Gegevensbeveiligingsbepalingen

Voor het gebruik van de beoordelingsfunctie voor programma's, is een uitwisseling van gegevens vereist tussen uw pc en TuneUp Software GmbH met hoofdzetel in Darmstadt (TuneUp), de Duitse dochteronderneming van de licentiegever AVG Netherlands B.V. (AVG). Door de functie in te schakelen, gaat u akkoord met deze uitwisseling van gegevens.

Hierna zullen wij u informatie geven over welke gegevens aan TuneUp worden gestuurd en opgeslagen en hoe deze gegevens worden gebruikt.

1. Soort en omvang van de gestuurde en opgeslagen gegevens

Onderstaande gegevens worden met regelmatige tussenpozen vanaf uw PC naar TuneUp gestuurd en daar opgeslagen:

  • Anonieme gebruikersidentificatie
  • Anonieme systeemidentificatie
  • Programma-invoeren op uw PC
  • Autostart-invoeren van uw PC
  • De door u uitgevoerde beoordelingen

2. Doel van het verzamelen van de gegevens

Voor het weergeven van de in AVG PC TuneUp weergegeven programmabeoordelingen, wordt een gemiddelde waarde vastgelegd van alle beoordelingen, die gebruikers van AVG PC TuneUp voor dit programma hebben afgegeven. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat de beoordeling een weerspiegeling is van de mening van de meerderheid van de deelnemende gebruikers ten aanzien van het nut en de kwaliteit van de beoordeelde programma's. Dit kan voor u een grote steun zijn bij de beslissing om programma's in de toekomst te gaan gebruiken of aan te schaffen.

Voor de bepaling van een betrouwbare gemiddelde beoordeling is het derhalve van het grootste belang dat iedere gebruiker per programma slechts één beoordeling kan afgeven en dat een gedifferentieerde en nauwkeurige registratie van de beoordelingen mogelijk is.

De gebruikersidentificatie (User-GUID) is een gecodeerd wachtwoord, dat ook bij meerdere gebruikers van dezelfde PC een gedifferentieerde en anonieme registratie van de beoordelingen mogelijk maakt. De systeemidentificatie (System-GUID) is een wachtwoord, waarmee een gedifferentieerde en anonieme registratie van de beoordelingen van verschillende PC's mogelijk wordt gemaakt. Een combinatie van User- en System-GUID zorgt voor een betrouwbare en anonieme registratie van de beoordelingen en de toewijzing ervan aan de desbetreffende gebruikers. Door gebruik van deze wachtwoorden te maken, worden ongewenste vervalsingen van de beoordelingen als gevolg van meerdere beoordelingen van een programma door dezelfde gebruiker, voorkomen. Dit heeft echter geen invloed op de mogelijkheid om programma's opnieuw te beoordelen. In dit geval wordt de nieuwe beoordeling niet geregistreerd als een nieuwe beoordeling van het programma, maar wordt de op een eerder tijdstip opgegeven beoordeling overschreven.

De onderstaande gegevens ten aanzien van de op uw PC geïnstalleerde programma's worden doorgestuurd: omschrijving van het programma en producent, versie en bestandsnaam. Deze gegevens maken een nauwkeurige en gedifferentieerde toewijzing van uw beoordeling aan een bepaald programma mogelijk.

De op uw PC aanwezige Autostart-invoeren worden in het kader van de bijbehorende programma-installatie geregistreerd, naar TuneUp gestuurd en opgeslagen. Hiervoor kunt u beoordelingen afgeven, die onafhankelijk van het desbetreffende programma worden geregistreerd. 

Daarnaast gebruikt TuneUp de in het kader van uw gebruik van de beoordelingsfunctie opgeslagen anoniem gemaakte gegevens voor product- en marktanalytische doeleinden, die de AVG bedrijfsgroep helpen, hun producten en het productaanbod te verbeteren.

3. Publiceren en doorgeven van de gegevens

TuneUp behoudt zich het recht voor, om de in het kader van de beoordelingsfunctie voor programma's geregistreerde anonieme gegevens en afzonderlijke beoordelingen, alsmede de gemiddelde beoordelingen te gebruiken voor statistieken en analyses, te publiceren en eventueel aan derden door te geven.

4. Frequentie en wijze van sturen van de gegevens

De onder paragraaf 1 genoemde gegevens worden tijdens het opstarten van de module Uninstall Manager, StartUp Manager en Program Deactivator, gecodeerd doorgestuurd naar TuneUp. Bovendien worden de gegevens met regelmatige tussenpozen, alsmede ten tijde dat wijzigingen aan reeds eerder verstuurde gegevens worden vastgesteld, op de achtergrond verstuurd.

5. Recht op herroeping

U kunt uw deelname aan de uitwisseling van gebruikersgegevens te allen tijde beëindigen, door de beoordelingsfunctie voor programma's uit te schakelen. Wanneer de beoordelingsfunctie wordt uitgeschakeld, worden de beoordelingen van de andere AVG PC TuneUp-gebruikers van uw PC gewist. Uw eigen beoordelingen kunt u archiveren zodat u ze later bij het weer inschakelen van de functie opnieuw kunt gebruiken, of u kunt ze onherroepelijk verwijderen. In beide gevallen worden tot aan een mogelijk hernieuwde inschakeling van de beoordelingsfuncties voor programma's geen gegevens meer naar TuneUp verstuurd.