Záleží nám na vašom súkromí

Spoznajte náš záväzok ochrany vašich osobných informácií a údajov

Ochrana osobných údajov

Toto je dodatok Ochrany osobných údajov vydaný AVG pre AVG PrivacyFix a musí sa čítať v spojení s Ochranou osobných údajov vydanou AVG.

AVG PrivacyFix neprenáša údaje prehliadača

AVG PrivacyFix neprenáša ani nezdieľa históriu prezerania internetu ani súbory cookie z prehliadača. Všetky hodnotenia a výpočty prebiehajú priamo v prehliadači. Používajú sa pri nich všeobecné vzorce a dáta zaslané z nášho servera.

AVG PrivacyFix zhromažďuje len údaje potrebné na svoje fungovanie

Ak si nainštalujete doplnok pre prehliadač alebo aplikáciu a použijete ich, vášmu počítaču alebo zariadeniu bude pridelený jedinečný kód, ktorý sa uloží v danom doplnku alebo aplikácii. Pod týmto jedinečným kódom uložíme vami vybrané nastavenia v aplikácii AVG PrivacyFix. Tiež ich použijeme na to, aby sme sa zoznámili so spôsobmi používania aplikácie, ktoré nám pomôžu sledovať a zlepšovať ponúkané služby.

Svoje údaje na Facebooku máte pod kontrolou

Ak sa rozhodnete prepojiť AVG PrivacyFix so svojím účtom na Facebooku, váš používateľský identifikátor na Facebooku bude bezpečným spôsobom odoslaný na náš server. Použijeme ho na to, aby sme vám mohli poskytovať rovnaké možnosti v počítači, mobilných aplikáciách a iných produktoch AVG. Ak sa rozhodnete sledovať ochranu súkromia na Facebooku pomocou AVG PrivacyFix, budeme na súvisiace činnosti uchovávať a používať len nevyhnutne potrebné informácie. Ak sa niekedy rozhodnete odvolať naše prístupové oprávnenia k Facebooku, tieto informácie ihneď vymažeme z našich serverov.

Kliknutím sem zobrazíte úplné znenie Ochrany osobných údajov vydanej spoločnosťou AVG.

Podmienky

Snažíme sa zo všetkých síl, aby bol AVG PrivacyFix skutočne užitočný. Vyžadujeme dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

1. Poctivé jednanie. Pred použitím alebo ďalším šírením kódu či dát z našej dielne požiadajte o povolenie. Radi poskytneme bezplatnú licenciu na ich využitie v nekomerčných aplikáciách na ochranu súkromia (naše dáta je možné nájsť v šiestich projektoch založených na otvorenom zdrojovom kóde). Kontaktujte nás. Radi s vami nadviažeme bezplatnú spoluprácu. Ak vyvíjate komerčné aplikácie, môžete si zakúpiť prístupové oprávnenia k rozhraniu API, čo vás zaručene vyjde lacnejšie než vlastná práca s dátami. Vyhradzujeme si autorské práva na naše dielo a na ochranné známky vrátane PrivacyFix, PrivacyChoice a Privacyscore.

2. Chybám sa nedá vyhnúť. AVG PrivacyFix je bezplatný a ponúka sa „tak, ako je“, bez akýchkoľvek záruk. V našich službách a v našom vyhodnotení vášho stavu a nastavenia súkromia sa môžu vyskytnúť chyby. Nedokážeme zaručiť, že pomocou tejto služby možno zabrániť zhromažďovaniu, použitiu a zdieľaniu vašich údajov on-line, prípadne takéto činnosti účinne regulovať. Neposkytujeme právne poradenstvo a v právnych záležitostiach by ste sa na našu službu nemali spoliehať.

3. Žiadne sľuby. PrivacyFix sa poskytuje „tak, ako je“, bez akýchkoľvek výslovných či predpokladaných záruk vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel, či právneho titulu a záruky neporušovania práv iných. V súvislosti s týmito webovými stránkami neprijímame voči vám žiadnu zodpovednosť (na základe zmluvy, porušenia právnych predpisov alebo inú) za žiadne priame, nepriame, zvláštne ani následné škody, ani za obchodné straty, ušlý obrat, príjmy, zisk, či očakávané úspory, straty zmluvných alebo obchodných vzťahov, poškodenia povesti či dobrého mena, alebo za straty či poškodenia informácií alebo údajov.

4. Ďalej platia nasledujúce pravidlá. Tieto podmienky a vaše používanie našej služby sa riadia výhradne kalifornskými právnymi predpismi. Žaloby súvisiace s vaším použitím tejto služby je možné podať výhradne na súde v okrese Santa Cruz v Kalifornii. Túto službu nesmú používať maloleté osoby. Žiadame ich, aby nám nezasielali žiadne osobné údaje. Vyhradzujeme si právo komukoľvek odmietnuť poskytovanie našej služby a kedykoľvek prerušiť prístup k nami poskytovaným službám.

^ Naspäť na začiatok
Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku