Naše smernice za privatnost su nedavno ažurirane

 • Smernice privatnosti
 • Karakteristično za aplikaciju
 • Kolačići
 • Arhiva privatnosti

Naše smernice za privatnost


Mi (AVG Technologies NV i naše affiliates) promenili smo svoje smernice za privatnost poslednji put 15. oktobra 2015. Ako vas zanima šta smo promenili, kliknite ovde.

Zašto prikupljate moje podatke?


Razlog je jednostavan. Pružamo proizvode i usluge da bismo vam pomogli da obezbedite svoje podatke, uređaje i ličnu privatnost. Koristimo podatke da bismo poboljšali te proizvode i usluge; pružali podršku; slali obaveštenja, ponude i promocije i da bismo zarađivali na besplatnim ponudama kako bismo mogli da nastavimo da ih besplatno nudimo.

Koristimo podatke koji mogu da vas identifikuju, tzv. lične podatke, da bismo uradili sledeće:
 

 • Omogućili vam da kupite i preuzmete proizvode, pristupate uslugama ili učestvujete u ponuđenim aktivnostima;
 • Pružili vam informacije o upozorenjima o virusima, novim i nadograđenim proizvodima i uslugama i drugim informacijama koje ste zahtevali;
 • Prikazali vam poruke o usluzi za vaš uređaj;
 • Obavestili vas ako utvrdimo da su vaše datoteke, aplikacije ili e-poruke potencijalno zlonamerne;
 • Slali vam biltene, informativne e-poruke ili druge informacije u vezi sa kompanijom AVG i
 • Obezbedili vam posebne pogodnosti, uključujući ponude koje se odnose na proizvode i usluge trećih strana

Koristimo podatke koji vas ne identifikuju, tzv. podatke koji nisu lični, u mnoge svrhe, na primer za poboljšanje svojih proizvoda i usluga, kao i da bismo mogli da nastavimo da besplatno pružamo neke svoje ponude. Možemo da koristimo podatke koji nisu lični da bismo kreirali anonimne profile podataka i obezbedili segmentirani marketing, generisali agregatne statističke informacije i da bismo poboljšali i administrirali svoje trenutne proizvode i kreirali nove proizvode.

Možete biti sigurni da štitimo informacije koje prikupimo. Korišćenjem naših proizvoda i usluga pristajete na prikupljanje, korišćenje i deljenje svojih podataka u skladu sa ovim Smernicama za privatnost. Osim ako za određeni proizvod nije navedeno drugačije, svi AVG proizvodi i usluge su obuhvaćeni ovim Smernicama za privatnost.

Ako ste zaista zainteresovani za teme privatnosti, postavili smo nekoliko video zapisa da bismo objasnili šta radimo, zašto to radimo i na koji način.

Kako prikupljate moje podatke?


Prikupljamo informacije na tri načina: kada nam navedete informacije, automatski – kada koristite našu veb lokaciju ili proizvode i kada nam te informacije dostave treće strane. Veći deo našeg automatskog prikupljanja obavlja se putem korišćenja stvari kao što su kolačići i veb monitori za praćenje. Ako vas zanima šta podrazumevamo pod kolačićem ili veb monitorom za praćenje, kliknite ovde. Detaljne informacije o tome kako koristimo kolačiće i usluge praćenja i analitike nezavisnih proizvođača možete pronaći ovde. Pored toga, ako vam je omogućena ova opcija, možemo skenirati veb saobraćaj (uključujući šifrovani saobraćaj) u potrazi za poznatim virusima.

Šta prikupljate što može da me identifikuje?


Poput mnogih drugih preduzeća prikupljamo informacije, od kojih neke koje su poznate kao lični podaci, mogu da vas identifikuju. Primer ličnih podataka može da bude vaše ime ili e-adresa.

Neke lične podatke prikupljamo samo kada nam ih pružite. Ove informacije mogu da obuhvate vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona i, ukoliko plaćate kreditnom karticom, vaše informacije o plaćanju. Do ovoga može doći kada:
 • Kreirate korisnički nalog, upućujete porudžbinu ili registrujete proizvod;
 • Zahtevate podršku za proizvod ili druge usluge;
 • Zahtevate informacije o proizvodima ili
 • Učestvujete u anketama.
Neke lične podatke prikupljamo automatski kada koristite našu veb lokaciju ili proizvode. Ove informacije mogu da obuhvate neke ili sve sledeće tipove informacija:
 • Vašu adresu internet protokola ("IP" adresu);
 • Korisnička imena i imena naloga, kao i srodne podatke;
 • Broj telefona;
 • Broj SIM (Subscriber Identification Module) kartice;
 • ID brojeve uređaja, uključujući ID mašine, IMEI i/ili MEID;
 • Licencu i identifikacione brojeve AVG proizvoda i
 • Geografsku lokaciju zasnovanu na lokalnim informacijama GPS/Wi-Fi/komunikacione mreže.
Ako nam nije potrebno da podaci ostanu u obliku koji vas može lično identifikovati, nakon prikupljanja ih pretvaramo u anonimne i skladištimo tako da vas ne identifikuju. Na primer, kada prikupimo vašu IP adresu, možemo da je učinimo anonimnom tako što sakrijemo poslednju grupu cifara (npr. promenimo 192.168.1.1 u 192.168.1.XXX).

Šta prikupljate što ne može da me identifikuje?


Prikupljamo mnogo vrsta podataka koji vas ne identifikuju lično, a koji su poznati pod nazivom podaci koji nisu lični. Iako ne možemo da navedemo baš sve vrste podataka koji nisu lični, a koje prikupljamo, u nastavku smo pokušali da vam damo opštu ideju o tome koje vrste podataka koji nisu lični prikupljamo, a navodimo i primere da biste bolje shvatili na šta mislimo.

Prikupljamo podatke koji nisu lični da bismo poboljšali svoje proizvode i usluge, uključujući sledeće:
 • podaci koji se odnose na potencijalne pretnje malvera po vaš uređaj i cilj tih pretnji, uključujući kopije datoteka ili e-poruka označenih kao potencijalni malver, imena datoteka, kriptografski heš, proizvođač, veličina, vremenska oznaka, povezani ključevi registratora itd.;
 • informacije o tome kako koristimo svoje proizvode i njihove funkcije, uključujući informacije o određenom uređaju, brzinama instalacije i deinstalacije, jeziku, tehničkim parametrima i proizvođaču uređaja, bezbednosnim informacijama uređaja (atributi lozinke, nivo šifrovanja) itd. i
 • informacije o tome gde se naši proizvodi i usluge koriste, uključujući približnu lokaciju, poštanski broj, pozivni broj, vremensku zonu i URL adresu sa koje pristupate našim proizvodima.
Prikupljamo podatke koji nisu lični da bismo zarađivali na svojim besplatnim ponudama da bismo mogli da nastavimo da ih besplatno nudimo, uključujući sledeće:
 • ID za reklamiranje povezan sa vašim uređajem;
 • istorija pregledanja i pretrage, uključujući metapodatke;
 • dobavljač internet usluga ili mobilna mreža koju koristite za povezivanje sa našim proizvodima i
 • informacije u vezi sa drugim aplikacijama koje možda imate na uređaju i način na koji se one koriste.
Ponekad istorija pregledanja ili pretrage sadrži termine koji mogu da vas identifikuju. Ako shvatimo da deo istorije pregledanja može da vas identifikuje, tretiraćemo taj deo vaše istorije kao lične podatke i učinićemo ove informacije anonimnim. Možemo i da objedinimo i/ili učinimo anonimnim lične podatke koje prikupljamo u vezi sa vama. Na primer, vašu preciznu lokaciju bismo smatrali ličnim podatkom ako je sačuvamo zasebno, ali ako kombinujemo lokacije svojih korisnika u skup podataka koji nam može reći koliko korisnika se nalazi u određenoj zemlji, ne bismo smatrali ove agregirane podatke informacijama koje vas lično identifikuju.

Da li delite moje podatke?


Da, mada vreme i način deljenja zavise od toga da li su u pitanju lični podaci ili ne. AVG može da deli podatke koji nisu lični sa trećim stranama i može javno da prikaže agregatne ili anonimne informacije.

Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše lične podatke i informacije trećim stranama.

Možemo da delimo određene lične podatke (kao što je opisano ispod) sa:
 • Bilo kojom od AVG podružnica;
AVG je globalna kompanija koja obuhvata mnoge kompanije i kancelarije širom sveta. Kako bismo poslovali širom sveta, možemo deliti vaše lične podatke sa kancelarijama i preduzećima koja su možda u zemljama koje imaju drugačije zakone u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka nego u zemlji iz koje smo ih prikupili.
 • Dobavljači pretrage;
Određeni dobavljači pretrage mogu zahtevati od nas da delimo punu IP adresu sa njima u cilju ispunjavanja zahteva pretrage. Imajte u vidu da dobavljači pretrage imaju sopstvene smernice za privatnost koje pokrivaju privatnost ovih zahteva. Preporučujemo vam da pročitate ove smernice za privatnost pre nego što odlučite da koristite ove usluge.
 • Izabrani AVG prodavci, distributeri i drugi partneri izvršavaju usluge u naše ime.
Možemo da delimo neke od vaših ličnih podataka, na primer e-adresu, sa određenim izabranim prodavcima, distributerima i drugim partnerima da bismo im omogućili da vam se obrate u vezi sa proizvodima, uslugama ili ponudama za koje smatramo da su važne za vas ili vaše preduzeće radi ispunjavanja uslova u okviru odnosa u vezi sa licenciranjem i uslugama sa kompanijom AVG ili radi pružanja lokalne tehničke i korisničke podrške.

Na kraju, možemo deliti vaše lične podatke:
 • kada je neophodno da isporučimo proizvod ili uslugu koje tražite, na primer sa izdavaocem platne kartice koju koristimo da bismo obradili transakciju putem kreditne kartice;
 • kada je dozvoljeno zakonom ili neophodno radi usaglašavanja sa važećim zakonskim procesom;
 • kada je neophodno da zaštitimo i odbranimo prava na intelektualnu svojinu kompanije AVG, uključujući bezbednost svojih proizvoda i usluga;
 • kada je neophodno da zaštitimo ličnu bezbednost, svojinu ili druga prava javnosti, kompanije AVG ili njenih klijenata ili zaposlenih; ili
 • u vezi sa prodajom celog preduzeća ili njegovog dela.
Ako budemo zakonski primorani da otkrijemo vaše lične podatke trećoj strani, učinićemo komercijalno opravdane napore da vas unapred obavestimo o tome, osim ako je to zakonom zabranjeno. Ako budemo uključeni u integraciju, prisvajanje ili prodaju resursa, poštovaćemo ove Smernice za privatnost i svi korisnici na koje ovo utiče biće informisani ako prenesemo bilo kakve lične podatke trećim stranama ili ako lični podaci postanu podložni drugim smernicama za privatnost kao rezultat toga.

Koja prava imam nad svojim podacima?


Imate pravo da nas pitate o ličnim podacima koje obrađujemo, svrsi i prirodi obrade, kao i da nam zatražite informacije o tome sa kim delimo vaše lične podatke.

Imate pravo da zahtevate da ažuriramo, ispravimo ili izbrišemo (pod pretpostavkom da ovo ne utiče na usluge koje vam pružamo) vaše lične podatke u bilo koje vreme. Imajte u vidu da možemo da odbacimo zahteve koji ugrožavaju bezbednost drugih osoba, koji su nerazumni ili se ponavljaju ili one koji zahtevaju nesrazmeran napor. Osim u slučaju da nam tražite da izbrišemo podatke, imajte u vidu da možemo zadržati vaše lične podatke jednu godinu od trenutka kada prestanete da budete naš korisnik (ali obično ne zadržavamo lične podatke duže nego što je razumno potrebno imajući u vidu svrhe u koje su podaci prikupljeni).

Imate pravo da odbijete saglasnost za korišćenje ili prikupljanje određenih podataka od strane nas ili nezavisnih proizvođača, uključujući lične podatke i podatke koji nisu lični, prateći uputstva navedena ovde.

Imate pravo da odbijete prijem biltena, informatora ili drugih informacija i možete se odjaviti u bilo kom trenutku tako što ćete pratiti uputsva navedena ovde ili odgovarajući proces otkazivanja pretplate naveden u datoj e-poruci ili biltenu. Imajte u vidu da naše e-poruke mogu da sadrže važne ili korisne informacije o AVG Proizvodima, uključujući informacije o vašem broju licence ili statusu vaših porudžbina ili računa.

Imate pravo da od nas očekujete da zaštitimo vaše lične podatke i sačuvamo njihovu bezbednost. Trudimo se da zaštitimo AVG i svoje korisnike od neovlašćenog pristupa ili neovlašćene promene, otkrivanja ili uništenja informacija koje posedujemo. Posebno:

 • Bez izuzetka poštujemo ove smernice u pogledu svih podataka koje prikupimo od vas;
 • Ograničavamo korišćenje i otkrivanje vaših ličnih podataka i trudimo se da obezbedimo da sve osobe sa kojima delimo takve informacije tretiraju te informacije kao privatne i uz stepen bezbednosti koji one zaslužuju i
 • Primenjujemo prihvaćene fizičke, tehničke i administrativne prakse radi čuvanja i obezbeđivanja informacija koje prikupljamo.

Koje promene ste nedavno izvršili?


Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promenimo Smernice za privatnost i naznačićemo datum kada su Smernice za privatnost poslednji put ažurirane. Ako je došlo do znatnih promena, istaći ćemo takve promene i pokušaćemo da vas direktno obavestimo, ako je to moguće. Zadržaćemo i prethodne verzije ovih Smernica za privatnost u arhivi da biste mogli da ih pregledate

Promene u našim smernicama za privatnost od poslednje verzije uključuju sledeće:
 • Promenili smo način predstavljanja smernica za privatnost da bismo olakšali njihovo razumevanje i čitanje.
Pratite ovu vezu da biste preuzeli trenutne smernice za privatnost ili da biste pristupili prethodnim verzijama AVG smernica za privatnost. 

Kako mogu da vam se obratim?


Ako imate pitanja o ovim smernicama ili o bilo čemu gorenavedenom, pošaljite na e-poruku na privacy@avg.com ili pogledajte uputstva u proizvodu ili usluzi koju koristite. Možete nas kontaktirati e-poštom na adresu:

AVG Netherlands BV
Gatwickstraat 9-39, 
1043GL Amsterdam
The Netherlands

Postoji li još nešto što bi trebalo da znam?


Naša lokacija ili proizvodi povremeno mogu sadržati veze ka veb lokacijama ili drugim spoljnim destinacijama kojima upravljaju treće strane, kao i veze sa tih lokacija. Ako pratite vezu do bilo koje od destinacija (kao što su ponude u prodavnicama aplikacija za mobilne telefone itd.), imajte u vidu da te lokacije imaju sopstvene smernice za privatnost. Dok ste na tim lokacijama, podležete tim smernicama i zbog toga bi trebalo da ih pročitate i razumete pre nego što prosledite bilo kakve lične podatke tim lokacijama.

Možemo imati i veze ka kobrendiranim veb lokacijama koje održavaju kompanija AVG Technologies i neki naši poslovni partneri. Imajte na umu da te kobrendirane veb lokacije i proizvodi mogu da imaju sopstvene smernice za privatnost koje vas podstičemo da pročitate i razumete.  
Pređite na sadržaj Pređi na meni