurion_legion@aol.com$.cbf. (napr. súbor Praca.doc sa zmení na Praca.doc._23-06-2016-20-27-23_$f_tactics@aol.com$.legion)

Vydieračská správa:

Po zašifrovaní vašich súborov zmení Legion pozadie vašej pracovnej plochy a zobrazí kontextové okno nasledovne:

Legion ransomware screenshot

Ak Legion zašifroval vaše súbory, kliknutím tu stiahnite našu bezplatnú opravu:

Stiahnuť opravu pre Legion

SZFLocker

SZFLocker je typ ransomware, ktorý bol prvýkrát spozorovaný v máji 2016. Toto sú znaky infekcie:

Zmeny názvov súborov:

SZFLocker pridáva k názvom súborov príponu .szf. (napr. súbor Praca.doc sa zmení na Praca.doc.szf)

Vydieračská správa:

Keď sa pokúsite otvoriť zašifrovaný súbor, SZFLocker zobrazí nasledujúcu správu (v poľštine):

SZFlocker ransomware screenshot

Ak SZFLocker zašifroval vaše súbory, kliknutím tu stiahnite našu bezplatnú opravu:

Stiahnuť opravu pre SZFLocker

TeslaCrypt

TeslaCrypt je typ ransomware, ktorý bol prvýkrát spozorovaný vo februári 2015. Toto sú znaky infekcie:

Zmeny názvov súborov:

Najnovšia verzia TeslaCrypt nepremenováva vaše súbory.

Vydieračská správa:

Po zašifrovaní vašich súborov zobrazí TeslaCrypt variant nasledujúcej správy:

TeslaCrypt ransomware screenshot

Ak TeslaCrypt zašifroval vaše súbory, kliknutím tu stiahnite našu bezplatnú opravu:

Stiahnuť opravu pre TeslaCrypt
Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku