AVG EULA | Perjanjian Pengguna Akhir
| AVG Technologies

PENTING: Perjanjian Pengguna Akhir ini (“Perjanjian”) mengandungi terma dan syarat yang mengawal akses dan penggunaan semua Perisian dan Perkhidmatan yang diperoleh daripada AVG (setiap satu, “Penyelesaian”) oleh anda dan mana-mana entiti atau individu yang anda wakili atau komputer, telefon pintar atau Peranti lain milik mereka yang anda gunakan untuk mendapatkan Penyelesaian (“anda”). Dengan mengklik pilihan “TERIMA” atau “AKTIFKAN” atau pilihan serupa yang berkaitan dengan Perjanjian ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini bukan sekadar berhubung Penyelesaian yang anda peroleh pada waktu itu tetapi juga untuk sebarang Penyelesaian tambahan yang anda peroleh kemudiannya sama ada secara langsung atau tidak langsung menerusi Penyelesaian pertama itu, termasuk produk atau perkhidmatan baharu dan berlainan atau kemas kini atau naik taraf ke Penyelesaian sebelumnya, di mana anda tidak menerima perjanjian lesen pengguna akhir yang berasingan.  

Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, sila klik “TOLAK” atau “BATALKAN” atau “KEMBALI” atau sebarang pilihan yang serupa yang disertakan dengan Perjanjian ini. Jika anda melakukannya, anda tidak akan dapat menggunakan Penyelesaian yang dilindungi oleh Perjanjian ini. Jika anda menolak daripada menerima Perjanjian ini atau jika anda tidak berpuas hati dengan Penyelesaian atas sebarang sebab, anda boleh mendapatkan bayaran balik bagi jumlah yang telah anda bayar untuk Penyelesaian tersebut dalam masa 30 hari yang lalu dengan mengikut arahan di sini.

AVG boleh meminda Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada anda selaras dengan Perjanjian ini dan penggunaan berterusan anda atau keputusan untuk tidak meminta bayaran balik bagi sebarang Penyelesaian pada bila-bila masa sekurang-kurangnya 30 hari selepas tarikh notis akan bermaksud anda menerima pindaan Perjanjian ini. AVG boleh meminta anda supaya menerima pindaan Perjanjian ini untuk meneruskan penggunaan Penyelesaian yang telah anda beli sebelum ini. Jika anda menolak daripada menerima pindaan Perjanjian ini, AVG boleh menamatkan penggunaan anda terhadap Penyelesaian yang terlibat tetapi akan membayar balik jumlah yang telah anda bayar untuk Penyelesaian tersebut (diprorata untuk bahagian yang belum tamat tempoh atau tidak digunakan bagi Terma Langganan).
Ambil perhatian bahawa Perjanjian ini didatangkan dalam dua bahagian. Seksyen 1 hingga 11 Perjanjian ini (“Terma Umum”) terpakai pada semua Penyelesaian, termasuk yang disenaraikan di bawah. Seksyen 13 menghuraikan terma dan syarat tambahan (“Terma Khas”) yang terpakai untuk Penyelesaian khusus, termasuk AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security dan Safeguard Toolbars, AVG Online Backup Service; Data Seeding, dan Sokongan Peribadi AVG, CloudCare dan Managed Workplace. Jika terdapat konflik antara Terma Umum dan Terma Khas, Terma Khas akan mengawal berkenaan dengan Penyelesaian yang ditujukan oleh Terma Khas itu.

Ambil perhatian bahawa Perjanjian ini didatangkan dalam dua bahagian. Seksyen 1 hingga 11 Perjanjian ini (“Terma Umum”) terpakai pada semua Penyelesaian, termasuk yang disenaraikan di bawah. Seksyen 12 menghuraikan terma dan syarat tambahan (“Terma Khas”) yang terpakai untuk Penyelesaian khusus, termasuk AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security dan SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, Sokongan Peribadi AVG, CloudCare dan Managed Workplace dan Penyelesaian Mudah Alih. Jika terdapat konflik antara Terma Umum dan Terma Khas, Terma Khas akan mengawal berkenaan dengan Penyelesaian yang ditujukan oleh Terma Khas itu.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Perjanjian ini atau Penyelesaian yang berkaitan, sila kemukakannya terus kepada hubungan AVG yang ditunjukkan dalam Seksyen 12.16.

Ambil perhatian juga bahawa dalam Perjanjian ini, anda:

 • Akui bahawa:​​​
  • Jika, semasa memperoleh Penyelesaian anda memberikan alamat e-mel kepada AVG dan kemudian alamat e-mel itu berubah, anda mestilah mengemas kini profil pengguna anda untuk memastikan anda menerima notis tentang pelanjutan Tempoh Langganan dan maklumat penting yang lain tentang Perjanjian ini dan Penyelesaiannya    Jika Penyelesaian anda meliputi CloudCare, sila lawat https://www.cloudcare.avg.com/. Untuk Penyelesaian lain, sila lawati https://myaccount.avg.com/my-account-login. Apabila anda membeli lesen secara langsung daripada AVG menurut perjanjian bertulis yang ditandatangani, keperluan ini tidak berkaitan dengan anda, atau jika ada, pelanggan Perkhidmatan MSP anda.
  • AVG, tertakluk pada Terma Khas, boleh dari semasa ke semasa mengemas kini sebarang Penyelesaian atau menggantikan Penyelesaian dengan Penyelesaian lain yang mempunyai fungsi yang serupa tanpa meminta atau mendapatkan keizinan anda secara berasingan dan Peranti anda atau fungsi Peranti tertentu mungkin tidak tersedia kepada anda semasa Kemas Kini sedang berlangsung;
  • AVG mengumpul dan menggunakan maklumat tertentu berhubung Penyelesaian yang anda gunakan menurut Dasar Privasinya; dan
  • Sesetengah Penyelesaian, termasuk yang terdiri daripada Perisian, boleh mengandungi ciri “tamat masa” yang akan menyebabkan Penyelesaian tidak boleh beroperasi secara automatik pada penghujung Tempoh Langganan.
 • Menyatakan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih dan diberi kebenaran untuk menerima Perjanjian ini bagi pihak semua individu atau entiti (atau Peranti milik mereka) daripadanya anda mendapat Penyelesaian ini;
 • Menyatakan dan memberi jaminan bahawa anda tidak berada di negara yang tertakluk pada sekatan Kerajaan A.S. atau yang telah ditetapkan oleh Kerajaan A.S. sebagai negara yang “menyokong pengganas” dan anda bukan individu yang dilarang atau sebaliknya dilarang di sisi undang-undang daripada menerima atau menggunakan Penyelesaian di bawah undang-undang negara tempat anda tinggal atau dari negara tempat anda mengakses atau menggunakan Penyelesaian ini;

TERMA UMUM

1. DEFINISI.

Syarat Berkaitan, sehubungan dengan mana-mana Penyelesaian, bermaksud Tempoh Langganan untuk Penyelesaian, sama ada Tempoh Langganan dilanjutkan secara automatik, bilangan dan jenis Peranti yang diberi kebenaran untuk menggunakan Penyelesaian dan terma lain yang serupa yang mengawal penggunaan Penyelesaian itu. Syarat Berkaitan dinyatakan (i) pada halaman pembayaran daftar keluar jika anda mendapatkan Penyelesaian itu melalui Internet, dari Gedung Aplikasi Mudah Alih atau melalui kaedah elektronik yang lain, (ii) melalui komunikasi telefon atau e-mel apabila anda membeli Penyelesaian, atau (iii) pada bungkusan jika anda mendapatkan Penyelesaian pada CD atau bahantara fizikal yang lain. 

Tujuan Yang Dibenarkan bermaksud (i) berhubung Penyelesaian Percuma dan Beta, penggunaan peribadi, bukan komersial anda dan (ii) berhubung Penyelesaian lain, penggunaan peribadi anda atau penggunaan komersial dalaman dan dalam setiap kes bukan untuk jualan semula atau eksploitasi lain untuk manfaat pihak ketiga.
AVG bermaksud AVG Netherlands BV, sebuah syarikat yang dibentuk di bawah undang-undang Belanda atau, berhubung apa-apa Penyelesaian, Syarikat Kumpulan AVG menyediakan Penyelesaian kepada anda.
Penyelesaian Beta bermaksud apa-apa Penyelesaian Penilaian dan apa-apa Penyelesaian yang bertanda atau sebaliknya ditetapkan sebagai versi ujian beta, tanpa mengira sama ada bayaran telah dilakukan.
Peranti bermaksud apa-apa telefon mudah alih, peranti mudah alih, tablet, perkakas rangkaian mudah alih, produk mudah alih yang lain (setiap, “Peranti Mudah Alih”), komputer peribadi, peranti bersambung Internet atau apa-apa peranti lain yang disokong oleh AVG seperti yang dinyatakan dalam Syarat Berkaitan dan dalam Spesifikasi Teknikal dari segi Penyelesaian.
Pertikaian mempunyai maksud dianggap padanya oleh Seksyen 11.1 Perjanjian ini.
Penyelesaian Penilaian bermaksud sebaliknya Penyelesaian berbayar yang AVG sediakan tanpa menerima bayaran bagi tujuan percubaan atau penilaian.
Tempoh Sambungan mempunyai maksud dianggap padanya oleh Seksyen 3.1 Perjanjian ini.
Penyelesaian Percuma bermaksud apa-apa Penyelesaian selain Penyelesaian Beta bahawa AVG menetapkannya sebagai “percuma” atau sebaliknya menyediakan tanpa caj.
Syarikat Kumpulan bermaksud, berkenaan AVG, sebuah entiti yang mengawal, dikawal atau dalam kawalan biasa dengan AVG. “Kawalan,” seperti yang digunakan dalam seksyen ini, bermaksud pemilikan lebih daripada 50% daripada kepentingan mengundi terkumpul bagi entiti yang berkenaan.
Langganan Awal, bagi setiap Penyelesaian, bermaksud tempoh yang bermula pada tarikh anda mendapat Penyelesaian dan berterusan untuk tempoh (ditakrifkan dengan peredaran masa, penggunaan anda terhadap Penyelesaian atau metrik lain) yang ditentukan oleh Syarat Berkenaan.
Perkhidmatan Terurus (atau Perkhidmatan MSP) bermaksud perkhidmatan pemantauan dan pengurusan peranti jauh yang anda berikan kepada pelanggan anda, termasuk Perkhidmatan AVG anda telah bersetuju untuk memberikan kepada pelanggan menurut persetujuan antara anda dan pelanggan tersebut.
Gedung Aplikasi Mudah Alih bermaksud sebuah gedung dalam talian yang pada masa ini atau pada masa akan datang menawarkan Penyelesaian Mudah Alih, termasuk melalui Peranti itu sendiri.
Penyelesaian Mudah Alih bermaksud Penyelesaian yang disediakan untuk anda pada platform Peranti Mudah Alih, contohnya, Android, iOS dan Windows Phone.
Maklumat Boleh Dikenal Pasti Secara Peribadi bermaksud maklumat yang boleh digunakan dengan sumber lain untuk mengenal pasti secara unik, kenalan, atau mencari seorang individu atau boleh digunakan untuk mengenal pasti secara unik seorang individu termasuk, seperti yang berkenaan di bawah undang-undang, data peribadi (seperti istilah ini digunakan oleh EU Perlindungan Data Arahan 95/46/EC).
Dasar Privasi bermaksud dasar privasi AVG boleh didapati di http://www.avg.com/privacy seperti yang dikemas kini dari masa ke masa.
Perkhidmatan bermaksud Penyelesaian yang terdiri daripada perkhidmatan.

Perisian bermaksud Penyelesaian yang terdiri daripada perisian atau perisian yang disediakan untuk menyokong Perkhidmatan, bertujuan untuk dipasang pada Peranti, dan hendaklah termasuk apa-apa Kemas Kini.Penyelesaian mempunyai maksud yang ditetapkan dalam mukadimah.
Terma Langganan, berkenaan dengan setiap Penyelesaian, bermaksud Langganan Awal bersama dengan semua Terma Lanjutan.
Spesifikasi Teknikal bermaksud dokumentasi teknikal berkenaan dengan Perisian yang berkaitan, boleh didapati di http://www.avg.com/technical-specifications seperti yang dikemas kini dari masa ke masa.
Bahan Pihak Ketiga bermaksud perisian, perkhidmatan, laman web, tawaran dan promosi atau produk yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga dan dikawal oleh Terma dan Syarat Pihak Ketiga.
Terma dan Syarat Pihak Ketiga bermaksud apa-apa perjanjian lesen, terma penggunaan, terma perkhidmatan, dasar privasi dan syarat-syarat lain yang diwujudkan oleh pihak ketiga yang mengawal akses atau penggunaan Bahan Pihak Ketiga.
Kemas Kini bermaksud kandungan atau kod yang AVG hantar untuk mengemas kini Penyelesaian termasuk tetapi tidak terhad pada keluaran atau versi perisian yang baharu, dikemas kini tandatangan malware, definisi perisian pengintip, peraturan anti-spam, definisi virus, senarai hitam atau putih URL, peraturan firewall, data pengesanan pencerobohan, senarai halaman web yang disahkan dan data kerentanan; atau apa-apa kemas kini lain yang tersedia yang diberikan oleh AVG dari masa ke masa berkaitan dengan Penyelesaian.
Kerajaan AS bermaksud kerajaan persekutuan Amerika Syarikat.


2. PEMBERIAN LESEN; UMUM.

2.1. Pemberian Lesen. AVG, tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini, dengan ini memberi anda lesen tidak eksklusif dan tidak boleh pindah milik untuk menggunakan setiap Penyelesaian yang anda beli atau sebaliknya diperoleh dengan cara yang betul, dalam setiap hal semasa Tempoh Langganan berkuat kuasa untuk Tujuan Yang Dibenarkan sehubungan dengan Syarat Berkaitan dan jika berkenaan, Spesifikasi Teknikal. Tempoh Langganan untuk Penyelesaian Percuma berterusan tanpa had, tanpa memerlukan masa lanjutan, sehingga anda atau AVG menamatkannya selaras dengan Perjanjian ini.

2.2 Pembatasan.

2.2.1. Umum Anda tidak akan dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk, (i) menggunakan sebarang kunci lesen, kombinasi nama pengguna/kata laluan atau lain-lain kod atau nombor pengesahan yang diberikan oleh AVG sehubungan dengan mana-mana Penyelesaian pada lebih daripada bilangan Peranti yang dinyatakan oleh Syarat Berkaitan, (ii) mendedahkan sebarang kunci lesen, gabungan nama pengguna/kata laluan atau pengesahan kod atau nombor lain kepada mana-mana pihak selain daripada AVG atau wakil yang ditetapkan oleh AVG, (iii) kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan jelas oleh undang-undang, (A) kejuruteraan berbalik, menyahhimpun, menyahkompil, menterjemah, membina semula, mengubah atau mengekstrak mana-mana Penyelesaian atau mana-mana bahagian Penyelesaian (termasuk tanpa had, sebarang tandatangan malware yang berkaitan dan rutin pengesanan malware) atau (B) menukar, mengubah suai atau sebaliknya meminda mana-mana Penyelesaian (termasuk tanpa had, sebarang tandatangan malware yang berkaitan dan rutin pengesanan malware), (iv) menerbitkan, menjual semula, mengedar, menyiarkan, menghantar, berkomunikasi, memindahkan, mencagarkan, menyewa, berkongsi atau memberi sublesen mana-mana Penyelesaian, (v) memberi akses atau kebenaran menggunakan mana-mana Penyelesaian kepada mana-mana pihak ketiga pada biro perkhidmatan, perkongsian masa, perkhidmatan langganan atau pembekal perkhidmatan aplikasi atau asas lain yang serupa, (vi) menguji atau menanda aras atau mendedahkan atau menerbitkan keputusan ujian atau penanda aras, untuk sebarang Penyelesaian AVG tanpa mendapat keizinan bertulis daripada AVG terlebih dahulu (yang boleh anda mohon di http://www.avg.com/benchmarking) atau (vii) menggagalkan atau memintas, cuba menggagalkan atau memintas atau memberi kebenaran atau membantu mana-mana pihak ketiga dalam menggagalkan atau memintas kawalan ke atas pemasangan atau penggunaan salinan mana-mana Penyelesaian.
2.2.2 Perisian.  Selain had yang wujud kerana Seksyen 2.2.1, anda tidak akan (i) menyalin Perisian bagi apa-apa tujuan selain daripada, yang semunasabahnya perlu untuk menggunakan yang sama seperti yang dimaksudkan oleh Perjanjian ini, dan untuk mengekalkan 1 salinan yang tidak dipasang/luar talian untuk tujuan pemulihan bencana; (ii) memasang Perisian pada mana-mana sistem pengendalian yang tidak disokong oleh AVG seperti yang ditunjukkan dalam Spesifikasi Teknikal, atau (iii) mengeluarkan apa-apa hak cipta, tanda dagangan atau notis proprietari lain daripada Perisian.
2.2.3 Hak Pentadbir. Penyelesaian tertentu memberikan anda atau pengguna lain keistimewaan pentadbiran yang, antara lainnya, boleh membenarkan pentadbir memantau Peranti lain dan/atau status Penyelesaian yang digunakan pada Peranti lain, termasuk contohnya, status langganan, pemberitahuan dan mesej Penyelesaian. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda akan menggunakan keistimewaan pentadbir hanya berhubung Peranti dan Penyelesaian yang anda telah diberi kebenaran dan bukan untuk tujuan lain. Anda turut menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk menerima Perjanjian ini bagi pihak pemilik dan pengguna Peranti yang ditadbir itu dan dengan ini menerima Perjanjian ini bagi pihak mereka.
2.2.4 Amaran. JIKA ANDA MENGGUNAKAN SEBARANG PENYELESAIAN UNTUK TUJUAN ATAU DALAM KEADAAN YANG TIDAK DIBENARKAN DENGAN JELAS OLEH PERJANJIAN INI, ANDA MELAKUKAN PELANGGARAN BAHAN PERJANJIAN INI DAN BOLEH MELANGGAR UNDANG-UNDANG HAK CIPTA YANG BERKAITAN DAN SEMUA WARANTI YANG DIBERIKAN OLEH AVG UNTUK PRODUK TERSEBUT AKAN DITAMATKAN SERTA-MERTA BERIKUTAN PELANGGARAN ANDA.

2.3 Bayaran Pihak Ketiga. Anda boleh dikenakan bayaran atau bayaran data atau penggunaan daripada pihak ketiga (seperti pembekal Internet anda atau pembawa mudah alih) sehubungan dengan penggunaan anda ke atas Penyelesaian. Sebagai contoh, anda boleh dikenakan bayaran jika anda menggunakan Penyelesaian dan ia memuat turun Kemas Kini termasuk definisi malware. Anda bertanggungjawab terhadap semua bayaran tersebut.

2.4 Kemas Kini. AVG, dari semasa ke semasa sewaktu Tempoh Langganan berkuat kuasa dan tanpa kebenaran atau keizinan anda yang berasingan, boleh menggunakan Kemas Kini untuk sebarang Penyelesaian dan anda tidak boleh menggunakan Penyelesaian atau Peranti yang berkaitan (atau fungsi Peranti yang tertentu) sehingga Kemas Kini dipasang sepenuhnya. Kemas kini akan dianggap sebagai sebahagian daripada Penyelesaian untuk semua tujuan di bawah Perjanjian ini. Kemas kini boleh menyertakan kedua-dua tambahan dan pengeluaran fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Penyelesaian atau boleh menggantikannya secara keseluruhan dan kandungan serta fungsi kemas kini tersebut adalah tertakluk pada budi bicara AVG semata-mata. AVG atau Peranti anda boleh menawarkan anda pilihan untuk menolak atau menangguhkan Kemas Kini tetapi anda mesti memuat turun dan membenarkan pemasangan semua Kemas Kini yang tersedia untuk mendapatkan manfaat maksimum daripada Penyelesaian. AVG boleh berhenti menyediakan sokongan untuk Penyelesaian sehingga anda menerima dan memasang semua Kemas Kini. AVG akan menentukan bila dan sama ada Kemas Kini itu sesuai dan tidak wajib menyediakan sebarang Kemas Kini kepada anda. AVG, mengikut budi bicaranya semata-mata, boleh berhenti menyediakan Kemas Kini untuk sebarang versi Penyelesaian selain daripada versi terbaru atau Kemas Kini yang menyokong penggunaan Penyelesaian berhubung dengan mana-mana versi sistem pengendalian, program e-mel, program pelayar dan perisian lain yang dengannya Penyelesaian direka untuk dikendalikan.

2.5 Kefungsian dan Penyahpasangan yang Bercanggah. Perisian tertentu, semasa pemasangannya, boleh melumpuhkan fungsi sedia ada seperti firewall dan menggantikannya dengan fungsi yang disediakan dengan Penyelesaian. Jika anda menyahpasang Penyelesaian, anda mungkin digesa untuk mengaktifkan Perisian lain. AVG benar-benar menasihatkan anda untuk mengaktifkan perisian lain itu seperti yang digesa selepas Penyelesaian telah dinyahpasang. Sesetengah aplikasi pihak ketiga mungkin tidak membenarkan Penyelesaian dipasang atau dijalankan dengan betul. Jika anda memilih untuk mengabaikan amaran yang diberikan semasa pemasangan Penyelesaian, Penyelesaian tersebut mungkin tidak dapat berfungsi dengan betul dan meskipun terdapat apa-apa yang bertentangan dalam Perjanjian ini, AVG menafikan sebarang dan semua waranti serta liabiliti sehubungan dengan Penyelesaian sedemikian. Selain itu, AVG tidak menyokong aplikasi pihak ketiga yang menyediakan fungsi nyahpasang untuk Penyelesaian kami kerana ia boleh menyebabkan masalah lanjut kepada pengguna akhir. Jika anda memilih untuk menggunakan penyahpasang pihak ketiga sedemikian, meskipun terdapat apa-apa yang bertentangan dalam Perjanjian ini, AVG menafikan sebarang dan semua waranti serta liabiliti sehubungan dengan Penyelesaian sedemikian.

2.6 Komen Pengguna. AVG mengalu-alukan komen anda berkenaan dengan Penyelesaian, termasuk pemberitahuan bahawa anda telah mengalami kegagalan, ralat atau lain-lain kepincangan tugas dan cadangan untuk ciri dan fungsi tambahan atau yang berlainan. Sila hantar kepada kami komen dan cadangan anda menggunakan borang web yang boleh didapati di http://www.avg.com/feedback-entry. AVG tidak menerima tanggungjawab untuk memberi respons atau bertindak pada mana-mana komen atau cadangan sedemikian dan jemputan komen ini tidak mengandungi sebarang pengakuan liabiliti atau kegagalan produk Penyelesaian tetapi anda memberikan kepada AVG hak berterusan, muktamad, boleh dipindah milik, boleh diberi sublesen, berbayar sepenuhnya, bebas royalti, hak di seluruh dunia dan lesen di bawah hak harta intelek anda (jika ada) untuk menggunakan, menyalin, merekodkan, mengedar, menghasilkan semula, mendedahkan, menjual, menjual semula, memberi sublesen (menerusi pelbagai peringkat), mengubah suai, memaparkan, menyiarkan secara terbuka, menghantar, menerbitkan, menyiarkan, menterjemah, membuat kerja terbitan dan sebaliknya mengeksploitasi dalam apa jua cara sekalipun ke atas komen dan cadangan anda dalam mana-mana Penyelesaian serta lain-lain produk dan perkhidmatannya.
 

2.7 Kandungan Pengguna. Penyelesaian tertentu mungkin membolehkan anda menerbitkan atau mengongsi dengan orang lain kandungan yang telah anda hasilkan atau peroleh daripada sumber lain (“Kandungan Pengguna”). Anda mengekalkan sebarang dan semua hak harta intelektual yang telah anda miliki di bawah undang-undang berkaitan dalam Kandungan Pengguna yang anda terbitkan dan kongsi menerusi Penyelesaian, tertakluk pada hak, lesen dan terma lain Perjanjian ini, termasuk sebarang hak asas orang lain dalam sebarang Kandungan Pengguna yang anda boleh gunakan atau ubah suai. Anda memberi AVG, hak dan lesen tidak eksklusif, tidak terbatas, tanpa syarat, tanpa had, di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, berterusan dan percuma untuk menggunakan, menyalin, merekodkan, mengedar, menghasilkan semula, mendedahkan, menjual, menjual semula, memberi sublesen (menerusi pelbagai peringkat), mengubah suai, memaparkan, menyiarkan secara terbuka, menghantar, menerbitkan, menyiarkan, menterjemah, membuat kerja terbitan dan mengeksploitasi dalam apa jua cara sekalipun, semua atau mana-mana bahagian Kandungan Pengguna yang anda terbitkan atau kongsi melalui Penyelesaian (dan kerja-kerja terbitan daripadanya), semata-mata bagi tujuan menyediakan Penyelesaian kepada anda di bawah Perjanjian ini. Setiap kali anda menerbitkan atau berkongsi sebarang Kandungan Pengguna, anda menyatakan dan memberi jaminan bahawa anda sekurang-kurangnya berumur dewasa di negeri tempat anda tinggal dan merupakan ibu bapa atau penjaga yang sah atau memiliki semua keizinan sewajarnya daripada ibu bapa atau penjaga yang sah, bagi mana-mana pengguna di bawah umur yang digambarkan di dalam atau menyumbang kepada mana-mana Kandungan Pengguna yang anda terbitkan atau kongsi dan berhubung dengan Kandungan Pengguna itu, (a) anda pengarang dan pemilik tunggal harta intelektual tersebut dan hak lain ke atas Kandungan Pengguna tersebut atau anda memiliki hak mengikut undang-undang untuk menerbitkan atau berkongsi Kandungan Pengguna tersebut dan memberikan hak kepada AVG untuk menggunakannya seperti yang diterangkan dalam Seksyen ini, semuanya tanpa sebarang kewajipan kepada AVG untuk mendapatkan keizinan mana-mana pihak ketiga dan tanpa mewujudkan sebarang kewajipan atau liabiliti kepada AVG; (b) Kandungan Pengguna tersebut tepat; (c) Kandungan Pengguna tersebut tidak dan, mengenai kegunaan yang dibenarkan dan eksploitasi AVG yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, tidak akan melanggar mana-mana harta intelektual atau hak lain mana-mana pihak ketiga; dan (d) Kandungan Pengguna tersebut tidak akan melanggar Perjanjian ini atau menyebabkan kecederaan atau bahaya kepada sesiapa.  

​​

3. LANJUTAN LANGGANAN, PENAMATAN.

Apabila anda membeli lesen secara terus daripada AVG di bawah perjanjian bertulis yang berasingan atau daripada rakan niaga AVG yang anda bayar secara terus untuk mendapatkan Penyelesaian anda, peruntukan ini dan tempoh bayaran balik yang ditetapkan dalam Perjanjian ini mungkin tidak terpakai untuk anda. Sila rujuk perjanjian bertulis anda untuk mengetahui tempoh langganan, maklumat pembaharuan dan bayaran balik.
 

3.1.    Lanjutan Langganan.  Pada penghujung mana-mana Tempoh Langganan, langganan anda boleh dilanjutkan untuk tempoh masa yang berturutan (setiap satu “Tempoh Lanjutan”) selaras dengan Seksyen 3.1 ini. Jika, di bawah Syarat Berkaitan untuk Penyelesaian tertentu, Terma Langganan dilanjutkan secara automatik untuk bulan, tahun tambahan atau tempoh berturut-turut yang serupa, AVG boleh memberikan anda notis yang mengandungi arahan tentang cara membatalkan langganan anda pada akhir Terma Langganan semasa. Anda boleh membatalkan langganan anda pada penghujung Tempoh Langganan dengan mengikut arahan dalam notis ini. Anda boleh turut membatalkan langganan anda dalam Tempoh Langganan pada bila-bila masa sahaja dengan melawat https://myaccount.avg.com/my-account-login. Membatalkan langganan anda akan menghentikan bayaran berulang selepas itu tetapi tidak akan membayar balik bayaran semasa secara retroaktif dan anda akan mengekalkan akses kepada Penyelesaian yang telah anda bayar sehingga tamat Tempoh Langganan semasa itu. Jika anda tidak membatalkan langganan, AVG akan mengenakan bayaran pada kad kredit atau kad debit anda dalam masa yang munasabah sebelum tamat Tempoh Langganan semasa untuk bayaran lanjutan semasa itu (yang mungkin lebih tinggi daripada harga yang mula-mula anda bayar) dan, setelah menerima bayaran, akan melanjutkan Tempoh Langganan untuk Tempoh Lanjutan yang berkenaan.

3.2.    Bayaran balik.

3.2.1. Untuk Penyelesaian Mudah Alih.  Cara paling cepat untuk mendapatkan bayaran balik ke atas Penyelesaian Mudah Alih adalah dengan mengikut proses yang diwujudkan oleh Gedung Aplikasi Mudah Alih di mana anda membeli Penyelesaian tersebut. Jika Gedung Aplikasi Mudah Alih tidak menghormati permohonan bayaran balik anda tetapi anda masih lagi berada dalam jangka masa 30 hari daripada pembelian awal, anda boleh mengembalikan Penyelesaian Mudah Alih anda untuk mendapatkan bayaran balik bagi semua jumlah yang telah dibayar (selain daripada pembelian atau langganan dalam aplikasi) dengan mengikut arahan di http://www.avg.com/billing.

3.2.2. Penyelesaian Lain.  Penyelesaian lain yang tertentu mungkin layak untuk pemulangan dan bayaran balik. Sila lihat http://www.avg.com/billing.

3.3. Maklumat Pembayaran.  Dalam usaha untuk memastikan penggunaan Penyelesaian anda tidak terganggu, AVG boleh mengambil bahagian dalam program pengebilan berulang atau perkhidmatan kemas kini akaun. Jika Tempoh Langganan anda dilanjutkan secara automatik dan AVG tidak dapat mengenakan caj kepada kad kredit atau kad debit yang terdapat pada fail AVG untuk anda, AVG boleh memilih untuk mendapatkan nombor kad, tarikh tamat tempoh yang telah dikemas kini, atau mana-mana maklumat pembayaran yang telah dikemas kini dari bank anda atau sumber lain atau pengeluar kad anda boleh mengenakan caj kepada kad anda secara automatik tanpa memberitahu AVG atau anda. Jika anda ingin menggunakan PayPal untuk membeli langganan, anda mesti membuka akaun dengan PayPal dan mematuhi terma perkhidmatan PayPal, yang boleh ditemui di sini.

3.4. Penamatan. AVG, di samping hak lain yang mungkin ada mengikut undang-undang, dalam ekuiti atau sebaliknya, boleh menamatkan lesen anda untuk mana-mana atau semua Penyelesaian tanpa liabiliti (i) bagi kemudahan dengan memberikan notis lima (5) hari’ terlebih dahulu, dengan syarat bahawa AVG akan, mengikut budi bicaranya semata-mata, untuk Penyelesaian berbayar, sama ada (a) membayar balik kepada anda bayaran yang anda telah bayar kepada AVG sehubungan dengan bahagian Tempoh Langganan berkaitan yang belum tamat, diprorata mengikut Tempoh Langganan berkaitan, atau (b) memberikan lesen untuk produk yang serupa untuk baki Tempoh Langganan tersebut, atau (ii) atas sebab pada bila-bila masa tanpa notis jika anda melanggar Perjanjian ini. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, untuk Penyelesaian Percuma dan Penyelesaian Beta, AVG tidak mempunyai kewajipan lanjut kepada anda selain menyediakan notis penamatan lima (5) hari’ lebih awal bagi kemudahan menurut Seksyen ini dan tidak mempunyai kewajipan untuk menyediakan notis sekiranya penamatan ini disebabkan oleh anda telah melanggar Perjanjian ini.

3.5. Kuat Kuasa Penamatan. Apabila Tempoh Langganan berkaitan telah tamat tempoh untuk mana-mana Penyelesaian yang berkenaan atau penamatan Tempoh Langganan untuk mana-mana Penyelesaian yang berkenaan atau Perjanjian ini, anda hendaklah berhenti menggunakan Penyelesaian yang berkaitan, AVG boleh berhenti menyediakan Kemas Kini untuk anda dan Penyelesaian yang berkenaan boleh berhenti daripada berfungsi. Seksyen 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 tidak akan terjejas walaupun Perjanjian ini tamat tempoh atau ditamatkan.

​​

4. TERMA KHAS UNTUK APLIKASI MUDAH ALIH.

4.1. Umum.  

4.1.1. Pembelian Penyelesaian Melalui Gedung Aplikasi Mudah Alih.  Setiap Gedung Aplikasi Mudah Alih menyiarkan tempoh di mana ia menjual Penyelesaian kepada anda, termasuk tempoh di mana Gedung Aplikasi Mudah Alih boleh (atau tidak boleh) menerima pemulangan atau memberikan bayaran balik bagi harga pembelian yang anda bayar. Anda hendaklah menyemak semula terma tersebut dengan teliti sebelum membuat pembelian anda.
4.1.2. Penggunaan Penyelesaian.  Pada masa yang sama, Perjanjian ini bukan lesen pengguna akhir standard atau terma lain yang disediakan untuk anda oleh Gedung Aplikasi Mudah Alih, mengawal semua Penyelesaian yang anda guna. Setiap Gedung Aplikasi Mudah Alih, walaupun, memerlukan AVG membuat pendedahan dan penafian khusus, semuanya disediakan dalam peringatan Seksyen 4 ini.

4.2. Penyelesaian yang Dimuat Turun dari Gedung Google Play.  Gedung Google Play bermaksud Gedung Aplikasi Mudah Alih yang tersedia menerusi Peranti dan di http://play.google.com (“Gedung Google Play”). Bagi mengelakkan sebarang keraguan, lesen yang diberikan dalam Seksyen 2.1 Perjanjian ini adalah sebagai ganti sebarang hak untuk menggunakan Penyelesaian yang sepatutnya akan diberikan oleh terma lalai untuk aplikasi yang dimuat turun dari Gedung Google Play.

4.3. Penyelesaian yang Dimuat Turun dari Apple App Store.  Terma tambahan berikut terpakai untuk mana-mana Penyelesaian yang diperoleh menerusi iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) dan Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (setiap satu “Apple App Store”):

4.3.1. Lesen yang diberikan oleh Seksyen 2.1 terhad kepada lesen yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Penyelesaian pada mana-mana iPhone, iPod Touch atau Peranti lain yang dikuasakan oleh Apple yang anda miliki atau kawal dan sebagaimana yang dibenarkan oleh Peraturan Penggunaan yang ditetapkan dalam Terma Perkhidmatan Apple App Store, tersedia dalam talian di http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html atau menerusi tapak sedemikian dan kaedah lain yang disediakan kepada anda oleh Apple.
4.3.2. AVG dan anda memperakui dan bersetuju bahawa:

(a)    Perjanjian ini dimeterai hanya antara kedua-dua pihak dan bukan dengan Apple. AVG, bukan Apple, bertanggungjawab sepenuhnya atas Penyelesaian dan kandungan dengannya.
(b)    Apple tidak mempunyai kewajipan untuk memberikan apa-apa perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berkenaan dengan Penyelesaian.
(c)    Jika Penyelesaian tersebut tidak menepati apa-apa jaminan berkenaan, anda boleh memberitahu Apple dan Apple akan membayar balik harga pembelian bagi Penyelesaian kepada anda. Sehingga ke tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan, Apple tidak mempunyai sebarang kewajipan sama sekali sehubungan dengan Penyelesaian dan bahawa, antara anda, AVG dan Apple, sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kos atau perbelanjaan berpunca daripada sebarang kegagalan untuk mematuhi sebarang jaminan akan menjadi tanggungjawab AVG sepenuhnya.
(d)    AVG, bukan Apple, bertanggungjawab untuk menangani apa-apa tuntutan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan Penyelesaian atau pemilikan anda dan/atau penggunaan Penyelesaian tersebut, termasuk, tetapi tidak terhad pada: (i) tuntutan liabiliti produk; (ii) apa-apa tuntutan yang Penyelesaian gagal untuk mematuhi apa-apa keperluan undang-undang atau peraturan yang berkenaan; dan (iii) tuntutan yang timbul di bawah perlindungan pengguna atau undang-undang yang serupa.
(e)    Jika berlaku apa-apa tuntutan pihak ketiga bahawa Penyelesaian atau pemilikan anda dan penggunaan Penyelesaian tersebut melanggar hak harta intelektual pihak ketiga, AVG, bukan Apple, akan bertanggungjawab sepenuhnya bagi penyiasatan, pembelaan, penyelesaian dan pelepasan mana-mana tuntutan pelanggaran harta intelektual.
(f)    Apple dan anak-anak syarikat Apple adalah benefisiari pihak ketiga bagi Perjanjian ini dan, atas penerimaan anda terhadap terma dan syarat Perjanjian ini, Apple mempunyai hak (dan akan dianggap telah menerima hak) untuk menguatkuasakan Perjanjian ini terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga.

4.4. Penyelesaian yang Dimuat Turun dari Gedung Windows Phone.

4.4.1. Anda dibenarkan memuat turun dan menjalankan Penyelesaian pada sehingga lima (5) Peranti Windows Phone yang dikaitkan dengan akaun Microsoft anda tanpa sebarang bayaran tambahan.
4.4.2. Microsoft mahupun pengeluar Peranti anda tidak mempunyai sebarang tanggungjawab atau liabiliti terhadap anda berhubung dengan Penyelesaian ini.
4.4.3. Penyelesaian ini boleh bersambung ke perkhidmatan wayarles berasaskan Internet. Penggunaan anda terhadap Penyelesaian beroperasi sebagai persetujuan anda untuk penghantaran maklumat Peranti standard (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat teknikal mengenai Peranti, perisian sistem dan aplikasi serta persisian anda) untuk perkhidmatan berasaskan Internet atau wayarles. Jika terma lain disediakan sehubungan dengan penggunaan anda terhadap perkhidmatan ini, terma itu turut diguna pakai.
4.4.4. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana perkhidmatan berasaskan Internet dalam apa jua cara yang boleh memudaratkan atau menjejaskan penggunaan orang lain atas perkhidmatan atau rangkaian wayarles itu. Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan ini untuk cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran ke mana-mana perkhidmatan, data, akaun atau rangkaian melalui apa jua cara.
4.4.5. Tiada Waranti Jelas.  WARANTI YANG DIBERIKAN OLEH SEKSYEN 7.1 TIDAK TERPAKAI PADA MANA-MANA PENYELESAIAN MUDAH ALIH YANG MENJALANKAN WINDOWS PHONE. PENAFIAN DI BAWAH SEKSYEN 7.3 AKAN DIPINDA DENGAN MEMADAMKAN “KECUALI YANG DIBERIKAN DENGAN JELAS OLEH SEKSYEN 7.1 PERJANJIAN INI,”.

4.5. Penyelesaian yang Dimuat Turun dari Amazon Appstore. Amazon boleh menetapkan terma penggunaan pelanggan tertentu untuk Amazon Appstore sebagai “Terma EULA lalai.” Terma EULA Lalai tersebut akan terpakai pada penggunaan anda terhadap Penyelesaian yang anda beli melalui Amazon Appstore. Terma EULA Lalai akan menentukan, antara perkara-perkara lain, bahawa AVG ialah pemberi lesen Penyelesaian dan Amazon bukan satu pihak pada Perjanjian ini. Jika terdapat sebarang konflik antara Terma EULA lalai dan Perjanjian ini, maka setakat percanggahan sedemikian, Terma EULA lalai akan mengawal. Amazon tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab atau liabiliti yang berkaitan dengan pematuhan atau ketidakpatuhan oleh AVG atau anda dengan Terma EULA Lalai.

 

5. BAHAN PIHAK KETIGA; TERMA DAN SYARAT PIHAK KETIGA.

AVG, secara langsung atau menerusi Penyelesaian, boleh menyediakan pautan atau menawarkan Bahan Pihak Ketiga, semuanya dikawal oleh pihak ketiga dan kebanyakannya tertakluk pada Terma dan Syarat Pihak Ketiga. Sila baca syarat itu dengan teliti sebelum menerimanya. AVG tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau prestasi mana-mana Bahan Pihak Ketiga, tidak memberi jaminan atau mengendors mana-mana Bahan Pihak Ketiga atau mengandaikan atau mempunyai sebarang liabiliti apa pun juga kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan Bahan Pihak Ketiga. Sekiranya anda mengakses, memuat turun atau menggunakan Bahan Pihak Ketiga, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri sepenuhnya.
 

6. PEMILIKAN.

6.1 AVG berhak ke atas Penyelesaian tersebut yang tidak diberikan dengan nyata oleh Perjanjian ini. Semua hak cipta, tanda dagangan dan lain-lain hak harta intelek yang dapat difikirkan dalam dan ke atas Penyelesaian tersebut (termasuk tetapi tidak terhad kepada, tandatangan malware dan fail data lain, imej yang muncul dalam Penyelesaian tersebut dan paparan skrin serta sebarang dan semua dokumentasi berkaitan dengan Penyelesaian tersebut) dimiliki oleh AVG atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, triti antarabangsa dan lain-lain undang-undang yang diguna pakai di Amerika Syarikat dan luar negeri. Sebarang salinan Penyelesaian di mana anda dibenarkan untuk membuat salinan menurut Perjanjian ini mestilah mengandungi seluruh notis hak cipta dan notis lain yang disertakan bersama salinan asal Penyelesaian ini.

6.2 Sebarang nama dagangan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo, nama domain atau ciri jenama tersendiri yang lain, yang digunakan dengan, pada atau yang berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan pihak ketiga termasuk Bahan Pihak Ketiga yang tersedia pada atau melalui Penyelesaian merupakan hak milik pembekal pihak ketiga atau pemberi lesen mereka masing-masing. 

 

7. JAMINAN.

7.1 Umum. Kecuali seperti yang disediakan oleh Seksyen 7.2, AVG menjelaskan sehubungan dengan setiap Penyelesaian bahawa, semasa penghantaran Penyelesaian dan untuk tempoh tiga puluh (30) hari berikutnya (i) bahantara (jika ada) di mana Penyelesaian itu dihantarkan, akan bebas daripada kecacatan bahan dan (ii) tertakluk pada Seksyen 7.3, Penyelesaian ini akan menepati perihalan, jika ada, yang ditetapkan dalam Syarat Berkaitan dan/atau Spesifikasi Teknikal. Waranti tersebut di atas hanya terpakai untuk Penyelesaian seperti penghantaran asal dan tidak terpakai kepada Kemas Kini atau kecacatan yang disebabkan oleh gabungan, pengendalian atau penggunaan Penyelesaian dengan perisian, perkakasan atau bahan lain yang tidak disediakan oleh AVG atau oleh Peranti, perisian atau bahan lain yang tidak mematuhi keperluan AVG yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknikal. Satu-satunya pemulihan khas anda untuk pelanggaran waranti dalam Seksyen 7.1 ini adalah penggantian media atau Penyelesaian yang rosak atau, mengikut pilihan AVG, pemulangan Penyelesaian untuk mendapat bayaran balik sepenuhnya. Bagi menggunakan hak anda di bawah Seksyen 7.1, anda hendaklah menyahpasang dan memusnahkan semua salinan Penyelesaian yang mungkin anda miliki (termasuk semua salinan yang diarkib) dan ikut arahan di http://www.avg.com/billing.

7.2 PENYELESAIAN PERCUMA DAN BETA. PERUNTUKAN SEKSYEN 7.2. INI DIGUNAKAN SEBAGAI GANTI KEPADA SEKSYEN 7.1. BERHUBUNG DENGAN PENYELESAIAN PERCUMA DAN PENYELESAIAN BETA. SEMUA PENYELESAIAN PERCUMA DAN PENYELESAIAN BETA AVG DISEDIAKAN ATAS DASAR “SEPERTI ADANYA”, “DENGAN SEMUA KEROSAKAN” DAN “SEPERTI YANG TERSEDIA”, TANPA SEBARANG JENIS WARANTI DAN TANPA SOKONGAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN OLEH AVG.

7.3 PENAFIAN.  KECUALI SEPERTI YANG DIBERIKAN DENGAN JELAS OLEH SEKSYEN 7.1 PERJANJIAN INI, AVG MENYEDIAKAN SETIAP PENYELESAIAN ATAS DASAR “SEPERTI ADANYA”, “DENGAN SEMUA KEROSAKAN” DAN “SEPERTI YANG TERSEDIA” DAN AVG SERTA SYARIKAT KUMPULAN, EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA, PEMBAWA WAYARLES YANG MELALUI RANGKAIANNYA PENYELESAIAN ITU DISEDIAKAN ATAU RAKAN NIAGANYA YANG LAIN DAN SETIAP SYARIKAT KUMPULAN, WAKIL, VENDOR, EJEN DAN PEMBEKAL MASING-MASING MENAFIKAN SEMUA WARANTI DAN PERWAKILAN LAIN BERHUBUNG DENGAN PENYELESAIAN TERSEBUT, MEDIA DAN SEBARANG PERKARA LAIN DALAM PERJANJIAN INI, SAMA ADA YANG NYATA ATAU TERSIRAT, SAMA ADA DIBERIKAN OLEH MANA-MANA PEMBERI LESEN PIHAK KETIGA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, MANA-MANA WARANTI ATAU KEADAAN YANG TERSIRAT BAGI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU KETIDAKLANGGARAN. AVG TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA OPERASI PENYELESAIAN TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT, BAHAWA PENYELESAIAN AKAN BERFUNGSI DENGAN BETUL PADA SEBARANG PERANTI ATAU DENGAN SEBARANG KONFIGURASI PERKAKASAN DAN/ATAU PERISIAN TERTENTU ATAU PENYELESAIAN AKAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SEPENUHNYA PADA INTEGRITI DATA YANG DIPILIH, MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN YANG DISIMPAN ATAU DIHANTAR MELALUI INTERNET.
Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti tertentu, maka had di atas mungkin tidak terpakai kepada anda. Anda mungkin mempunyai hak-hak lain yang berbeza daripada satu bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain.

7.4 Persekitaran Berbahaya. Penyelesaian tidak direka atau dilesenkan untuk penggunaan dalam persekitaran berbahaya, termasuk tanpa had, operasi kemudahan nuklear, sistem navigasi pesawat, sistem komunikasi pesawat, kawalan trafik udara, alat sokongan hayat atau sistem senjata dan sebarang persekitaran lain yang boleh menyebabkan kecederaan tubuh badan atau kematian akibat daripada kegagalan atau ketidakupayaan menggunakan mana-mana Penyelesaian. Tanpa mengehadkan peruntukan Seksyen 7.2 dan 7.3 Perjanjian ini, AVG dan pemberi lesennya dengan ini menafikan sebarang waranti nyata atau tersirat yang bersesuaian untuk tujuan atau penggunaan sedemikian.

 

8. PENGEHADAN LIABILITI.

SEHINGGA KE TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN, AVG ATAU SYARIKAT KUMPULAN, EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA, PEMBAWA WAYARLES DI MANA RANGKAIAN PENYELESAIAN TERSEBUT DISEDIAKAN ATAU RAKAN NIAGANYA YANG LAIN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA DALAM APA JUA KEADAAN TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, LANJUTAN, SAMPINGAN, PUNITIF ATAU KHAS, TANPA MENGAMBIL KIRA SEBAB ATAU TEORI LIABILITI, ATAU SEBARANG KEROSAKAN (SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) YANG DITANGGUNG AKIBAT KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU HASIL PERNIAGAAN, KEHILANGAN PRIVASI, KEHILANGAN PENGGUNAAN SEBARANG PERANTI ATAU PENYELESAIAN TERMASUK PENYELESAIAN, KOS PEMEROLEHAN GANTIAN ATAU PENGGANTIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN MAKLUMAT PERNIAGAAN ATAU KERUGIAN WANG LAIN YANG TIMBUL DARIPADA PERJANJIAN INI ATAU PENYELESAIAN YANG DISEDIAKAN DI BAWAH INI, WALAUPUN JIKA AVG TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEDEMIKIAN. AVG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU SEBARANG KEROSAKAN, PEMADAMAN, KECURIAN, KEMUSNAHAN, PENGUBAHSUAIAN, PENDEDAHAN YANG TIDAK DISENGAJAKAN ATAU KEHILANGAN DATA, MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN YANG DIHANTAR, DITERIMA ATAU DISIMPAN OLEH ATAU BERHUBUNG DENGAN PENYELESAIAN WALAU APA JUGA PUNCANYA. LIABILITI AVG BERKAITAN DENGAN SEBARANG PENYELESAIAN TIDAK MELEBIHI (I) BAYARAN YANG SEBENARNYA ANDA BAYAR ATAU PERLU ANDA BAYAR UNTUK PENYELESAIAN DAN (II) HARGA RUNCIT CADANGAN AVG UNTUK PENYELESAIAN PADA TARIKH ANDA MENERIMANYA ATAU BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN PERCUMA ATAU PENYELESAIAN BETA, AS$5.00. PEMBATASAN DI ATAS AKAN DIGUNAKAN WALAUPUN TERDAPAT APA SAHAJA KEGAGALAN TUJUAN PERLU BAGI SEBARANG REMEDI TERHAD.
 

9. JAMINAN GANTI RUGI.

ANDA AKAN MENANGGUNG RUGI, MEMPERTAHANKAN DAN TIDAK MENSABITKAN AVG, SYARIKAT KUMPULAN, EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA DAN RAKAN NIAGANYA YANG LAIN SERTA PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA DAN WAKIL MASING-MASING DARIPADA DAN TERHADAP SEMUA KERUGIAN, PERBELANJAAN, KEROSAKAN DAN KOS, TERMASUK YURAN PEGUAM’ YANG BERPATUTAN, YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PENYELESAIAN ATAU SEBARANG PELANGGARAN PERJANJIAN INI OLEH ANDA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG PELANGGARAN ATAU DAKWAAN PELANGGARAN BAGI SEBARANG PERWAKILAN, WARANTI, KEWAJIPAN ATAU AKU JANJI ANDA DI BAWAH INI. AVG MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGANGGAP, MENGIKUT PERBELANJAANNYA, PEMBELAAN EKSKLUSIF DAN KAWALANNYA SEMATA-MATA TERHADAP APA-APA PERKARA YANG TERTAKLUK KEPADA JAMINAN GANTI RUGI OLEH ANDA, SEKIRANYA BERLAKU, ANDA AKAN BEKERJASAMA SEPENUHNYA DENGAN AVG DALAM MENEGASKAN SEBARANG PEMBELAAN YANG BOLEH DIDAPATI.
 

10. PRIVASI DAN KESELAMATAN.

10.1 Umum. Pengumpulan dan penggunaan Maklumat Yang Dapat Mengenal Pasti Diri dari Peranti anda yang dilakukan oleh AVG diterangkan oleh (dan terhad) Dasar Privasi AVG

10.2 Maklumat Pendaftaran. Untuk mengaktifkan sebarang Penyelesaian, anda atau pihak ketiga yang telah anda berikan kuasa untuk melakukannya bagi pihak anda, mungkin dikehendaki untuk mendaftar dengan AVG melalui Internet atau melalui telefon. Sebagai syarat material untuk AVG memberikan lesen dan menyediakan Perkhidmatan yang diperincikan oleh Perjanjian ini, anda menyatakan bahawa maklumat pendaftaran yang diberikan kepada AVG oleh anda atau pihak ketiga yang diberi kuasa (termasuk alamat e-mel anda khususnya) adalah tepat dan lengkap setakat tarikh anda mendaftar dan anda akan memastikannya terkini apabila dan jika sebarang perubahan dibuat dan WALAU APA PUN PERUNTUKAN DASAR PRIVASI AVG, ANDA MEMBERIKAN PERSETUJUAN SEMASA TEMPOH LANGGANAN ANDA DAN SELAMA SETAHUN SELEPAS TAMAT TEMPOH ATAU PENAMATAN TERMA LANGGANAN ANDA (ATAU SELAMA MANA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG) UNTUK (i) AVG BERKONGSI MAKLUMAT HUBUNGAN ANDA DENGAN SYARIKAT KUMPULAN, EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA DAN RAKAN NIAGANYA YANG LAIN DAN (II) PENGGUNAAN MAKLUMAT HUBUNGAN ITU OLEH AVG, SYARIKAT KUMPULAN, EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA DAN RAKAN NIAGANYA YANG LAIN UNTUK MEMBERIKAN ANDA MAKLUMAT YANG MUNGKIN BERKAITAN DENGAN ANDA, TERMASUK TAWARAN PERISIAN, PERKHIDMATAN DAN PRODUK LAIN. Untuk butiran lebih lanjut mengenai maklumat pendaftaran, sila lawati Dasar Privasi kami. Anda boleh mengurus keutamaan anda untuk CloudCare di www.cloudcare.avg.com/ dan untuk Penyelesaian lain menerusi halaman akaun anda. 

 

11. PERJANJIAN TIMBANG TARA YANG MENGIKAT DAN PENEPIAN TIDAKAN KELAS

11.1. Aplikasi. Perjanjian Timbang Tara Yang Mengikat Dan Penepian Tindakan Kelas ini diguna pakai untuk sebarang Pertikaian yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan Penyelesaian atau Perjanjian ini dan melibatkan anda dan AVG dan/atau Syarikat Kumpulannya. “Pertikaian”, bagi tujuan Seksyen 11 ini bermaksud sebarang pertikaian, tindakan atau kontroversi lain tanpa mengira kuasa tindakan tertentu yang ditegaskan (misalnya ia merangkumi, antara kemungkinan sebarang kuasa tindakan lain atau asas undang-undang, tuntutan terhadap pelanggaran kontrak, penipuan dan pelanggaran statut atau peraturan).

11.2. Notis. Sekiranya berlaku Pertikaian, anda harus memberi notis Pertikaian kepada AVG, iaitu kenyataan bertulis bagi nama, alamat, maklumat hubungan pihak yang memberinya, fakta yang menimbulkan Pertikaian dan pelepasan yang diminta. Anda hendaklah menghantar sebarang Notis Pertikaian melalui e-mel kepada AVG di legalnotice@avg.com (menyatakan Subjek: Seksyen 11.2 Notis Pertikaian Di Bawah EULA).

11.3. PENEPIAN TINDAKAN KELAS. SEBARANG PROSIDING UNTUK MENYELESAIKAN ATAU MEMBUAT LITIGASI KE ATAS SEBARANG PERTIKAIAN DALAM MANA-MANA FORUM AKAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA SECARA INDIVIDU. ANDA TIDAK AKAN BERUSAHA UNTUK MEMPERDENGARKAN SEBARANG PERTIKAIAN SEBAGAI TINDAKAN KELAS, TINDAKAN PEGUAM PERIBADI ATAU DI MANA SALAH SATU PIHAK BERTINDAK ATAU BERCADANG UNTUK BERTINDAK DALAM KAPASITI WAKIL. TIADA TIMBANG TARA ATAU PROSIDING AKAN DIGABUNGKAN DENGAN YANG LAIN TANPA PERSETUJUAN AWAL SECARA BERTULIS DARIPADA SEMUA PIHAK TERHADAP SEMUA TIMBANG TARA ATAU PROSIDING YANG TERLIBAT. 

11.4. Perjanjian untuk Timbang Tara. Jika anda dan AVG tidak dapat menyelesaikan sebarang Pertikaian melalui rundingan tidak rasmi, sebarang usaha lain untuk menyelesaikan Pertikaian itu akan dilaksanakan secara eksklusif oleh timbang tara yang mengikat dan dikawal oleh Akta Timbang Tara Persekutuan Amerika Syarikat (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq, kecuali seperti yang tersedia dalam Seksyen 11.5 dan 11.8.2 di bawah. Kecuali seperti yang tersedia dalam Seksyen 11.5 dan 11.8.2, anda melepaskan hak untuk membuat litigasi (atau menyertai litigasi sebagai satu pihak atau ahli kelas) ke atas semua Pertikaian di dalam mahkamah di hadapan hakim atau juri. Sebaliknya, semua Pertikaian akan diselesaikan di hadapan penimbang tara yang berkecuali, di mana keputusannya akan dianggap muktamad kecuali bagi hak semakan semula kehakiman yang terhad di bawah FAA. Mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa ke atas pihak itu boleh menguatkuasakan keputusan penimbang tara tersebut.

11.5. Pengecualian Perjanjian untuk Timbang Tara.

11.5.1. Mahkamah Tuntutan Kecil. Anda boleh membuat litigasi sebarang Pertikaian dalam mahkamah tuntutan kecil, dalam negara atau subdivisyen politik serupa yang lain di mana anda menetap, jika Pertikaian memenuhi semua keperluan untuk didengar dalam mahkamah tuntutan kecil. Jika anda memulakan tuntutan dalam mahkamah tuntutan kecil, anda bertanggungjawab terhadap semua kos dan bayaran mahkamah.
11.5.2. Harta Intelektual. Semua Pertikaian berkenaan apa-apa dakwaan salah guna harta intelektual anda atau AVG, termasuk apa-apa Pertikaian berkenaan Seksyen 6 Perjanjian ini, akan diselesaikan dalam mahkamah.

11.6. Prosedur Timbang Tara. Sebarang timbang tara akan dikawal oleh American Arbitration Association (“AAA”) menurut “Peraturan Timbang Tara Pengguna” AAA berkuat kuasa pada 1 September 2014, termasuk “Kos Timbang Tara (Termasuk Yuran Pentadbiran AAA)” berkuat kuasa 1 September 2014 (secara kolektifnya “Prosedur Pengguna”). 

11.6.1. Kos Timbang Tara. Prosedur Pengguna menyediakan yuran tertentu, secara khusus memperuntukkan sebahagian kepada pengguna (anda) dan lain-lain pada perniagaan (AVG). Jika tuntutan anda ialah US$75,000 atau kurang, AVG akan membayar semua yuran dan kos yang dinyatakan tersebut, termasuk yang diperuntukkan kepada pengguna. AVG tidak bersetuju untuk menanggung sebarang kos lain. Jika tuntutan anda lebih daripada US$75,000, Prosedur Pengguna akan mengawal pembayaran.
11.6.2. Undang-undang Dan Peraturan Mengawal Timbang Tara. Kecuali seperti yang tersedia dalam Seksyen 11.8, Prosedur Pengguna AAA hendaklah digunakan pada apa-apa Pertikaian antara pihak-pihak. Walau bagaimanapun, menurut Peraturan Timbang Tara Pengguna R-1(e), satu pihak boleh membangkitkan permohonan Peraturan Timbang Tara Pengguna yang betul kepada penimbang tara untuk keputusan akhir. Perjanjian ini mengawal setakat ia bercanggah dengan Prosedur Pengguna. Dalam mengendalikan Pertikaian, penimbang tara neutral akan menggunakan terma Perjanjian ini dan undang-undang Negeri Delaware. Anda bersetuju untuk memulakan timbang tara hanya di negara atau lain-lain pecah bahagian politik yang sama di tempat anda tinggal. Prosiding timbang tara akan dilaksanakan menerusi panggilan persidangan. Walau bagaimanapun, jika prosiding dilaksanakan menurut Prosedur Pengguna AAA, penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa budi bicara untuk mengkehendaki perbicaraan secara bersemuka setelah permintaan pihak.
11.6.3. AAA Tidak Sepadu bagi Perjanjian untuk Timbang Tara. Anda dan AVG bersetuju bahawa penggunaan AAA untuk mentadbir timbang tara tidak sepadu dengan perjanjian pihak-pihak' untuk menimbang tara Pertikaian. Jika AAA yang tidak akan atau tidak boleh menjalankan timbang tara, anda dan AVG hendaklah berunding dengan niat baik untuk bersetuju dengan seorang penimbang tara tunggal yang akan menyelesaikan Pertikaian sebagaimana yang diperuntukkan dalam Prosedur Pengguna. Jika pihak-pihak tidak boleh bersetuju dengan seorang penimbang tara, mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten boleh melantik seorang penimbang tara yang hendaklah mematuhi Prosedur Pengguna AAA.

11.7 Kebolehasingan.  Jika satu atau lebih bahagian Seksyen 11 yang didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan ke atas semua atau sebahagian daripada Pertikaian, maka, dan hanya dalam keadaan tersebut, bahagian tersebut akan diputuskan dan Pertikaian tersebut akan diselesaikan tertakluk pada semua baki bahagian Seksyen 11 dan peruntukan lain dalam Perjanjian ini. Jika keputusan pemberhentian itu dalam semua atau beberapa bahagian prosiding Pertikaian dalam mahkamah undang-undang, bidang kuasa eksklusif untuk sebarang prosiding mahkamah itu hendaklah mahkamah negeri atau persekutuan di Negeri Delaware. Bagi tujuan sebarang prosiding mahkamah, anda memberi keizinan dan tidak akan mencabar, bidang kuasa peribadi mahkamah Delaware ke atas anda dan anda seterusnya mengetepikan bantahan berdasarkan tempat yang tidak wajar atau forum tidak mudah dan tidak akan mendapatkan pindahan ke daerah atau bidang kuasa yang lain.

11.8. Pertikaian Pelanggan Perniagaan.  Jika anda telah membeli Penyelesaian untuk selain penggunaan peribadi atau isi rumah, semua Pertikaian akan tertakluk pada Seksyen 11.1 hingga 11.7 dengan pengecualian berikut:

11.8.1. Prosedur Timbang Tara. Prosiding timbang tara akan ditadbir menurut Peraturan Timbang Tara Komersial AAA ("Prosedur Komersial"). Prosedur Komersial sewajarnya digunakan terhadap sebarang Pertikaian antara pihak dan anda tidak akan menyokong sebaliknya dalam sebarang prosiding. Walau bagaimanapun, Perjanjian ini mengawal setakat ia bercanggah dengan Prosedur Komersial.
11.8.2. Seksyen 13.6. Pertikaian berkenaan Seksyen 13.6, yang berkaitan dengan produk perniagaan tertentu, akan diselesaikan dalam mahkamah.

 

12. PELBAGAI.

12.1. Notis. AVG boleh pada bila-bila masa menghantar sebarang notis kepada anda melalui mel elektronik, tetingkap timbul, kotak dialog atau cara lain, walaupun anda dalam hal-hal tertentu anda mungkin tidak menerima notis ini melainkan dan sehingga anda melancarkan Penyelesaian. Sebarang notis seperti itu akan dianggap telah dihantar pada tarikh AVG menyediakannya untuk kali pertama melalui Penyelesaian, tanpa mengira bila sebenarnya anda menerimanya.

12.2. Pilihan Undang-undang. Pembinaan, kesahan dan prestasi Perjanjian ini dan semua kewajipan bukan kontrak yang timbul daripada atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan dikawal oleh undang-undang Negara bagian Delaware, A.S. tidak termasuk konflik prinsip undang-undangnya.

12.3. Tafsiran. Tajuk Perjanjian ini tidak menjejaskan tafsirannya. Penggunaan sebarang jantina termasuk semua jantina. Bentuk tunggal termasuk bentuk jamak dan sebaliknya. Di mana perkataan atau frasa ditentukan, bentuk tatabahasanya yang lain mempunyai maksud yang sepadan.

12.4. Kebolehasingan. Sekiranya sebarang peruntukan Perjanjian ini dianggap menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan di bawah mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkaitan, semua peruntukan lain Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

12.5. Kemustahilan. AVG tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan atau kelewatan dalam prestasi disebabkan oleh keseluruhan atau sebahagian ke atas mana-mana punca di luar daripada kawalannya yang munasabah, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan utiliti atau penghantaran, kegagalan talian telefon atau peralatan telefon, gangguan bekalan kuasa, mogok atau kekacauan tenaga kerja yang lain (termasuk tanpa had, mogok atau kekacauan tenaga kerja yang lain yang timbul sehubungan dengan AVG dan Syarikat Kumpulan, ejen, pemberi lesen, wakil, pembekal, pengedar, penjual semula dan rakan niaganya yang lain), peperangan atau keganasan, banjir, sabotaj, kebakaran, bencana semula jadi atau bencana lain atau Bencana Alam.

12.6. Penepian. Kegagalan mana-mana pihak menuntut prestasi sebenar bagi mana-mana terma, syarat dan peruntukan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai penepian atau pelepasan terhadap pematuhan Perjanjian pada masa akan datang, dan terma, syarat dan peruntukan Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana terma atau syarat Perjanjian ini di sebelah mana-mana pihak akan berkuat kuasa untuk apa-apa tujuan sekalipun melainkan penepian sedemikian diberikan secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak tersebut. Penepian mana-mana pihak daripada pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini oleh pihak yang lain tidak boleh dianggap sebagai penepian berterusan pelanggaran tersebut atau sebagai penepian pelanggaran lain bagi peruntukan yang sama atau peruntukan lain dalam Perjanjian ini.

12.7. Peruntukan. Anda tidak boleh memperuntukkan hak atau kewajipan anda di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan awal secara bertulis daripada AVG. AVG boleh memperuntukkan Perjanjian ini pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya semata-mata tanpa sebarang persetujuan awal secara bertulis daripada anda.

12.8. Pembinaan. Perjanjian ini tidak akan dikawal oleh Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu pada Kontrak untuk Jualan Barangan Peringkat Antarabangsa, permohonan yang dikecualikan dengan jelas. Sekiranya satu kesamaran atau persoalan niat atau tafsiran berlaku, dalam sebarang prosiding kehakiman atau sebaliknya, terma Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan sebagai telah digubal bersama oleh kedua-dua pihak dan tiada anggapan atau beban bukti akan timbul memihak atau tidak memihak mana-mana pihak menurut kuasa pengarang mana-mana peruntukan Perjanjian ini.

12.9. Lesen Kerajaan A.S. Sebarang Penyelesaian yang disediakan untuk Kerajaan A.S. disediakan dengan hak dan had lesen komersial yang dijelaskan di dalam ini. AVG mempunyai semua hak tidak menerbitkan di bawah undang-undang hak cipta Amerika Syarikat.

12.10. Perjanjian Lengkap. Perjanjian ini, termasuk Syarat Berkaitan, Spesifikasi Teknikal, Dasar Privasi dan dokumen lainnya yang dirujuk dalam Perjanjian ini, merupakan Perjanjian lengkap antara pihak-pihak tersebut dan menggantikan semua komunikasi dan perwakilan atau perjanjian sebelum ini, sama ada secara lisan atau bertulis, berkenaan dengan perkara yang dibincangkan di sini.

12.11. Kawalan Eksport. Anda hendaklah mematuhi semua undang-undang antarabangsa dan A.S. yang berkenaan yang mengawal eksport dan eksport semula Penyelesaian ini, termasuk Peraturan Pentadbiran Eksport A.S. serta pengguna akhir, kegunaan akhir dan sekatan destinasi yang dikeluarkan oleh A.S. dan kerajaan lain. Tanpa menyimpang daripada keluasan yang terdahulu, (i) anda menjelaskan bahawa anda bukan ahli daripada mana-mana senarai orang yang dinafikan, senarai yang tidak disahkan, senarai entiti, senarai warga yang dikhaskan, senarai dihalang atau lain-lain senarai yang diterbitkan oleh Kerajaan A.S., (ii) anda tidak akan menggunakan, mengeksport atau mengeksport semula Penyelesaian kepada pengganas, destinasi, syarikat atau individu yang melanggar embargo A.S. dan E.U. atau sekatan perdagangan, termasuk tanpa had, dalam negara berikut: Cuba, Iran, Korea Utara, Sudan dan Syria.

12.12. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Perjanjian ini adalah bertujuan semata-mata untuk manfaat anda dan AVG dan/atau Syarikat Kumpulannya serta ejen, pemberi lesen, wakil, pembekal, pengedar, penjual semula dan rakan niaga mereka masing-masing. Selain daripada yang disediakan dalam Seksyen 4.3.2(f), tiada orang yang bukan pihak kepada Perjanjian ini boleh membawa kuasa tindakan mengikut Perjanjian ini sebagai benefisiari pihak ketiga.

12.13. Bahasa. Asalnya Perjanjian ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Walaupun AVG mungkin menyediakan satu atau lebih terjemahan untuk kemudahan anda, versi bahasa Inggeris akan diutamakan jika berlaku apa-apa konflik atau percanggahan. 

12.14. Sambungan Internet. Penyelesaian tertentu mungkin memerlukan sambungan ke Internet yang aktif dan stabil untuk berfungsi. Oleh itu, menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan yang anda mempunyai sambungan Internet yang aktif dan stabil sepanjang masa.

12.15. Nama produk. AVG berhak menukar nama Penyelesaiannya dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya semata-mata.

12.16. Maklumat Hubungan. AVG boleh dihubungi di:

12.16.1. Berhubung dengan CloudCare atau Managed Workplace, menurut arahan yang disiarkan di www.avg.com/support; dan
12.16.2. Berhubung dengan semua Penyelesaian lain di Untuk Perhatian: Pengurus Penjagaan Pelanggan, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Republik Czech, +1 (844) 276-2915 (bebas tol di dalam AS; caj antarabangsa akan dikenakan di luar dari AS), +1 (828) 459-5436 (caj domestik atau jarak jauh boleh dikenakan di dalam AS; caj antarabangsa akan dikenakan di luar dari AS) dan avg-support@avg.com untuk mengajukan sebarang soalan, aduan atau tuntutan.

 

TERMA KHAS

13. TERMA KHAS.

Terma Khas berikut terpakai kepada Penyelesaian tertentu. Sekiranya berlaku konflik antara Terma Khas ini dan Perjanjian selebihnya, Terma Khas ini akan mengawal perkara yang berhubungan dengan Penyelesaian yang berkaitan.

13.1. AVG Security dan SafeGuard Toolbars.  Seksyen 13.1 ini terpakai kepada Penyelesaian yang dikenali sebagai AVG Security Toolbar, AVG Safeguard Toolbar atau sebarang pelayar Internet, alat pelayar atau alat tambah lain yang dibekalkan oleh AVG (setiap satunya, “Bar Alat”). DENGAN MENERUSKAN PEMASANGAN BAR ALAT, ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA, SEBAIK SAHAJA PEMASANGANNYA DIBUAT, BAR ALAT TERSEBUT AKAN MENGUBAH SUAI “HALAMAN RALAT DNS” DAN “HALAMAN RALAT 404” SERTA CIRI LAIN PERANTI ANDA MELALUI TETAPAN HALAMAN UTAMA PELAYAR ANDA. SELAIN ITU, SETELAH DIPASANG, BAR ALAT BOLEH BERKOMUNIKASI MAKLUMAT PENGGUNAAN ASAS TERTENTU KEPADA AVG, PEMBEKAL DAN PENJUAL SEMULANYA (contohnya perkara yang melibatkan bilangan pemasangan dan pengguna unik, alamat IP, pertanyaan carian, bilangan klik yang diterima oleh Bar Alat, bilangan carian yang dilakukan oleh pengguna dan sebagainya.). Anda boleh menyahpasang Bar Alat dengan mengikut arahan di http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1. AVG boleh menyertakan Ciri AVG Do Not Track (“DNT”) dalam Penyelesaian tertentu. DNT membolehkan anda mengenal pasti tapak web tertentu yang menjejaki aktiviti dalam talian anda dan memberikan anda pilihan untuk meminta tapak web tersebut menyekat aktiviti penjejakan seumpamanya (atau tidak) mengikut keutamaan privasi anda. DNT boleh memaklumkan kepada mana-mana tapak web penjejakan atau elemen tapak web mengenai hasrat anda untuk menyekat aktiviti mereka dan tapak web atau elemen tapak web tersebut mungkin tidak mematuhi hasrat anda. 
13.2.2. Secara lalainya, Penyelesaian yang berkaitan disampaikan dengan DNT diaktifkan, yang boleh menghalang anda daripada melihat sesetengah kandungan sesetengah Tapak web. Anda boleh menukar keutamaan anda pada bila-bila masa dengan mengklik ikon DNT pada pelayar Internet anda.
13.2.3. Tanpa mengehadkan peruntukan Seksyen 7, AVG MENAFIKAN SEBARANG JAMINAN BAHAWA DNT AKAN MENGENAL PASTI ATAU MENYEKAT MANA-MANA ATAU SEMUA PENJEJAKAN OLEH TAPAK WEB. SESETENGAH PENJEJAKAN BOLEH BERLAKU WALAUPUN JIKA DNT DIDAYAKAN.
13.2.4. DNT hanya berfungsi dalam pelayar Internet berikut: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox dan Google Chrome. Dalam iOS dan MAC OSX, ciri DNT hanya akan berfungsi dalam pelayar Internet berikut: AVG Family Safety browser dan AVG Safe browser.

13.3. AVG Personal Support.

Terma Seksyen 13.3 ini terpakai untuk Bantuan Pemasangan, Bantuan Virus dan perkhidmatan lain yang kami pasarkan sebagai Sokongan Peribadi, dalam setiap keadaan  anda membuat pesanan melalui www.avg.com (“Sokongan Peribadi”).  

13.3.1. Tanggungjawab AVG.  AVG akan berusaha secara munasabah dari segi komersial untuk memberikan perkhidmatan Sokongan Peribadi yang anda beli. Jika Peranti dan rangkaian anda memenuhi keperluan Seksyen 13.3 ini dan anda telah memenuhi tanggungjawab yang diberikan kepada anda oleh Seksyen 13.3 ini, namun AVG gagal menyelesaikan perkhidmatan Sokongan Peribadi dengan memuaskan secara munasabah, sebagai satu-satunya tanggungjawab AVG dan satu-satunya remedi eksklusif anda, AVG akan membayar balik bayaran yang anda buat bagi perkhidmatan Sokongan Peribadi yang berkenaan. Bayaran yang anda buat untuk Sokongan Peribadi sebaliknya tidak boleh dibayar balik. Tanpa mengehadkan Seksyen 7.3, AVG MENAFIKAN SEBARANG DAN SEMUA PERWAKILAN DAN JAMIAN BAHAWA SEBARANG PERKHIDMATAN SOKONGAN PERIBADI DAPAT MENYELESAIKAN ISU YANG KERANANYA ANDA MEMBELI PERKHIDMATAN ITU ATAU SECARA MEMUASKAN PADA ANDA.
13.3.2. Had pada Sokongan Peribadi.
(a) Tempoh Penebusan. Anda mesti menggunakan sebarang (a) Sokongan Peribadi sekali dalam tempoh tiga puluh (30) hari kalendar dari tarikh pembelian perkhidmatan sekali itu dan (b) langganan Sokongan Peribadi semasa Tempoh Langganan yang berkenaan (sebagaimana berkenaan, “Tempoh Penebusan”). Hak anda untuk menerima Sokongan Peribadi tamat setelah tamatnya Tempoh Penebusan melainkan anda membuat pembelian tambahan.
(b) Keperluan Sistem. Sokongan Peribadi tersedia hanya untuk Peranti dan rangkaian yang memenuhi Spesifikasi Teknikal. Jika Peranti atau rangkaian anda tidak memenuhi spesifikasi yang berkenaan, AVG mungkin tidak dapat menyediakan Sokongan Peribadi yang anda beli.
(c) Skop Perkhidmatan.
(i) Sokongan Peribadi terhad kepada perkhidmatan yang diterangkan dengan jelas oleh keterangan berkaitan dan pada masa ini disiarkan di www.avg.com. Sila baca keterangan itu dengan teliti, meskipun anda pernah menggunakan Sokongan Peribadi kerana AVG berhak menukar perkhidmatan dan ciri pada bila-bila masa sahaja dengan menyiarkan keterangan yang dipinda di www.avg.com. Jika AVG, dalam menyediakan Sokongan Peribadi, menentukan bahawa isu anda adalah di luar skop Sokongan Peribadi, maka ia akan berusaha secara munasabah dari segi komersial untuk menerangkan sifat isu itu supaya anda boleh mendapatkan bantuan yang sesuai.
(ii) Di samping itu, langganan Sokongan Peribadi bertujuan untuk memberikan sokongan yang munasabah dalam Tempoh Langganan untuk Peranti yang dinyatakan oleh Syarat Berkaitan. AVG boleh menamatkan atau menggantung langganan anda tanpa notis dan tanpa kewajipan untuk membayar balik bayaran yang berkaitan jika, AVG mengikut budi bicaranya semata-mata, menentukan bahawa (A) anda melanggar Perjanjian ini atau menyalahgunakan Sokongan Peribadi dengan meminta perkhidmatan (1) di luar jangkaan munasabah bagi orang yang menggunakan pelan berdasarkan langganan menurut Syarat Berkaitan, (2) untuk sebarang Peranti yang tidak dinyatakan oleh Syarat Berkaitan, atau (3) untuk perisian atau perkhidmatan yang anda tidak dilesenkan sewajarnya, atau (B) orang selain anda cuba menggunakan Sokongan Peribadi anda untuk manfaatnya sendiri.
13.3.3. Tanggungjawab Anda.
(a) Persediaan. Sebelum anda meminta Sokongan Peribadi, anda mestilah (i) mengesahkan bahawa anda mempunyai keistimewaan pentadbir yang mencukupi untuk Peranti yang berkaitan supaya dapat membenarkan AVG mengalih keluar dan memasang perisian, menukar tetapan Peranti dan mengkonfigurasikan Peranti dan rangkaian untuk menerima dan melaksanakan Sokongan Peribadi, (ii) memuat turun atau menyalin Perisian berkaitan ke Peranti anda, (iii) mengesahkan bahawa Peranti berkaitan disambungkan kepada Internet menggunakan sambungan yang memenuhi keperluan teknikal yang dinyatakan di http://www.avg.com/technical-specifications. Anda mestilah turut membuat sandaran lengkap semua data pada Peranti kerana AVG MENAFIKAN SEBARANG DAN SEMUA LIABILITI DAN TANGGUNGJAWAB BERHUBUNG KEHILANGAN, KEROSAKAN ATAU MENDAPATKAN SEMULA DATA, PROGRAM, TETAPAN PENGGUNA DAN BAHAN DAN FUNGSI LAIN YANG TERJEJAS OLEH PERKHIDMATAN PERIBADI, TERMASUK KEHILANGAN DAN KEROSAKAN YAGN DISEBABKAN KECUAIAN MELAMPAU ATAU KESEMBERONOAN AVG.
(b) Alat Sokongan. Atas permintaan AVG, anda akan membenarkan AVG memuat turun dan memasang program perisian (“Alat Sokongan”) pada Peranti anda yang membolehkan AVG mengakses dan mengawal Peranti anda dari jauh. Alat Sokongan terdiri daripada Perisian untuk tujuan Perjanjian ini, Tempoh Langganan yang tamat tempohnya pada penghujung sesi Sokongan Peribadi itu. AVG akan menggunakan Alat Sokongan untuk menganalisis, mendiagnosis, menyelesaikan masalah yang lebih sukar dan/atau melaksanakan fungsi pengoptimuman sistem dan akan berusaha secara munasabah dari segi komersial untuk mengalih keluar Alat Sokongan dari Peranti anda pada penghujung sesi itu.
(c) Kata Laluan. AVG amat mengesyorkan supaya anda menukar sebarang kata laluan yang anda dedahkan kepada AVG dalam tempoh sesi itu sejurus selepas sesi Sokongan Peribadi selesai.
13.3.4. Privasi.  Seksyen 13.3.4 ini hendaklah dibaca bersama dengan Dasar Privasi dan pernyataan Kuki AVG.
(a) Apabila anda meminta Sokongan Peribadi, maklumat berikut boleh dikumpulkan dan dihantar dari komputer peribadi anda kepada AVG melalui sambungan Internet:
• Maklumat yang anda masukkan ke dalam antara muka AVG dalam talian apabila meminta Sokongan Peribadi;
• Jenis dan versi sistem pengendalian dan pelayar Internet yang digunakan oleh komputer peribadi anda;
• Perkakasan yang anda telah sambung dengan komputer peribadi anda; dan
• Aplikasi, perisian dan alat-alat yang miliki pada komputer peribadi anda.
(b) Semasa sesi Sokongan Peribadi anda, maklumat berikut boleh dikumpulkan dan dihantar kepada AVG melalui sambungan selamat atau dari komputer di mana Alat Sokongan atau perisian dipasang:
• Perkakasan dan persisian dipasang; 
• Sistem pengendalian dipasang;
• Program yang dipasang dan maklumat proses aktif;
• Maklumat fail log aplikasi dan data pendaftaran;
• Maklumat pelayar termasuk keselamatan dan tetapan fail sementara;
• Sistem maklumat yang berkaitan dengan sistem pengendalian, memori dan ruang cakera, konfigurasi proksi dan senarai direktori untuk Alat Sokongan atau perisian;
• Status keselamatan komputer (baik/sederhana/teruk) yang ditentukan oleh Alat Sokongan atau perisian;
• Bilangan fail yang diimbas, ancaman ditemui dan ancaman yang ditetapkan oleh Alat Sokongan atau perisian;
• Jenis-jenis ancaman ditemui;
• Bilangan dan jenis ancaman baki yang belum ditetapkan oleh Alat Sokongan atau perisian; dan
• Sama ada firewall aktif;
• Sama ada perisian antivirus dipasang, berjalan dan terkini.
(c) AVG menggunakan maklumat yang dikumpul untuk menganalisis, mendiagnosis dan cuba menyelesaikan masalah yang anda temui dan mengoptimumkan kefungsian produk AVG. Maklumat mungkin dipindahkan kepada Syarikat Kumpulan AVG di Amerika Syarikat atau negara lain yang mungkin mempunyai undang-undang perlindungan data yang kurang melindungi berbanding rantau anda (termasuk Kesatuan Eropah), tetapi AVG telah mengambil langkah supaya maklumat yang dikumpulkan, jika dipindahkan, menerima tahap perlindungan yang mencukupi.
(d) AVG boleh mendedahkan maklumat terkumpul jika diminta berbuat demikian oleh pegawai penguatkuasa undang-undang seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang atau sebagai respons pada proses sepina atau perundangan yang lain. Dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran, pengesanan dan pencegahan risiko keselamatan internet, AVG mungkin akan berkongsi maklumat tanpa nama tertentu dengan organisasi penyelidikan dan pembekal perisian keselamatan yang lain. AVG juga mungkin akan menggunakan statistik tanpa nama yang diperolehi daripada maklumat untuk menjejaki dan menerbitkan laporan mengenai trend risiko keselamatan dan penambahbaikan produk.
(e) AVG boleh menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk memberikan sebahagian atau seluruh Sokongan Peribadi kepada anda. Anda dengan ini mengakui bahawa pihak ketiga tersebut mempunyai dasar privasi mereka sendiri yang mengawal penggunaan tapak web dan/atau perkhidmatan mereka.

13.4.    AVG Identity Alert.  Dengan mengklik kotak semak dan butang “DAFTAR” atau butang yang serupa semasa digesa untuk mendaftar perkhidmatan AVG Identity Alert, anda memberikan “arahan bertulis” kepada AVG dan Syarikat Kumpulan, ejen, pemberi lesen, wakil, pembekal, pengedar, penjual semula dan rakan niaganya yang lain, semua sumber data dan pembekal yang lain (secara kolektifnya “Pembekal”) termasuk, mengikut mana yang berkenaan, TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct dan/atau Equifax dan agensi pelaporan kredit yang lain, di bawah Fair Credit Reporting Act, sebagaimana yang dipinda, memberi kebenaran kepada Pembekal untuk mendapatkan (a) maklumat daripada profil kredit peribadi anda daripada mana-mana agensi pelaporan kredit dan (b) lain-lain maklumat bukan kredit yang berkaitan dan menyediakan pemantauan dan pemberitahuan berkenaan dengannya. Anda memberi kebenaran kepada Pembekal untuk mendapatkan dan memantau maklumat sedemikian (maklumat berkaitan kredit dan bukan kredit) sehubungan dengan Perkhidmatan AVG Identity Alert dan untuk memberikan Laporan Kredit dan Pemberitahuan mengenai perubahan pada data profil kredit anda. 

13.5.    AVG Online Backup Service; Data Seeding.

Terma Seksyen 13.5 ini digunakan untuk semua segi AVG Online Backup, termasuk perkhidmatan Data Seeding yang berkaitan.

13.5.1. Log masuk.  Nama pengguna dan kata laluan (bersama-sama, “Log Masuk”) yang anda pilih semasa mendaftar untuk AVG Online Backup membenarkan anda atau sesiapa sahaja memuat naik dan memuat turun maklumat serta menggunakan perkhidmatan itu. Anda bertanggungjawab sepenuhnya dan secara eksklusif untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan Log Masuk anda. Selain itu, anda bertanggungjawab menanggung liabiliti bagi sebarang dan semua aktiviti yang berlaku di bawah Log Masuk. Anda mesti memaklumkan kepada kami dengan segera jika anda menyedari atau mengesyaki Pihak Ketiga membuat penggunaan Log Masuk anda tanpa kebenaran yang menyebabkan keselamatan akaun anda terjejas. Walau bagaimanapun, tanpa mengambil kira pemberitahuan itu, kami dalam apa keadaan sekalipun tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung liabiliti terhadap sebarang kehilangan yang berlaku akibat sebarang penggunaan Log Masuk anda yang tidak dibenarkan (sama ada kejadian itu berlaku dengan pengetahuan ataupun tanpa pengetahuan anda). Di samping itu, anda bertanggungjawab sekiranya kami (atau sebarang pihak ketiga) menanggung sebarang kerugian atau kerosakan akibat akaun anda (sama ada yang anda benarkan, ketahui atau tidak).
13.5.2. Data Seeding.  Jika anda menggunakan perkhidmatan Data Seeding, anda bertanggungjawab untuk mematuhi arahan AVG berhubung perkhidmatan itu, termasuk (i) memperoleh pemacu keras, pemacu USB atau medium lain yang sesuai (“Perkakasan Pembenihan”), (ii) membuat sandaran setempat bagi data anda pada medium itu dan menghantar Perkakasan Pembenihan itu ke kemudahan AVG atau tentuannya. Anda akan membayar semua perbelanjaan pengangkutan, insurans dan perbelanjaan penghantaran yang lain ke dan dari kemudahan itu. Anda mengekalkan hak milik Perkakasan Pembenihan dan data, dan risiko kehilangan Perkakasan Pembenihan itu dan sebarang data di dalamnya.  
13.5.3. Kelakuan, Tingkah Laku dan Tugas Anda
(a) Anda menyatakan, menjamin dan bersetuju bahawa anda tidak akan, secara langsung atau tidak langsung: (a) memalsukan atau memberi gambaran yang salah tentang sebarang maklumat berhubung identiti atau niat anda berhubung sebarang perkara berkaitan dengan AVG Online Backup; (b) menyiarkan, menerbitkan, menghantar, mengedar, memuat naik atau membenihkan data bagi sebarang maklumat atau bahan yang (i) menyalahi undang-undang, lucah, berahi, eksplisit secara seksual, menghina, kesat, mendera, mengancam, berdiskriminasi berhubung kaum, agama, jantina atau juga tidak menyenangkan, menyinggung perasaan atau menjelikkan secara munasabah; (ii) mengandungi virus atau sebarang kod perisian atau rutin pengaturcaraan berbahaya yang lain, yang dapat menjejaskan pengendalian atau fungsi AVG Online Backup atau akses orang lain yang mengakses, menyemak imbas atau menggunakan AVG Online Backup; (iii) adalah (keseluruhannya atau sebahagiannya) palsu, mengelirukan, memperdaya, menipu atau juga tidak menyenangkan, menyinggung perasaan atau menjelikkan, termasuk (tanpa had) sebarang maklumat, dokumen, komunikasi atau penghantaran yang terdiri daripada, mengesahkan, menggalakkan atau menyokong komisen sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang atau sebarang pelanggaran undang-undang, aturan atau peraturan setempat, negeri, negara atau luar negara yang berkenaan (tanpa had) sebarang undang-undang yang melindungi harta intelektual, hak peribadi atau privasi orang lain atau entiti; (iv) melanggar sebarang paten, hak cipta, tanda dagangan, hak rahsia perdagangan atau sebarang hak harta intelektual proprietari yang lain milik pihak Ketiga; (v) melanggar sebarang hak undang-undang, harta, tak ketara, kerahsiaan atau privasi orang lain; dan (vi) termasuk pengumpanan, pengiklanan, skim piramid atau sebarang komunikasi lain yang tidak dialu-alukan.
(b) Anda tidak boleh melanggar atau cuba melanggar keselamatan AVG Online Backup, atau sebarang rangkaian, sistem, pelayan atau akaun mana-mana pihak ketiga, termasuk tanpa had, melibatkan diri dalam sebarang aktiviti berikut: (a) mengakses data, folder, maklumat, kandungan, bahan, pelayan, akaun, pangkalan data, dsb. yang anda tidak dibenarkan mengakses, (b) menyamar sebagai kakitangan AVG (atau sebarang orang atau entiti lain) atau melibatkan diri dalam sebarang penghantaran prateks yang lain, (c) mencuba untuk (i) menyiasat, mengimbas atau menguji kerentanan sistem, pelayan, akaun atau rangkaian, atau (ii) menjejaskan langkah keselamatan, pengesahsahihan atau pengesahan sebarang perkara di atas, (d) mencuba mengganggu, menggendalakan atau melumpuhkan perkhidmatan atau akses atau penggunaan AVG Online Backup kepada atau untuk sebarang pengguna, hos, pelayan, akaun atau rangkaian, termasuk, tanpa had, melalui kaedah lampau muatan, serangan "pembanjiran", "pengeboman mel", "penafian perkhidmatan" atau "peranapan", (e) memalsukan sebarang pengepala bingkisan TCP/IP atau sebarang bahagian maklumat pengepala dalam sebarang e-mel atau siaran, (f) mengambil sebarang tindakan untuk mendapatkan perkhidmatan yang anda tidak berhak mendapatnya, atau (g) mencuba menggunakan nama akaun atau persona pihak lain tanpa mendapatkan kebenaran daripada pihak itu. Anda juga dilarang daripada mencuba sebarang tindakan yang bertujuan untuk memintasi atau meminda sebarang kaedah pengukuran atau pengebilan untuk AVG Online Backup untuk sebarang Pengguna. Pelanggaran dasar dan keselamatan AVG Online Backup boleh menyebabkan liabiliti sivil dan jenayah dibuat terhadap pihak yang membuat pelanggaran itu.
13.5.4. Penggantungan Perkhidmatan. AVG mungkin menggantung atau memberhentikan (keseluruhan atau sebahagian) AVG Online Backup atau akses anda kepada atau penggunaan AVG Online Backup pada bila-bila masa sahaja atas sebarang sebab (atau tanpa sebab) tanpa notis 5 hari’ dan tanpa sebarang liabiliti kepada anda atau sebarang Pihak Ketiga (dengan syarat, jika AVG menggantung AVG Online Backup atau penggunaan AVG Online Backup untuk sementara waktu, tanpa punca atau sebab, anda tidak akan dikenakan caj untuk tempoh anda tidak dibenarkan mengakses AVG Online Backup yang kesilapannya bukan berpunca daripada anda), dan jika AVG menghentikan AVG Online Backup atau penggunaan AVG Online Backup, AVG, menurut budi bicaranya semata-mata akan (a) membayar balik bayaran yang anda buat kepada AVG berhubung bahagian AVG Online Backup Service yang belum tamat tempohnya, diprorata sepanjang Tempoh Langganan yang berkaitan, atau (b) memberikan lesen untuk produk yang sebahagian besarnya serupa untuk baki Tempoh Langganan itu.
13.5.5. Penafian dan Had. Tanpa mengehadkan peruntukan lain bagi Perjanjian ini:
(a) AVG ONLINE BACKUP DISEDIAKAN ATAS DASAR "SEPERTI ADANYA" DAN "SEPERTI YANG TERSEDIA" TANPA APA JUA JAMINAN. TANPA MENGEHADKAN PERKARA DI ATAS, AVG DENGAN INI MENAFIKAN SEBARANG JAMINAN BAHAWA AVG ONLINE BACKUP MEMATUHI ATAU MEMENUHI KEPERLUAN BERKAITAN AKTA SARBANES-OXLEY TAHUN 2002 (SEPERTI YANG DIPINDA), AKTA KEMUDAHALIHAN DAN KEBERTANGGUNGJAWABAN INSURANS KESIHATAN (HIPAA) (SEPERTI YANG DIPINDA), AKTA GRAMM-LEACH-BLILEY (SEPERTI YANG DIPINDA) ATAU UNDANG-UNDANG, ATURAN DAN PERATURAN LAIN. 
(b) TIDAK, DAN DALAM SEBARANG KEADAAN (DAN TANPA MENGHIRAUKAN TEORI YANG DIKATAKAN LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, LIABILITI KETAT ATAU SEBALIKNYA) AVG ATAU PEMBEKAL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB (MESKIPUN MEREKA TAHU ATAU TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT) UNTUK: (1) SEBARANG KEHILANGAN DATA ATAU PERKAKASAN PEMBENIHAN; ATAU (2) SEBARANG KEROKSAKAN PADA DATA ATAU PERKAKASAN PEMBENIHAN. 

13.6. CloudCare dan Managed Workplace.

Terma 13.6 ini digunakan apabila Syarat Berkaitan membenarkan anda menggunakan CloudCare atau Managed Workplace dalam menyediakan Perkhidmatan Terurus kepada Pihak Ketiga.

13.6.1. Definisi Tambahan
Perkhidmatan Perniagaan AVG bermaksud Perkhidmatan HD dan/atau Perkhidmatan NOC seperti keperluan konteks.
Pelanggan bermaksud Pihak Ketiga yang anda sediakan atau mahu menyediakan Perkhidmatan MSP
Perkhidmatan HD bermaksud perkhidmatan meja bantuan yang AVG atau pembekal Pihak Ketiganya sediakan kepada anda untuk manfaat seorang atau beberapa orang Pelanggan, dalam setiap keadaan seperti yang diterangkan pada AVG Portal dan sebagaimana AVG mungkin memindanya dari semasa ke semasa.
Wilayah MSP bermaksud kawasan geografi yang ditentukan oleh Syarat Berkenaan.
Perkhidmatan NOC bermaksud perkhidmatan pemantauan dan pengurusan Peranti dari jauh yang AVG atau pembekal Pihak Ketiganya sediakan kepada anda untuk manfaat seorang atau beberapa orang Pelanggan, dalam setiap keadaan seperti yang diterangkan pada AVG Portal dan sebagaimana AVG mungkin memindanya dari masa ke masa.
Perjanjian Perkhidmatan bermaksud suatu perjanjian antara anda dan Pelanggan yang antara lain, dengan jelas menerangkan Perkhidmatan yang anda telah bersetuju untuk disediakan kepada Pelanggan.
13.6.2. Pemberian Lesen: AVG, tertakluk pada Seksyen 2 dan peruntukan lain Perjanjian ini, memberi anda lesen yang terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik semasa Tempoh Langganan (tanpa hak untuk memberi sublesen) dalam Wilayah untuk menggunakan Perisian bagi menyediakan Perkhidmatan MSP pada beberapa Peranti Pelanggan seperti yang ditentukan oleh Syarat Berkaitan.
13.6.3. Perkhidmatan AVG. AVG, tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini, akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan, termasuk seperti yang berkaitan, AVG Support dan AVG Business Services, untuk manfaat Pelanggan anda  setakat dan semasa Tempoh Langganan mereka masing-masing. Melainkan dinyatakan dengan jelas oleh Perjanjian ini atau sebagaimana kedua-dua Pihak bersetuju, AVG tidak akan menyampaikan Perkhidmatan secara langsung kepada sebarang Pihak Ketiga.
13.6.4. Tanggungjawab Anda. Anda, tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini, akan:
(a) Memastikan pada sepanjang masa bahawa anda ada dalam kesan Syarat Berkaitan mencukupi untuk menampung penggunaan masa itu Perisian dan Perkhidmatan oleh Pelanggan dan diri anda dan, di AVG permintaan munasabah dari semasa ke semasa, mengesahkan kepada AVG bahawa anda telah memenuhi dan terus memenuhi kewajipan anda di bawah Seksyen 13.6.4 (a).
(b) Memerlukan bahawa (i) setiap Pelanggan (termasuk anda, setakat yang berkenaan) menerima Perisian yang dijalankan atau mengikat kepada versi yang terkini pada masa EULA ini, (ii) setiap Pelanggan yang anda telah bersetuju untuk menyediakan pelaksanaan Perkhidmatan atau mengikatnya pada Perjanjian Perkhidmatan. Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda boleh menerima EULA bagi pihak Pelanggan hanya setakat kebenaran yang telah dinyatakan oleh Pelanggan untuk anda berbuat demikian dalam Perjanjian Perkhidmatan atau sebaliknya. Perjanjian Perkhidmatan akan (i) mengandungi peruntukan sekurang-kurangnya sama tahap perlindungannya bagi kepentingan AVG seperti Seksyen 7, 8 dan 9 Perjanjian ini dan, jika Perkhidmatan termasuk AVG Online Backup, Seksyen 13.5 Perjanjian ini dan (ii) membenarkan anda dan AVG secara jelas untuk menghasilkan semula, menghantar, menyimpan dan memproses data dan maklumat Pelanggan dalam prestasi Perkhidmatan.
(c) Oleh sebab antara AVG dan anda, bertanggungjawab sepenuhnya untuk (i) melaksanakan tanggungjawab anda di bawah Perjanjian Perkhidmatan, (ii) memastikan bahawa anda dan semua Pelanggan mematuhi semua Undang-undang yang berkaitan berhubung pemantauan pekerja dan Pihak Ketiga yang lain serta Peranti mereka masing-masing, (iii) melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan padanya oleh setiap Pesanan, dan (iv) pada penghujung Tempoh Langganan yang berkaitan, menamatkan Perkhidmatan dan mengalih keluar atau menyebabkan Pelanggan mengalih keluar sebarang Perisian dari sebarang Peranti yang telah dipasang perisian itu.
(d) Pada masa-masa yang dipersetujui bersama (i) semasa Tempoh masa bagi kakitangan jualan anda disediakan untuk latihan jualan yang berkaitan dengan Perisian dan, (ii) semasa dalam Tempoh, (a) membuat kakitangan teknikal anda untuk menjalani latihan dalam pemasangan dan sokongan Perisian, dan (b) membuat kakitangan latihan anda tersedia untuk kelas “melatih pelatih”. Kecuali sebagaimana yang Pihak-pihak bersetuju sebaliknya, semua latihan yang akan dijalankan dalam bahasa Inggeris melalui Internet.
(e) Tidak memasarkan atau mempromosikan Perkhidmatan MSP di luar Wilayah, atau membenarkan sebarang Pihak Ketiga melakukannya, tanpa kebenaran bertulis AVG, dengan syarat, tiada kebenaran diperlukan untuk anda menerima pesanan yang tidak diminta dari luar Wilayah, atau untuk anda menyediakan Managed Services ke lokasi di luar Wilayah menurut Perjanjian Perkhidmatan anda apabila Managed Services itu adalah sampingan kepada Managed Servies yang disediakan kepada Pelanggan dalam kawasan Wilayah, atau pejabat utamanya Pelanggan berkenaan yang terletak dalam Wilayah, (f) Dalam Tempoh dan selama tiga tahun selepas itu, rekod yang lengkap dan tepat berkenaan penggunaan Perisian. Tidak lebih daripada sekali dalam sebarang tempoh dua belas bulan, AVG atau wakilnya mungkin mengaudit rekod anda semata-mata untuk tujuan pengesahan pematuhan anda dengan Perjanjian ini. Audit sedemikian akan dijalankan pada waktu perniagaan biasa di pejabat anda dan tidak akan mengganggu aktiviti perniagaan anda secara yang tidak wajar. Sekiranya audit itu mendedahkan penggunaan tanpa lesen melebihi 10% daripada lesen yang dibeli, AVG mungkin mengenakan bayaran kepada anda untuk semua penggunaan yang tidak berlesen itu pada kadar 120% harga semasa AVG.
13.6.5. Pematuhan Undang-undang dan Dasar
(a) Anda hendaklah, atas perbelanjaan anda sendiri, mematuhi semua Undang-undang yang terpakai bagi, atau terhasil daripada kewajipannya di bawah Perjanjian ini, termasuk tanpa had undang-undang yang berkaitan dengan privasi dan keselamatan data.
(b) Anda hendaklah menjalankan segala usaha yang wajar dalam memilih pekerja, ejen dan pegawai serta akan menyediakan latihan yang bersesuaian untuk mereka dan akan memantau aktiviti mereka untuk memastikan pematuhan pada Perjanjian ini dan semua Undang-undang yang terpakai.
(c) Anda dengan ini mengesahkan, memperakui dan bersetuju bahawa pemilik, pengarah, pegawai, pekerja dan ejen anda tidak dan tidak akan membuat atau menjanjikan bayaran wang atau memberikan apa-apa yang bernilai, secara langsung atau tidak langsung, kepada mana-mana Pihak Berkuasa Kerajaan atau penjawat awam, parti politik atau calon jawatan politik, untuk tujuan memperoleh atau mengekalkan perniagaan atau mendapatkan sebarang kelebihan yang tidak wajar, atau kepada sebarang orang atau entiti lain, jika bayaran itu melanggar Undang-undang yang berkaitan.
 
Terakhir Dikemas Kini 17 September 2015
Langkau ke kandungan Langkau ke menu