Win32/Floxif

Ak je infikovaný počítač pripojený do siete LAN, odpojte ho a znova ho pripojte až po skontrolovaní a vyčistení všetkých ostatných počítačov.

  • Stiahnite si súbor rmfloxif.exe.
  • Potom spustite nástroj na odstránenie infikovaných súborov. Nástroj automaticky vykoná vyhľadávanie na všetkých pripojených diskoch a pokúsi sa vyliečiť infikované súbory. Ak nástroj zistí prítomnosť aktívneho vírusu v pamäti, požiada vás, aby ste reštartovali počítač. Liečenie sa vykoná počas zavádzania operačného systému, aby aktívny vírus nemohol narušiť proces liečenia.
  • Po reštartovaní počítača a vykonaní kompletného testu aktualizujte produkt AVG.

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus