Licentieverklaringen | AVG

Alle commerciële producten van AVG kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde licentieverklaring. Lees de onderstaande licentieverklaringen door.

AVG 2015

AVG 2014

AVG 2013

AVG 2012

AVG 2011

AVG 9.0

AVG 8.5

Licentiemodel