V AVG Business spolupracujeme so svojimi partnermi niekoľkými rôznymi spôsobmi. 

Či už sa zúčastníte webinára, alebo sa s nami stretnete na prehliadke, tešíme sa na príležitosť stretnúť sa s vami a porozprávať sa.

AVG Managed Workplace® Ukážka na vyžiadanie

AVG CloudCare™ Ukážka na vyžiadanie

Ikona funkcie – film s tlačidlom prehrávania

Technické webináre

Naše hodinové webináre zamerané na AVG Business CloudCare a Managed Workplace vedú naši odborníci na danú oblasť, ktorí majú rozsiahle vedomosti v oblasti produktov aj technológií.
 

Konferencie a odborné veľtrhy

V rámci nášho odvetvia sa zúčastňujeme rôznych konferencií a odborných veľtrhov na celom svete. Oceňujeme, že máme na týchto podujatiach príležitosť spojiť sa s našimi partnermi a IT komunitou, budovať s týmito ľuďmi vzťahy a učiť sa od nich.

Harmonogram podujatí

Medzinárodné

Amerika

Prihláste sa do nášho strediska pre predajcov

Prihláste sa do nášho portálu pre partnerov

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku