Takmer hotovo!

Sťahovanie sa začne automaticky.
V opačnom prípade kliknite sem.

Inštalácia AVG je rýchla a jednoduchá

1

Na stiahnutý súbor
ukazuje šípka.

2

Otvorením súboru začnite
s inštaláciou aplikácie AVG.

3

Postupujte podľa jednoduchých
pokynov na obrazovke.

OTVORTE
STIAHNUTÝ SÚBOR