Naše zásady ochrany osobních údajů jsou nově aktualizovány

 • Zásady ochrany osobních údajů
 • Pro konkrétní aplikace
 • Soubory cookie
 • Do Not Track
 • Archiv zásad

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů


Své zásady ochrany osobních údajů (AVG Technologies NV a našich poboček) jsme naposledy změnili 15. října 2015. Pokud chcete zjistit, co se změnilo, klikněte na tento odkaz

Proč moje údaje shromažďujete?


To je jednoduché. Poskytujeme produkty a služby, které vám pomohou zabezpečit vaše data, zařízení a osobní údaje. Údaje používáme za účelem vylepšení našich produktů a služeb, poskytování podpory, zasílání oznámení, nabídek a akcí a k vydělávání z bezplatných nabídek, abychom je mohli i nadále poskytovat zdarma.

Údaje, pomocí kterých bychom vás mohli identifikovat, označované jako osobní údaje, používáme k následujícím účelům:
 
 • abychom vám mohli umožnit nakupování a stahování produktů, poskytnout přístup ke službám nebo vás zapojit do nabízených činností;
 • abychom vám mohli poskytovat informace o virových hrozbách, nových a aktualizovaných produktech a službách a další požadované informace;
 • abychom mohli do vašeho zařízení odesílat zprávy o službách;
 • abychom vám mohli nabídnout pomoc v případě, že jsou vaše soubory, aplikace nebo e-maily potenciálně škodlivé;
 • abychom vám mohli zasílat novinky, informační e-maily nebo jiné informace týkající se společnosti AVG;
 • abychom vám mohli nabízet zajímavé speciální možnosti, mimo jiné nabídky produktů a služeb třetích stran.
Údaje, pomocí kterých vás není možné identifikovat, označované jako neosobní údaje, používáme k různým účelům, mimo jiné k vylepšování našich produktů a služeb a k poskytování bezplatných nabídek. Konkrétně můžeme neosobní údaje používat k vytváření anonymních datových profilů a zajišťování marketingu šitého na míru, generování souhrnných statistických údajů a k vylepšování a správě našich stávajících produktů a vytváření nových produktů.

Můžete si být jisti, že informace, které shromažďujeme, budeme chránit. Používáním našich produktů a služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a sdílením vašich údajů v souladu s těmito Zásadami Ochrany Osobních Údajů. Pokud konkrétní produkty neuvádějí jinak, týkají se tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů všech produktů a služeb společnosti AVG.

Pokud vás informace týkající se ochrany osobních údajů skutečně zajímají, vytvořili jsme několik videí, která vysvětlují, co děláme, proč to děláme a jak to děláme.

Jak moje údaje shromažďujete?


Údaje shromažďujeme třemi způsoby: když nám je poskytnete sami, automaticky při používání našich webových stránek nebo produktů a když jsou nám předány třetími stranami. Většina z automatického shromažďování údajů probíhá prostřednictvím souborů cookie a signálů sledování. Chcete-li se dozvědět více o tom, co jsou soubory cookie nebo signály sledování, klikněte na tento odkaz. Podrobné informace o způsobu použití souborů cookie a služeb sledování třetích stran najdete zde. Kromě toho pokud máte tuto možnost povolenou, můžeme testovat webový provoz (včetně šifrovaného provozu), zda se v něm neobjevují známé virové hrozby.

Jaké údaje, pomocí kterých by bylo možné mě identifikovat, shromažďujete?


Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé údaje, označované jako osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Příkladem osobních údajů je vaše jméno nebo e-mailová adresa.

Některé osobní údaje můžeme shromažďovat, pouze když nám je poskytnete. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a pokud platíte kreditní (platební) kartou, pak také vaše platební údaje. Shromažďujeme je, když:
 • si vytvoříte uživatelský účet, zadáte objednávku nebo registrujete produkt;
 • žádáte o podporu produktu nebo jinou službu;
 • žádáte o poskytnutí informací o produktech;
 • účastníte se průzkumů.
Některé osobní údaje můžeme shromažďovat automaticky, když používáte naši webovou stránku nebo produkty. Tyto informace mohou zahrnovat některé nebo všechny následující typy informací:
 • IP adresa;
 • uživatelské jméno a název účtu a související údaje;
 • telefonní číslo;
 • číslo karty SIM (Subscriber Identification Module);
 • ID čísla zařízení, včetně ID počítače, IMEI a/nebo MEID;
 • číslo licence a identifikační čísla produktů AVG;
 • geografická poloha podle informací ze systému GPS, sítě Wi-Fi nebo komunikační sítě.
Pokud shromažďované údaje nepotřebujeme k zajištění osobně identifikovatelných charakteristik, anonymizujeme je a ukládáme způsobem, pomocí kterého vás nebude možné identifikovat. Například když shromažďujeme údaje o vaší IP adrese, můžeme vaši IP adresu anonymizovat skrytím poslední skupiny číslic (např. změnou řetězce 192.168.1.1 na 192.168.1.XXX).

Jaké údaje, pomocí kterých není možné mě identifikovat, shromažďujete?


Shromažďujeme různé typy údajů, označovaných jako neosobní údaje, pomocí kterých není možné vás identifikovat. I když není možné uvést zde všechny typy neosobních údajů, které shromažďujeme, snažili jsme se vám poskytnout obecný přehled typů neosobních údajů, které shromažďujeme, a příklady, které vám pomohou je lépe pochopit.

Neosobní údaje shromažďujeme za účelem vylepšování našich produktů a služeb. Zahrnují například následující:
 • údaje týkající se potenciálních malwarových hrozeb pro vaše zařízení a cílů těchto hrozeb, včetně kopií souborů nebo e-mailů označených jako potenciální malware, názvů souborů, kryptografických hodnot hash, dodavatelů, velikosti, datových razítek, souvisejících klíčů registru atp.;
 • informace o tom, jak používáte naše produkty a jejich funkce, včetně informací o vašem konkrétním zařízení, rychlosti instalace a odinstalace, jazyce, technických parametrech a výrobci zařízení, informací o zabezpečení zařízení (atributy hesla, úroveň šifrování) atp.;
 • informace o tom, kde se naše produkty a služby používají, včetně přibližné polohy, PSČ, kódu oblasti, časového pásma a adresy URL, ze které jste se k našim produktům dostali.
Neosobní údaje shromažďujeme za účelem vydělávání na základě našich bezplatných nabídek, abychom je mohli i nadále poskytovat zdarma. Zahrnují například následující:
 • reklamní ID přiřazené vašemu zařízení;
 • historie procházení a hledání, včetně metadat;
 • poskytovatel internetových služeb nebo mobilní síť, kterou používáte k připojení k našim produktům;
 • informace týkající se dalších aplikací, které můžete mít v zařízení, a informace o způsobu jejich používání.
Občas může historie procházení nebo hledání obsahovat informace, které vás mohou identifikovat. Pokud zjistíme, že část vaší historie procházení by vás mohla identifikovat, budeme s touto částí vaší historie nakládat jako s osobními údaji a budeme tyto informace anonymizovat. Osobní data, která o vás shromažďujeme, můžete také sloučit a anonymizovat. Například i když vaši přesnou polohu považujeme za osobní údaj, je-li uložena samostatně, pokud ji zkombinujeme s polohami našich uživatelů do datové sady, která nám může říct pouze to, kolik uživatelů se nacházelo v určité zemi, nebudeme tuto sloučenou informaci považovat za osobní údaj.

Sdílíte mé údaje?


Ano, i když to, kdy a jak je sdílíme, závisí na tom, zda se jedná o osobní nebo neosobní údaje. AVG může sdílet neosobní údaje se třetími stranami a může zveřejňovat sloučené nebo anonymní informace.

Neprodáváme ani nepronajímáme vaše osobní údaje třetím stranám.

Určité osobní údaje můžeme sdílet (jak je popsáno níže) s následujícími stranami:
 • kterákoli z našich přidružených společností AVG;
AVG je globální společnost, která zahrnuje několik společností s pobočkami po celém světě. Abychom mohli podnikat po celém světě, můžeme vaše osobní údaje sdílet mezi jednotlivými pobočkami a společnostmi, které se mohou nacházet v zemích s jinými zákony týkajícími se shromažďování a používání osobních údajů odlišnými od země, ve které byly shromážděny.
 • poskytovatelé hledání;
Někteří naši poskytovatelé hledání od nás mohou požadovat sdílení vaší úplné IP adresy, aby mohli lépe zpracovat vaše dotazy. Poskytovatelé hledání mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se uplatňují pro soukromí těchto požadavků. Doporučujeme vám přečíst si tyto zásady ochrany osobních údajů, než tyto služby využijete.
 • vybraní prodejci, distributoři a další partneři AVG, kteří poskytují služby naším jménem.
Některé vaše osobní údaje, například vaši e-mailovou adresu, můžeme sdílet s vybranými prodejci, distributory a dalšími partnery, aby vás mohli kontaktovat naším jménem s nabídkou produktů, služeb či jiných nabídek, které by pro vás a pro váš podnik mohly být důležité, nebo za účelem dodržení podmínek v rámci licence a služeb, které je vážou ke společnosti AVG, anebo v rámci poskytování místní technické a zákaznické podpory.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:
 • je-li to nutné k dodání produktu nebo služby, kterou požadujete, například s poskytovatelem platební karty, kterého používáme ke zpracování transakce platební karty;
 • je-li to povoleno zákonem nebo nutné k dodržení platných zákonných procesů;
 • je-li to třeba k ochraně a obraně práv a majetku společnosti AVG, včetně zabezpečení našich produktů a služeb;
 • je-li to nutné k ochraně osobní bezpečnosti, majetku nebo jiných práv veřejnosti, společnosti AVG nebo jejích zákazníků či zaměstnanců;
 • v souvislosti s prodejem celého nebo části našeho podniku.
 • Budeme-li vaše osobní údaje muset z právních důvodů sdělit třetí straně, vynaložíme přiměřenou snahu, abychom vás o tom předem informovali, pokud to ovšem nebude v rozporu se zákonem. Pokud se staneme součástí fúze, akvizice nebo prodeje majetku, budeme dodržovat tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů a všichni dotčení uživatelé budou informováni, pokud předáme jakékoli osobní údaje třetí straně nebo pokud se v důsledku takové akce stanou osobní údaje předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů.

