Voorschriften voor privacy van gegevens

Als u de programmabeoordelingsfunctie wilt gebruiken, moet u gegevens uitwisselen tussen uw pc en TuneUp Software GmbH (TuneUp), de Duitse dochteronderneming van de licentiegever AVG Netherlands B.V. (AVG). Door deze functie in te schakelen, stemt u in met deze uitwisseling van gegevens.

Het doel van dit document is om uit te leggen welke gegevens naar TuneUp worden verzonden en worden opgeslagen, en hoe deze gegevens worden gebruikt.

1. Type en bereik van gegevens die worden verzonden en opgeslagen

De volgende gegevens worden regelmatig van uw pc naar TuneUp verzonden en opgeslagen:

  • Anoniem gemaakte gebruikers-id
  • Anoniem gemaakte systeem-id
  • Programma-items op uw pc
  • Opstartitems op uw pc
  • Door u ingediende beoordelingen

2. Doel van het verzamelen van gegevens

De weergegeven programmabeoordelingen in AVG PC TuneUp zijn gebaseerd op een gemiddelde waarde van alle beoordelingen die door gebruikers van AVG PC TuneUp zijn ingediend voor dit programma. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de beoordeling de mening weerspiegelt van de meerderheid van deelnemende gebruikers over het nut en de kwaliteit van de beoordeelde programma's. Dit kan heel nuttig zijn voor u wanneer u een beslissing moet nemen over het toekomstige gebruik of de aankoop van de programma's.

Om tot een betrouwbare gemiddelde beoordeling te komen, is het daarom belangrijk dat iedere gebruiker slechts één beoordeling per programma kan indienen en dat een gedifferentieerde en nauwkeurige verzameling van beoordelingen mogelijk is.

De gebruikers-GUID is een gecodeerd kenmerk waarmee beoordelingen gedifferentieerd en anoniem kunnen worden verzameld, ook wanneer meerdere gebruikers dezelfde pc gebruiken. De systeem-GUID is een kenmerk waarmee beoordelingen van verschillende pc's gedifferentieerd en anoniem kunnen worden verzameld. Door een combinatie van de gebruikers- en systeem-GUID kunnen beoordelingen betrouwbaar en anoniem worden verzameld en worden toegewezen aan de betreffende gebruikers. Door deze kenmerken te gebruiken, kunnen we voorkomen dat beoordelingen worden gemanipuleerd door een gebruiker die meerdere beoordelingen voor hetzelfde programma indient. Het voorkomt echter niet dat iemand een nieuwe beoordeling voor een programma indient. In dat geval wordt de nieuwe beoordeling niet vastgelegd als een andere beoordeling van het programma, maar vervangt het zelfs de eerder ingediende beoordeling.

De volgende gegevens worden de op uw pc geïnstalleerde programma's verzonden: de naam van het programma en de ontwikkelaar, de versie en de bestandsnaam. Op basis van deze gegevens kunnen we uw beoordeling voor een bepaald programma nauwkeurig en gedifferentieerd toewijzen.

De opstartitems op uw pc worden verzameld in combinatie met de bijbehorende programma-installaties en naar TuneUp verzonden en opgeslagen. Hiervoor kunt u beoordelingen indienen die apart van het programma worden verzameld.

Daarnaast gebruikt TuneUp de anonieme gegevens over uw gedrag in de context van het gebruik van de functie voor programmabeoordelingen voor product- en marktanalyses zodat de AVG Group zijn producten en productassortiment kan verbeteren.

3. Publiceren en doorsturen van gegevens

TuneUp behoudt zich het recht voor om de anonieme gegevens en afzonderlijke beoordelingen die zijn verzameld door de functie voor programmabeoordelingen, samen met cijfers over gemiddelde beoordelingen, in statistieken en analyses, te gebruiken, te publiceren en door te sturen naar derden, indien van toepassing.

4. Frequentie en gegevenstype van verzending

De gegevens vermeld in alinea 1 worden gecodeerd en naar TuneUp verzonden wanneer u de modules Uninstall Manager, StartUp Manager en Program Deactivator start.

Daarnaast worden er regelmatig op de achtergrond gegevens verzonden en wanneer er wijzigingen in de oorspronkelijk verzonden gegevens worden gedetecteerd.

5. Recht op annulering

U kunt uw deelname aan de uitwisseling van gebruikersgegevens op elk moment annuleren door de beoordelingsfunctie voor programma's uit te schakelen. Wanneer u de beoordelingsfunctie uitschakelt, worden de beoordelingen van andere AVG PC TuneUp-gebruikers verwijderd van uw pc. Uw eigen beoordelingen kunt u archiveren als u de functie op een later tijdstip opnieuw wilt inschakelen, maar u kunt deze gegevens ook definitief verwijderen. In beide gevallen worden er pas weer gegevens naar TuneUp verzonden als de functie voor het beoordelen van programma's opnieuw is ingeschakeld.

Verder naar inhoud Verder naar menu