AVG AntiVirus phiên bản di động dành cho Android

Chúng tôi cũng có thể bảo vệ di động của bạn

Khả năng bảo vệ di động tiên tiến giúp bảo vệ bạn trước virus, phần mềm gián điệp, kẻ trộm và kẻ xâm nhập.

Dù bạn dùng thiết bị nào, chúng tôi cũng bảo vệ bạn

Biểu tượng tính năng PC
Biểu tượng tính năng Laptop
Biểu tượng tính năng Điện thoại
Chuyển đến nội dung Chuyển đến menu