  Jaká práva v souvislosti se svými daty mám?


  Máte právo nás požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a jakým způsobem a také s kým je sdílíme.

  Můžete nás kdykoli požádat, abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na služby, jež vám poskytujeme). Upozornění: Žádosti, které by ohrožovaly soukromí jiných subjektů, žádosti neodůvodněné či opakované a žádosti, jejichž splnění by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, můžeme zamítnout. Pokud nás nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu jednoho roku od chvíle, kdy přestanete být zákazníkem (obvykle je však neuchováváme déle, než je nutné za účelem, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny).

  Máte právo zakázat používání nebo shromažďování určitých dat, včetně osobních a neosobních údajů, a to podle následujících pokynů.

  Pokud již nebudete mít zájem o naše e-mailové zpravodaje, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit podle pokynů uvedených zde nebo v příslušném e-mailu či zpravodaji. Nezapomeňte však, že naše e-mailová sdělení mohou obsahovat důležité či užitečné informace o Produktech AVG, které používáte, například informace o vašem licenčním čísle nebo o stavu vašich objednávek a účtů.

  Máte právo od nás očekávat ochranu vašich osobních údajů a zajištění jejich zabezpečení. Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost AVG a naše uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými úpravami, vyzrazením nebo zničením informací, které uchováváme. Konkrétně:
  • Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů budeme vždy dodržovat v souvislosti se všemi údaji, které od vás shromažďujeme.
  • Omezujeme používání a vyzrazení vašich osobních údajů a snažíme se zajistit, aby všichni, se kterými tyto informace sdílíme, nakládali s těmito informacemi s ohledem na soukromí a zabezpečení, jaké si zaslouží.
  • Zavedli jsme zvláštní obecně uznávané fyzické, technické a administrativní postupy ochrany a zabezpečení shromažďovaných informací.

  Jaké změny jste v poslední době provedli?


  Vyhrazujeme si právo tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů kdykoli změnit. Datum poslední změny Zásad Ochrany Osobních Údajů vždy uvedeme. Pokud dojde k výrazným změnám, všechny takové změny zdůrazníme a pokusíme se vás o nich přímo informovat, pokud to bude možné. Starší verze těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů budeme uchovávat v archivu pro vaši kontrolu.

  Změny našich Zásad Ochrany Osobních Údajů od poslední verze zahrnují následující:
  • Vylepšili jsme způsob prezentace našich Zásad Ochrany Osobních Údajů, aby byly přehlednější a práce s nimi byla snazší.
  Pomocí tohoto odkazu si můžete stáhnout aktuální verzi Zásad Ochrany Osobních Údajů nebo přejít k předchozím verzím Zásad Ochrany Osobních Údajů společnosti AVG. 

  Jak se s vámi mohu spojit?


  Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese privacy@avg.com nebo dle pokynů, jež najdete ve svém produktu nebo službě. Můžete se na nás obrátit také poštou:

  AVG Netherlands BV
  Gatwickstraat 9-39, 
  1043GL Amsterdam
  The Netherlands

  Měl/a bych vědět ještě něco dalšího?


  Na naší webové stránce či v našich produktech se mohou pravidelně objevovat odkazy na webové stránky nebo jiné externí zdroje řízené třetími stranami. Pokud k těmto externím zdrojům (například nabídky obchodů s mobilními aplikacemi) prostřednictvím uvedených odkazů přejdete, mějte na paměti, že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Ve chvíli, kdy tyto webové stránky a zdroje využíváte, platí tyto zásady i pro vás. Než proto na externích webových stránkách uvedete jakékoli osobní údaje, dobře si jejich zásady prostudujte.

  Uvádíme také odkazy na webové stránky nebo produkty se společnou značkou, které spravuje společnost AVG Technologies a jeden nebo více našich obchodních partnerů. I pro webové stránky a produkty se společnou značkou mohou platit zvláštní zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si je důkladně pročetli.  
  Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky