Sürüm 1.10 (Revizyon 9 Kasım, 2018)

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Çözümü (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin (“Sözleşme”) hüküm ve koşullarını dikkatlice okuyun. Bu, hukuki olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Elektronik olarak onay vererek veya Çözümü yükleyerek veya kullanarak, kendiniz ve temsil ettiğiniz veya Cihazı için Çözümü satın aldığınız her türlü kişi veya kurum (toplu olarak “siz“) adına bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiyorsanız yükleme işlemine devam etmeyin, Çözümü kullanmayın ve elinizdeki ya da kontrolünüz altındaki tüm Çözüm kopyalarını silin veya imha edin.

Bu Sözleşme, Sözleşmeyi ve ilgili tüm diğer Belgeleri kabul etmenizle bağlantılı olarak, herhangi bir Güncelleme dahil belirli yazılımları (“Yazılım”), hizmetleri veya donanımın ve ilgili programları (her biri bir “Çözüm” olan) kullanımınız ile ilgilidir. Bu Sözleşmede, “Satıcı”, burada size Çözümü sağlayan taraf olarak tanımlanan kurumu; “Belgeler”, Çözümle birlikte sağlanan tüm kullanıcı kılavuzlarını ve talimatları ve “Geçerli Koşullar”, Cihazların türleri, İzin Verilen Cihaz Sayısı, Çözümü satın alırken kabul ettiğiniz diğer işlem hükümleri, koşulları ve belgelerini (her türlü satış hüküm ve koşulu dahil), ve sizinle Satıcı veya Satıcı Grubunun diğer bir üyesi arasındaki her türlü dağıtım, bayi veya ortaklık sözleşmesini veya diğer tüm sözleşmeleri ve Bölüm 2 ve Belgelerde açıklanan diğer tüm sınırlamalarla birlikte toplu olarak Abonelik Süresini ifade eder.

Lütfen bu Sözleşmenin iki parçadan oluştuğuna dikkat edin. Bu Sözleşmenin 1 ila 12 arasındaki bölümleri aşağıda listelenenler dâhil tüm Çözümler için geçerlidir. Bölüm 13, Üçüncü Taraf Yazılımları, Hizmetleri veya Diğer Ürünleri (Bölüm 13.1); Yönetilen Hizmet Sağlayıcı Lisansları (Bölüm 13.2); Tarayıcı Temizleme (Bölüm 13.3); WiFi Bulucu (Bölüm 13.4); Avast Aile Alanı (Star Guard Aile ve Vodafone Aile Koruma olarak da satılır) (Bölüm 13.5); Mobil Uygulamalar (Bölüm 13.6); Teknisyen Sürümü (Bölüm 13.7); Güvence Planı (Bölüm 13.8); Üst Düzey Teknik Destek (Bölüm 13.9); Uzaktan Erişim; Yardım Yazılımı (Bölüm 13.10); Avast Driver Updater (Bölüm 13.11), Avast Güvenli Ağ Geçidi veya Avast Güvenli İnternet Geçidi (Bölüm 13.12), belli HideMyAss! hizmetleri (Bölüm 13.13), Satıcının Sanal Özel Ağ Çözümleri (Bölüm 13.14), Avast’ın aboneliğinizin bir parçası olarak size sağladığı herhangi bir cihaz güvenlik kilidi veya aracı (Bölüm 13.15), ve Mobil Tehdit İstihbarat Platformu (Bölüm 13.16) dahil belirli Çözüm veya Çözüm kategorilerini etkileyen ek hüküm ve şartlar tesis etmektedir. Bu Sözleşme, Çözümün önceki bir sürümüne ilişkin olarak daha önce girmiş olduğunuz diğer sözleşmeleri geçersiz kılar ve bunların yerini alır.

Satıcı, istediği zaman tarafınıza bu Sözleşmeye uygun bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmede değişiklik yapabilir; bildirim tarihinden sonraki en az 30 gün içerisinde ilgili herhangi bir Çözümü kullanmaya devam etmeniz bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Satıcı, daha önce edinmiş olduğunuz ilgili Çözümleri kullanmaya devam etmeniz için değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmenizi zorunlu tutabilir. Değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmeyi reddederseniz Satıcı etkilenen Çözümü kullanmanızı sonlandırabilir; bu durumda abonelik ücretinin Abonelik Süresinin dolmamış veya kullanılmamış kısmı için ödemiş olduğunuz bölümü bakımında buradaki talimatlara uygun olarak para iadesi alabilirsiniz.

1. Lisans

Satıcı, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmeniz koşuluyla, kararlaştırılmış sürenin her türlü uzatma ve yenilemeleri de dahil olmak üzere Geçerli Şartlarda belirtilen kararlaştırılmış süre boyunca (“Abonelik Süresi”), Çözümü ve Belgeleri kullanmanız için size özel olmayan bir lisans vermektedir.

2. Çözümün İzin Verilen Kullanımı

2.1. Çözümü, sadece Geçerli Şartlarda belirtilen kabul edilmiş sayıda (“İzin Verilen Cihaz Sayısı”) cep telefonu, akıllı telefon, tablet, mobil ağ aygıtı, başka mobil cihazlar (her biri bir “Mobil Cihaz”), kişisel bilgisayar, internet bağlantılı cihaz veya Çözümle uyumlu başka cihazlarda (her Mobil Cihaz da dâhil olmak üzere her biri bir “Cihaz”) veya bu cihazları desteklemek için sadece şu hallerde kullanabilirsiniz:

2.1.1. Satıcının kurumsal, ticari veya işletme kullanımı için belirlediği Çözümlerde (her biri bir “İşletme Çözümü”); siz veya bağlı kuruluşlarınızın (sizi kontrol eden, sizin kontrol ettiğiniz veya sizinle ortak kontrol altında olan kuruluşlar) şirket içi iş amaçları için. İşletme Çözümünün bağlı kuruluşunuz tarafından böyle bir şekilde kullanılması durumunda, bağlı kuruluşunuzun bu Sözleşmeye uymasından siz sorumlusunuz ve bağlı kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen ihlal tarafınızca gerçekleştirilmiş ihlal olarak değerlendirilecektir. Bu Sözleşmeye göre Satıcının tüm yükümlülükleri, bu Sözleşmenin hüküm ve koşulları kapsamında İşletme Çözümünü kullanan bağlı kuruluşlarınıza değil, yalnızca size ait olacaktır.

2.1.2. Belirli bir deneme döneminden sonra Çözümü elde etmek ya da kullanmaya devam etmek için bir abonelik ücreti veya başka bir ücret ödemeye zorunlu olmadığınız, Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free ve diğer tüm Çözümler dahil olmak üzere, tüm diğer Çözümlerde (her biri, bir “Tüketici Çözümü”); bir gerçek kişinin veya onun hane halkından birinin kişisel, ticari olmayan kullanımları için. Şüphelerin giderilmesi açısından, hiçbir Tüketici Çözümü aşağıdakiler tarafından kullanılmak üzere sağlanmaz veya lisanslanmaz: (i) gerçek kişiler tarafından ticari amaçlarla; veya (ii) işletme, şirket, devlet kurumu, sivil toplum kuruluşu veya kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlar veya eğitim kurumları.

2.2. Yazılımın bir adet yedek kopyasını oluşturabilirsiniz.

2.3. Ağ kullanımı için yapılandırılmış olması koşuluyla, Çözümü aşağıdaki amaçlardan sadece biri için (fakat birden fazla olmamak üzere) tek bir yerel alan ağında kullanmak üzere bir veya daha fazla dosya sunucusunda veya sanal makinede kullanabilirsiniz:

2.3.1. Yazılımın sabit disklere veya İzin Verilen Cihaz Sayısı kadar başka depolama cihazına kalıcı olarak yüklenmesi; veya

2.3.2. Çözümün kullanıldığı farklı bilgisayarların sayısının İzin Verilen Cihaz Sayısını aşmaması koşuluyla, Çözümün bu türden tek bir yerel alan ağı üzerinden kullanılması; veya

2.3.3. Geçerli Şartlar, size Çözümü MSP Hizmetleri sağlamak için kullanma hakkı veriyorsa Bölüm 13.2’de açıklandığı haliyle Çözümün kullanılması.

2.4. ÇÖZÜMÜ BU SÖZLEŞMENİN 2. BÖLÜMÜNDE AÇIKÇA YETKİ VERİLENLERİN DIŞINDA KULLANMANIZ YA DA ÇÖZÜMÜN TEKRAR SATILMASI VEYA DAĞITILMASI BU SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ BİR İHLALİNİ OLUŞTURUR VE YÜRÜRLÜKTEKİ TELİF HAKKI YASALARINA AYKIRI OLABİLİR.

3. güncellemeler

Satıcı, Abonelik Süresi boyunca zaman zaman, ayrıca izin veya onayınızı almaksızın, herhangi bir Çözüm için yükseltme veya güncelleme veya yenileme (“Güncelleme”) uygulayabilir ve böyle bir uygulamanın sonucu olarak ilgili Çözüm veya Cihazı (ya da Cihazın belirli işlevlerini) bu Güncelleme tamamen yükleninceye veya etkinleştirilinceye kadar kullanamayabilirsiniz. Her Güncelleme, bu Sözleşme kapsamındaki tüm amaçlar için “Çözümün” bir parçası sayılır. Güncellemeler, bir Çözümün sunduğu belirli özellikler veya işlevler için eklemeler ya da çıkarmalar içerebilir veya işlevi tamamen değiştirebilir; güncellenen Çözümün içeriğinin, özelliklerinin ve işlevselliğinin belirlenmesi tamamen Satıcının takdirine bağlıdır. Satıcı size Güncellemeleri reddetme veya erteleme seçeneği sunmakla yükümlü değildir ancak her durumda Çözümden azami fayda sağlayabilmek için mevcut tüm Güncellemeleri indirmeniz ve yüklenmelerine veya etkinleştirilmelerine izin vermeniz gerekebilir. Satıcı, siz tüm Güncellemeleri kabul edip yükleyinceye veya etkinleştirinceye kadar bir Çözüm için destek sağlamayı durdurabilir. Satıcı, Güncellemelerin ne zaman uygun olacağını ve uygun olup olmayacağını tamamen kendi takdiriyle belirler ve Satıcının size herhangi bir Güncelleme sunma yükümlülüğü yoktur. Satıcı, en yeni sürüm haricindeki herhangi bir Çözüm sürümüne yönelik Güncellemeleri veya herhangi bir işletim sistemi, e-posta programı, tarayıcı programı veya Çözümün birlikte çalışması için tasarlandığı diğer yazılım sürümleriyle bağlantılı olarak Çözümün kullanımını destekleyen Güncellemelerin sağlanmasını kendi takdiriyle durdurabilir.

4. Mülkiyet hakları

4.1. Çözümler ve Belgeler, Satıcının fikrî mülkleridir ve yürürlükteki telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve Çözümün kullanıldığı ülkede yürürlükte olan başka yasalarca korunmaktadır. Herhangi bir Yazılımın ve programın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu Satıcıya ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. Satıcıya Çözümle ilgili olarak ilettiğiniz yorumlar ve öneriler kapsamında olmak üzere, Satıcıya bu tür yorumları ve önerileri, size başka bir ücret ödemeksizin, saklama veya kullanma için onayınız olmaksızın, saklama ve mevcut veya gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde herhangi bir amaçla kullanma hakkı ve lisansı vermektesiniz.

4.2. Çözüme sahip olmanız veya Çözümü kullanmanız, bu Sözleşmede belirtilmiş olanlar dışında, size Çözüm veya Belgelerde fikrî mülkiyet hakları bakımından herhangi bir hak veya unvan sağlamaz. Çözüm ve Belgelerdeki tüm haklar, ilgili telif hakları, patentler, ticaret sırrı hakları, ticari markalar ve diğer fikrî mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere Satıcı tarafından saklı tutulmaktadır.

5. Kısıtlamalar

5.1. Çözümü ve Belgeleri, bu Sözleşmenin 2. Bölümünde belirtilen durumlar haricinde kopyalayamaz veya kullanamazsınız. Aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve üçüncü tarafların yapmasına izin veremezsiniz:

5.1.1. herhangi bir yetkilendirme kodu, lisans numarası, kullanıcı adı/şifre kombinasyonu veya Satıcı tarafından herhangi bir Çözümle bağlantılı olarak sağlanan diğer bir etkinleştirme kodu veya numarasının (“Etkinleştirme Kodu”) Geçerli Koşullarda belirtilen Cihaz sayısından daha fazla cihazda kullanımı;

5.1.2. herhangi bir Etkinleştirme Kodunun Satıcı veya Satıcının yetkili temsilcileri dışında herhangi bir tarafa açıklanması;

5.1.3. kanunen açıkça izin verilen durumlar dışında: (i) herhangi bir Çözümün veya Çözümün herhangi bir bölümünün ters mühendisliğe tabi tutulması, parçalara ayrılması, kaynak koda dönüştürülmesi, tercüme edilmesi, yeniden oluşturulması, dönüştürülmesi veya çıkarılması (ilgili tüm Kötü Amaçlı Kod (aşağıda tanımlandığı gibi) imzaları ve Kötü Amaçlı Kod tespit rutinleri dahil); veya (ii) herhangi bir Çözümün değiştirilmesi, tadil edilmesi veya herhangi bir diğer değişime maruz bırakılması (ilgili tüm Kötü Amaçlı Kod imzaları ve Kötü Amaçlı Kod tespit rutinleri dahil). “Kötü Amaçlı Kod” otomatik olarak veya belirli bir olayın gerçekleşmesi üzerine ya da sizin belirli bir eylemde bulunmanız veya bulunmamanız üzerine veyahut herhangi bir kişi veya kuruluşun talimatı ya da kontrolü ile: (a) yazılım, hizmet, cihaz, mülk, ağ veya verinin çalışmasını aksatmayı; (b) herhangi yazılım, hizmet, cihaz, mülk, ağ veya verinin imhasına, değiştirilmesine, silinmesine, zarar görmesine sebep olmayı veya başka türlü çalışmasının aksamasına veya bozulmasına sebep olmayı; veya (c) herhangi kişi veya kurumun, herhangi yazılım, hizmet, cihaz, mülk, ağ veya veriye ulaşması veya kontrolü ele geçirmesi yahut yok etmesi, değiştirmesi, silmesi, hasar vermesine veya herhangi yazılım, hizmet, cihaz, mülk, ağ veya verinin herhangi bir bölümünün çalışmasını başka türlü aksatmasına veya bozmasına izin vermeyi amaçlayan veya bu amaçla tasarlanmış herhangi bir kod, özellik, rutin veya cihaz, ve herhangi bir bilgisayar virüsü, solucanı, tuzak kapısı, gizli kapı, saatli bomba, kötücül program, veya yazılım kilidi veya parola kontrol, ana işlemci seri numarası kontrolü, süreye bağlılık gibi mekanizmalar veya bu tanımda açıklanan hususları olanaklı kılmayı amaçlayan veya olanaklı kılmak için tasarlanmış bir başka kod anlamına gelir (Java uygulamaları, ActiveX kontrolleri, senaryolaştırma dilleri, tarayıcı eklentileri veya itilen içerik dahil).

5.1.4. Sizinle Satıcı veya Satıcı Grubunun diğer bir üyesi arasındaki bir dağıtım sözleşmesi, bayi sözleşmesi veya diğer bir sözleşmeyle yetkilendirilmediği müddetçe, herhangi bir Çözümün yayınlanması, yeniden satılması, dağıtılması, yayımlanması, nakledilmesi, iletilmesi, rehin verilmesi, kiralanması, paylaşılması veya Çözümler için alt lisans verilmesi;

5.1.5. bu Sözleşmede (13.2, 13.5 ve 13.7 Bölümler dahil), Geçerli Koşullarda veya sizinle Satıcı veya Satıcı Grubunun diğer bir üyesi arasındaki diğer bir sözleşmede açıkça izin verilmediği müddetçe, herhangi bir Çözümün bir üçüncü tarafın tesislerinin yönetilmesi için kullanılması veya herhangi bir üçüncü tarafa bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmeti veya uygulama hizmeti sağlayıcısı veya diğer benzeri şekillerde herhangi bir Çözüm için erişim veya kullanım hakkı sağlanması;

5.1.6. herhangi bir Çözümün, Çözüme rakip olan bir ürün veya hizmetin oluşturulması için kullanılması;

5.1.7. herhangi bir Çözümün aşağıdakiler için kullanılması veya kullanılmaya çalışılması: (i) aşağıdakilere yol açabilecek herhangi bir eylem veya eyleme yardım, veya herhangi bir bilgi, veri veya materyalin yüklenmesi, indirilmesi, yayınlanması, aktarılması, kopyalanması veya depolanması: (A) herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmek; (B) her türlü yasa dışı, zararlı, tehdit edici, istismar eden, karalayıcı veya sakıncalı materyali içermek; (C) başkalarına zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak; (D) yasa dışı, zararlı, tehdit edici, istismar eden, taciz edici, haksız, karalayıcı, iftira içeren, küfürlü, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, nefret içeren veya ırk, etnik köken, din veya cinsiyet ayrımı içeren davranışları ve diğer her türlü sakıncalı davranışı teşvik etme veya meydana getirme potansiyeline sahip olmak; (E) yasa dışı faaliyetleri teşvik etmek veya bunlarla ilgili talimatlar içermek, herhangi bir grup veya bireye fiziksel olarak zarar verilmesini teşvik etmek veya hayvanlara zulüm edilmesini teşvik etmek; (F) herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmek veya bir kişi veya kurumla olan ilişkiyi yanlış tanıtmak veya (G) herhangi bir sahtekarlık, aldatma veya hırsızlık eylemine yardımcı olmak veya (H) herhangi bir varlık, Cihaz, yazılım, hizmet, ağ veya veriye, bilgisayar korsanlığı, kimlik avı, yanıltıcı e-posta ile veya herhangi bir güvenlik duvarı, şifre koruması veya diğer bilgi güvenliği koruma veya kontrollerini aşmak veya bunları alt etmek dahil herhangi bir şekilde zarar vermek, bunları devre dışı bırakmak veya işleyişlerini bozmak veya bunlara yetkisiz olarak erişim sağlamak, ele geçirmek, kullanmak, kopyalamak, değiştirmek veya imha etmek; (ii) herhangi bir şekilde geçerli herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanun veya düzenlemeyi ihlal etmek; (iii) Çözüm kullanılarak aktarılan herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek için sahte başlıklar oluşturmak veya tanımlayıcıları başka bir şekilde değiştirmek; (iv) her türlü istenmeyen veya izinsiz reklam, tanıtım materyalleri, “istenmeyen e-posta”, “spam”, “zincir mektup” veya “saadet zincirinin” yüklenmesi, paylaşılması, e-posta ile gönderilmesi veya başka bir şekilde iletilmesi; veya (v) veri sahibinin bilgisi ve açık onayı olmadan kişisel bilgilerin toplanması veya saklanması;

5.1.8. herhangi bir Çözüm, veya söz konusu Çözümle veya Çözüm aracılığıyla depolanan, erişilen veya sağlanan içeriklerle bağlantılı veya bunlarla birlikte çalışan her türlü varlık, Cihaz, yazılım, hizmet, ağ veya veriye bilgisayar korsanlığı, kimlik avı, yanıltıcı e-posta ile veya herhangi bir güvenlik duvarı, şifre koruması veya diğer bilgi güvenliği koruma veya kontrollerini aşmak veya bunları alt etmek dahil herhangi bir şekilde zarar vermek, bunları devre dışı bırakmak veya işleyişlerini bozmak veya bunlara yetkisiz olarak erişim sağlamak;

5.1.9. herhangi bir çözümü Satıcının önceden yazılı onayı olmadan test etmek veya karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutmak veya test ya da karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını açıklamak veya yayınlamak; veya

5.1.10. herhangi bir Çözümün kopyalarının korunmasına ilişkin kontrolleri aşmak veya atlatmak, aşmaya veya atlatmaya çalışmak veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları aşmasına veya atlatmasına izin vermek veya yardımcı olmak; veya

5.1.11. Satıcının, Çözümlerinin kabul edilebilir kullanımına ilişkin burada bulabileceğiniz politikasını (“Kabul Edilebilir Kullanım Politikası”) ihlal etmek. Bu Sözleşmeyle Kabul Edilebilir Kullanım Politikası arasında çelişki olması durumunda, daha kısıtlayıcı olan hüküm geçerli olacaktır.

5.2. Belirli Çözümler size veya başka bir kullanıcıya, başka şeylerin yanı sıra, yöneticinin başka Cihazları ve/veya başka Cihazlarda kurulu olan Çözümlerin durumunu izlemesine olanak sağlayan idari ayrıcalıklar verebilir; örneğin, Abonelik Süresi durumu, Çözüm mesajları ve Güncellemeler amacıyla. Bu tür yönetici ayrıcalıklarını yalnızca tam yetkili olduğunuz Cihazlar ve Çözümlerle ilgili olarak kullanacağınızı ve başka bir amaçla kullanmayacağınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Satıcıya şu beyan ve garantilerde de bulunmaktasınız: (i) bu Sözleşmeyi yönetilen bu Cihazların sahipleri ve kullanıcıları adına kabul etme ve Çözümü Cihazlara yükleme ve/veya kullanma yetkiniz var; ve (ii) bu Sözleşmeyi şunlar adına kabul ediyorsunuz: (A) ilgili yönetilen Cihazların sahipleri ve kullanıcıları; ve (B) kendiniz.

5.3. Belirli Çözümler, diğer kaynaklardan oluşturduğunuz veya edindiğiniz içerikleri (“Kullanıcı İçerikleri”) yayımlamanızı veya herkese açık olarak başkalarıyla paylaşmanızı sağlayabilir. Çözüm üzerinden yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinde yürürlükteki yasalarca sahip olduğunuz tüm fikrî mülkiyet hakları, kullanmış veya değiştirmiş olabileceğiniz Kullanıcı İçeriklerindeki başkalarına ait haklar da dâhil olmak üzere, bu Sözleşmenin hakları, lisansları ve diğer hükümlerine tabi olarak size aittir. Siz, yalnızca bu Sözleşme kapsamında Çözümlerin tarafınıza sağlanması amacıyla bir Çözüm aracılığıyla yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinin (ve bunlardan üretilen çalışmaların) tamamının veya bir bölümünün kullanılması, kopyalanması, kaydedilmesi, dağıtılması, çoğaltılması, açıklanması, satılması, yeniden satılması, alt lisans verilmesi (farklı düzeylerde), değiştirilmesi, uyarlanması, gösterilmesi, herkese açık olarak gerçekleştirilmesi, aktarılması, yayımlanması, yayına sunulması, çevrilmesi, bunlardan yeni çalışmalar üretilmesi ve başka herhangi bir biçimde yararlanılması için Satıcı Grubunun her üyesine münhasır olmayan, kısıtlamasız, koşulsuz, sınırsız, dünya genelinde, gayri kabili rücu, daimî ve telif hakkı olmaksızın bir hak ve lisans vermektesiniz. Her Kullanıcı İçeriği yayımladığınızda veya paylaştığınızda, Satıcı Grubunun her bir üyesine ikamet ettiğiniz devlette veya yargı bölgesinde en azından reşit yaşta olduğunuzu ya da yayımladığınız veya paylaştığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini hazırlayan veya bu içeriğe katkıda bulunan reşit yaşta olmayan kişinin ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunuzu veya ilgili ebeveyn ya da vasiden alınmış uygun onaylara sahip olduğunuzu ve bu Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak: (i) Kullanıcı İçeriklerindeki tüm fikrî mülkiyet hakları ve diğer hakların tek sahibi olduğunuzu veya Kullanıcı İçeriklerini yayımlama ve paylaşma ve Satıcı Grubunun hiçbir üyesine bunları, herhangi bir üçüncü taraftan onay alma yükümlülüğü getirmeksizin ve Satıcı Grubunun hiçbir üyesi için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük yaratmaksızın, Bölüm 5.3’te açıklandığı gibi kullanma hakkı vermeye yönelik yasal bir hakkınız olduğunu; (ii) Kullanıcı İçeriklerinin doğru olduğunu; (iii) Kullanıcı İçeriklerinin ve bu Sözleşmeyle belirlendiği haliyle Satıcı Grubunun her bir üyesine izin verilen kullanma ve yararlanma biçimlerinin herhangi bir üçüncü şahsın fikrî mülkiyet veya başka haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini ve (iv) Kullanıcı İçeriklerinin bu Sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini ve herhangi bir kişiyi yaralamayacağını veya herhangi bir kişiye zarar vermeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz.

6. Sınırlı garanti; sorumluluğun reddi ve hariç tutulması

6.1. Buradaki 6. Bölümün kalan kısmına tabi olmak üzere Satıcı, Çözümü ilk teslim aldığınız tarihten itibaren 30 günlük bir süre boyunca Çözümün Belgelere büyük oranda uygun olarak çalışacağını veya çalıştırılacağını garanti etmektedir. Garanti kapsamında işlem talebinde bulunmak için Çözümü edindiğiniz kaynak tarafından sağlanan talimatları izlemelisiniz. Çözüm, Belgelere büyük oranda uygun olarak çalışmazsa Satıcı Grubunun her bir üyesi ile her bir Satıcı Ortağının tüm ve münhasır sorumluluğu ve sizin de bu garanti kapsamındaki tek ve münhasır başvuru yolunuz, Satıcının sunduğu şu seçeneklerle sınırlı olacaktır: (i) Çözümün yenisiyle değiştirilmesi; veya (ii) Abonelik Süresinin sona ermeyen veya kullanılmayan kısmı için ödediğiniz abonelik ücreti oranında geri ödeme almak için Çözümün iadesi. Bu garanti yalnızca orijinal halde teslim edilen Çözüm için geçerlidir ve şunları kapsamaz: (i) Güncellemeler; (ii) Çözümün aşağıdakilerle birleştirilmesi, çalıştırılması veya kullanılmasından kaynaklı kusurlar: (A) Satıcı tarafından sağlanmayan yazılımlar, donanımlar veya başka materyaller; ya da (B) Belgelerde belirtilen Satıcı şartlarına uymayan Cihazlar, yazılımlar veya başka materyaller.

6.2. BU SÖZLEŞMEDEKİ BÖLÜM 6.1’DE BELİRTİLENLER HARİCİNDE, SATICI GRUBUNUN ÜYELERİ VE SATICI ORTAKLARI, ÇÖZÜMÜ VEYA BELGELERİ KULLANARAK ELDE EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS VEYA SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. ÇÖZÜM, BU SÖZLEŞMEDEKİ BÖLÜM 6.1’DE BELİRTİLEN DURUMLAR HARİCİNDE “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE SATICI GRUBUNUN ÜYELERİ İLE SATICI ORTAKLARI AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL ÖNE SÜRMEMEKTE VE YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA MEVZUAT, GENEL HUKUK, İÇTİHATLAR VEYA BAŞKA HUKUKİ KURAMLARLA İMA EDİLEN TÜM KOŞULLARI VE GARANTİLERİ -ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, MÜLKİYET HAKKI, TİCARETE UYGUNLUK, UYGUN KALİTE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA EDİLEN GARANTİLER VE KOŞULLAR DA DÂHİL- REDDETMEKTEDİR. SATICI, ÇÖZÜMÜN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ÇÖZÜMÜN HERHANGİ BİR CİHAZDA VEYA HERHANGİ BİR YAPILANDIRMA YA DA DONANIM VE/VEYA YAZILIMLA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI YA DA ÇÖZÜMÜN İNTERNETTE DEPOLANAN VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN BELİRLİ VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİĞE YÖNELİK TAM KORUMA VEYA BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

6.3. BU SÖZLEŞMENİN BAŞKA HERHANGİ BİR HÜKMÜNE RAĞMEN, SİZE ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANAN TÜM ÇÖZÜMLER (“ÜCRETSİZ”, “DENEME” VEYA “BETA” ÇÖZÜMLERİ OLARAK SAĞLANAN ÇÖZÜMLER DÂHİL), SATICI TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR GARANTİ, DESTEK YA DA BAŞKA BİR HİZMET OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA” VE “SUNULDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR.

6.4. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA SATICI, SATICININ KONTROL ETTİĞİ, SATICIYI KONTROL EDEN VEYA SATICI İLE ORTAK KONTROL ALTINDA OLAN HERHANGİ BİR ŞİRKET (TOPLU OLARAK “SATICI GRUBU”) YA DA BUNLARIN İLGİLİ ARACILARI, LİSANS SAHİPLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ, ÇÖZÜMÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE SATICI GRUBUNUN DİĞER İŞ ORTAKLARI (TOPLU OLARAK “SATICI ORTAKLARI”) SİZE KARŞI YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA SORUMLU TUTULAMAZ:

6.4.1. NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN, DOLAYLI, DOLAYISILA GERÇEKLEŞEN, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL YA DA ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ ZARARLAR VEYA KAYIPLAR;

6.4.2. İŞ, KÂR YA DA GELİR KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, HERHANGİ BİR CİHAZIN YA DA ÇÖZÜMÜN (ÇÖZÜMÜN KENDİSİ DE DÂHİL) KULLANIM KAYBI, BOŞA GİDEN HARCAMALAR, YEDEK MAL, HİZMET VEYA DİJİTAL ÜRÜN TEDARİKİ İÇİN GEREKEN MALİYETLER, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HERHANGİ BİR BİLGİNİN VEYA VERİNİN (BOZULMASI VEYA KULLANILAMAMASI DA DÂHİL) İZİNSİZ AÇIKLANMASI VEYA KAYBI (YUKARIDAKİ KAYIPLAR, ZARARLAR, MALİYETLER VEYA HARCAMALARDAN HERHANGİ BİRİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAYIP VEYA ZARAR OLSA DA); VEYA

6.4.3. BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BURADA SAĞLANAN ÇÖZÜMDEN KAYNAKLI MADDİ VEYA MADDİ OLMAYAN TÜM KAYIP VE ZARARLAR;

SATICI GRUBUNUN İLGİLİ ÜYESİ VEYA SATICI ORTAĞI BÖYLE BİR KAYIP VEYA ZARAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ. BU SÖZLEŞMEDE VEYA BAŞKA BİR YERDE AKSİNE HERHANGİ BİR HÜKÜM BULUNSA BİLE, SATICI GRUBUNUN HİÇBİR ÜYESİ VEYA HİÇBİR SATICI ORTAĞI, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, BİR ÇÖZÜM TARAFINDAN VEYA ÇÖZÜM İLE İLİŞKİLİ OLARAK İLETİLEN, ALINAN VEYA BARINDIRILAN VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİKLERE YÖNELİK YETKİSİZ ERİŞİM, BOZULMA, KULLANILAMAMA, SİLİNME, ÇALINMA, TAHRİP OLMA, DEĞİŞTİRİLME, AÇIĞA VURULMA VEYA KAYIP GİBİ DURUMLARDAN KAYNAKLI HERHANGİ BİR (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI) KAYIP VEYA ZARAR NEDENİYLE SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, SATICI GRUBUNUN HERHANGİ BİR ÜYESİNİN VEYA SATICI ORTAKLARININ HERHANGİ BİR ÇÖZÜM, ABONELİK VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR İÇİN SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI TOPLAM NİHAİ SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA: (I) BEŞ ABD DOLARINDAN (5,00 USD) VE (II) ABONELİK SÜRESİNİN HEMEN ÖNCESİNDEKİ 12 AY İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ABONELİK ÜCRETLERİ TUTARINDAN DAHA YÜKSEK OLANINI AŞMAYACAKTIR.

6.5. SATICI GRUBU ÜYELERİNİN VE SATICI ORTAKLARININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN BU SÖZLEŞMEDEKİ HARİÇ TUTMALAR VE SINIRLAMALAR AŞAĞIDAKİ DURUMLAR İÇİN POTANSİYEL SORUMLULUKLARINI SINIRLAMAZ:

6.5.1. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ KAPSAM DIŞINDA ÖLÜM, KİŞİSEL YARALANMA, MADDİ MALA ZARAR VEYA DOLANDIRICILIK; VE

6.5.2. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR GEREĞİNCE SINIRLANAMAYACAK VEYA HARİÇ TUTULAMAYACAK DİĞER DURUMLAR.

7. Gizlilik; kişisel bilgilerin VE DİĞER bilgilerin işlenmesi

7.1. Bu Sözleşmede ve Gizlilik Politikasında kullanıldığı haliyle “Veri” terimi, aşağıdaki anlama gelmektedir: (a) Çözümler için sipariş verirken Satıcıya, Satıcı Grubunun diğer bir üyesine veya Satıcı ortağına sağlamış olduğunuz adınız, fatura adresiniz (posta kodu dahil), e-posta adresiniz, telefon numaranız, ödeme kartı veya hesap numaranız, ödeme kartı veya hesap doğrulama kodunuz, ödeme kartı başlangıç ve son kullanım tarihi, Satıcı veya Satıcı Grubunun bir başka üyesiyle hesabınız için seçtiğiniz hesap şifresi ve Satıcının Gizlilik Politikasında tanımlandığı üzere diğer Faturalama Verileri (“Gizlilik Politikası”, burada bulabilirsiniz) (toplu olarak,“İşlem Verileri”); (b) Cihazınızın markası, modeli, işletim sistemi ve diğer tanımlayıcı ayrıntıları, İnternet hizmet sağlayıcınızın adı, İnternet Protokolü (IP) adresiniz dahil olmak üzere Satıcı, Satıcı Grubunun diğer bir üyesi veya bir Satıcı Ortağı tarafından siparişlerinizin ifa edilmesi ve işlenmesi sırasında toplanan bilgiler; ve (c) Çözümleri yüklemenize ve kullanmanıza ilişkin bilgiler ((b) ve (c) toplu olarak, Gizlilik Politikasında “Hizmet Verileri” olarak geçmektedir).

7.2. Satıcı, Satıcı Grubunun diğer bir üyesi veya bir Satıcı Ortağını Verilerinizi Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar için kullanmak üzere yetkilendiriyorsunuz. Verilerinizin bu şekilde kullanılmasının Abonelik siparişlerinizin işlenmesini ve karşılanmasını, Çözümlerin iyileştirilmesini ve size abone olduğunuz Çözümlere ilişkin bilgiler sağlanmasını ve diğer Çözümlerin teklif edilmesini içerdiğini kabul ediyorsunuz. Satıcının veya Satıcı Grubunun diğer bir üyesinin Verilerinizi, Satıcının e-ticaret platformu sağlayıcıları ve ödeme işleyicileri, size Satıcı adına destek, hizmet ve Çözümler sağlayan sağlayıcıları ve Satıcıya veya Satıcı Grubunun bir üyesine Çözümlerle ilgili satın alma ve çökme analizleri sunan sağlayıcılar gibi Satıcı Ortaklarıyla paylaşabileceğini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Satıcı veya Satıcı Grubunun bir başka üyesinin isimsiz ve toplu haldeki Verileri trend analizi için üçüncü taraflarla paylaşabileceğini kabul ediyorsunuz.

8. Fesih

8.1. Bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünüzü ihlal etmeniz (2, 5 ve 10 Bölümlerdeki yükümlülüklerinizin ihlali dahil) durumunda, Sözleşme derhal feshedilecek ve Güncellemeleri alma veya Abonelik Süresinin sona ermemiş veya kullanılmamış kısmı için ödediğiniz abonelik ücreti oranında para iadesi alma haklarınızın kaybedilmesiyle sonuçlanacaktır. Satıcı, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünüzü ihlalinizin Satıcı Grubunun üyelerini veya Satıcı Ortaklarını olumsuz etkilemesi durumunda, yasalar çerçevesinde başka yollara başvurma hakkını saklı tutar. Satıcı Grubu üyelerinin ve Satıcı Ortaklarının sorumluluğuna ilişkin bu Sözleşmedeki hariç tutmalar ve sınırlamalar, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olacaktır.

8.2. Satıcı, belirli bir Çözüm veya tüm Çözümlerle ilgili olarak bu Sözleşmeyi size bildirimde bulunarak istediği zaman derhal feshedebilir ve böyle bir fesih durumunda Satıcı Grubunun her bir üyesi ile her bir Satıcı Ortağının tüm ve özel yükümlülüğü ve sizin de tek ve özel çözümünüz, Abonelik Süresinin süresi dolmayan veya kullanılmayan kısmı için ödemiş olduğunuz abonelik ücretleri oranında para iadesi almak ile sınırlı olacaktır. Bu fesih tarihinden itibaren ilgili Çözüm ve Belgeleri kullanma hakkına artık sahip olmayacaksınız.

9. ABD Hükümeti Tarafından Kısıtlanmış Haklar

Terimlerin 48 C.F.R. 12.212’de kullanıldığı hâliyle, “ticari bilgisayar yazılımı” ve “ticari bilgisayar yazılımı belgeleri” barındıran tüm Çözümler, terimin 48 C.F.R. 2.101’de tanımlandığı haliyle “ticari ürün” olarak nitelenir. 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1 ile 227.7202-4 arasındaki hükümlerle tutarlı olarak, tüm ABD Hükümeti son kullanıcıları bu tür Çözümleri ve ilgili Belgeleri, sadece bu Sözleşmede hükümetle ilişkisi olmayan kullanıcılar için geçerli olduğu belirlenen haklarla edinir. Bu Çözümlerin ve ilgili Belgelerin kullanılması, ABD Hükümeti kuruluşuyla bilgisayar yazılımının ve bilgisayar yazılımı belgelerinin ticari olduğuna ve bu Sözleşmede belirlenen haklar ve kısıtlamaların kabul edildiğine dair sözleşmeyi tesis eder.

10. İhracat Kontrolleri

Çözümlerin ihraç edilmesi ya da yeniden ihraç edilmesi hususunu konu alan yürürlükteki tüm ABD yasalarına ve uluslararası yasalara, ABD İhracat Birliği Yönetmeliklerine ve bunların yanı sıra ABD ve diğer hükümetler tarafından düzenlenen son kullanıcı, son kullanım ve konum kısıtlamalarına uymanız gerekmektedir. Daha önce belirtilen maddelerin genel hususlarına aykırı olmamak şartıyla aşağıdakileri beyan, garanti ve kabul etmektesiniz: (i) herhangi bir yasaklı kişi listesi, doğrulanmamış liste, kurum listesi, özel olarak düzenlenmiş vatandaşlıklar listesi, engellenenler listesi veya ABD Hükümeti tarafından yayınlanan herhangi bir diğer listede yer almıyorsunuz; ve (ii) Çözümleri, ABD ve AB ambargo veya ticari yaptırımlarını ihlal edecek şekilde kullanmayacaksınız veya bunları ihlal eden bölge, varış noktası, şirket veya bireylere ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceksiniz. Bu 10. Bölüme uymamanızdan kaynaklanan her türlü istek, talep, dava ya da işlem ile tazminat, yükümlülük, masraf ve harcamalara karşı Satıcı Grubunun her bir üyesini savunacak ve koruyacak, zararlarını tazmin edeceksiniz.

11. Bağlayıcı Tahkim Sözleşmesi ve Grup Davası Feragati

11.1. Bu 11. Bölüm, sizinle Satıcı arasında bir Çözümden, Çözüm aboneliğinden veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bir Çözümle, Çözüm aboneliğiyle veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir Uyuşmazlık için geçerlidir. 11Bölümün amaçları bakımından “Uyuşmazlık” terimi, öne sürülen hukuki sebeplerden bağımsız olarak herhangi bir uyuşmazlık, dava veya diğer anlaşmazlıkları ifade etmektedir (bir başka deyişle, diğer olası hukuki nedenler veya yasal dayanaklar arasında sözleşmenin ihlali, yalan beyan veya sahtekârlık, tazmin, haksız fiil (taksir ve kesin ürün sorumluluğu dahil) ve yasa veya düzenlemenin ihlali iddialarını kapsamaktadır).

11.2. Bir Uyuşmazlık durumunda Satıcıya adınızın, adresinizin ve iletişim bilgilerinizin, Uyuşmazlığa neden olan olguların ve talep ettiğiniz çözümün yazılı bir bildirimi olan bir Uyuşmazlık Bildirimini göndermeniz gerekir. Her türlü Uyuşmazlık bildirimini e-posta yoluyla legal@avast.com adresinden Satıcıya göndermeniz gerekir (e-postanın Konu satırında Bölüm 11 EULA Kapsamında Uyuşmazlık Bildirimi).

11.3. HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIĞI HERHANGİ BİR MAHKEMEDE ÇÖZMEYE VEYA DAVA ETMEYE YÖNELİK BÜTÜN İŞLEMLER SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR. HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIĞIN BİR GRUP DAVASINDA VEYA ÖZEL TEMSİLCİ GENEL DAVASINDA VEYA TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN TEMSİL YETKİSİYLE HAREKET ETTİĞİ VEYA ETMEYİ TEKLİF ETTİĞİ BİR DAVADA GÖRÜLMESİNİ TALEP ETMEYECEKSİNİZ. HİÇBİR TAHKİM YA DA DAVA, ETKİLENEN TAHKİMLERİN VE DAVALARIN BÜTÜN TARAFLARININ ÖNCEDEN YAZILI ONAYI OLMAKSIZIN BİR BAŞKA DAVA YA DA TAHKİMLE BİRLEŞTİRİLEMEZ.

11.4. Eğer siz ve Satıcı herhangi bir Uyuşmazlığı gayri resmi müzakereler ile çözümlemezseniz, bu Uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başka her bir girişim yalnızca Birleşik Devletler Federal Tahkim Yasası (“FAA”) 9 U.S.C. § 1 vd., ile (hukuk seçimi ilkeleri saklı tutulmaksızın) New York eyaletinin maddi hukuk kuralları uyarınca kesin tahkim vasıtası ile yürütülecektir. Aşağıdaki Bölüm11.5hükümleri saklı kalmak üzere, bir hakim veya jüri önünde davacı olma her türlü hakkınızdan (veya bir taraf veya zümreye dahil olarak davaya katılmaktan) feragat etmektesiniz. Bunun yerine, bütün Uyuşmazlıklar tarafsız bir hakem tarafından çözülecektir. Bu hakemin kararı, FAA kapsamında tanınan sınırlı bir jüri incelemesi hakkı haricinde nihai olacaktır. Taraflar üzerinde yargılama yetkisine sahip bütün mahkemeler hakemin kararını uygulayabilir.

11.5. Bu 11. Bölümdeki tahkim şartı aşağıdaki istisnalara tabidir:

11.5.1. Küçük talepler mahkemesinde görülme şartlarını karşılayan tüm Uyuşmazlıkları, ikamet ettiğiniz ülke veya benzeri siyasi alt birimdeki, küçük talepler mahkemesinde dava edebilirsiniz. Küçük talepler mahkemesinde dava açarsanız tüm mahkeme harçları ve ücretlerinden siz sorumlu olursunuz.

11.5.2. Sizin veya Satıcının fikrî mülklerinin suistimali iddialarına ilişkin tüm Uyuşmazlıklar mahkemede çözülür.

11.5.3. Bir tüketiciyseniz ve Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda veya Lichtenstein sınırları içinde yaşıyorsanız Uyuşmazlığınızı, çevrim içi uyuşmazlık çözümü için Avrupa Komisyonu (“ODR Platformu”) tarafından kurulan bir internet platformu aracılığıyla giderme hakkına sahip olabilirsiniz. ODR Platformu; Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn sınırları içindeki tüketiciler ve satıcılar arasında malların ve hizmetlerin çevrim içi satın alımıyla ilgili hususları mahkeme dışında çözümlemek için oluşturulmuştur. ODR Platformuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Her türlü tahkim davası Amerikan Tahkim Birliği (“AAA”) tarafından AAA’nın 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Tüketici Tahkim Kuralları” ve 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Tahkim Masrafları” (AAA İdari Ücretleri Dahil) hükümlerine (toplu olarak “Tüketici Prosedürleri”) göre yönetilir ve şu şartlara tabidir:

11.6.1. Tüketici Prosedürleri bazıları tüketiciden (sizden) bazıları da şirketten (Satıcıdan) tahsil edilmek üzere belirli ücretler öngörür. Talebiniz 75.000 USD veya daha az ise tüketicilerden tahsil edilecekler de dâhil olmak üzere tüm harç ve ücretler Satıcı tarafından ödenir. Satıcı, başka herhangi bir masrafı karşılamayı kabul etmemektedir. Talebiniz 75.000 USD’nin üstündeyse ödeme Tüketici Prosedürlerine göre yapılır.

11.6.2. Aşağıda belirtilen durumlar hariç, AAA’nın Tüketici Prosedürleri taraflar arasındaki tüm Uyuşmazlıklarda geçerli olacaktır. Ancak, Tüketici Tahkim Kuralı R-1(e) uyarınca, taraflardan biri Tüketici Tahkim Kurallarının doğru uygulanması amacıyla davayı nihai karar için bir hakeme götürebilir. Bu Sözleşme, Tüketici Prosedürleri ile çelişki olmadığı her durumda geçerlidir. Tahkim sürecini sadece ikamet etmekte olduğunuz ülkede veya benzeri siyasi alt birimde başlatacaksınız. Tahkim davaları, konferans görüşmesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Ancak, davalar AAA Tüketici Prosedürleri uyarınca görülürse hakem veya hakemlerin taraflardan birinin talebi üzerine yüz yüze gelmeyi zorunlu tutma takdir yetkisi olacaktır.

11.6.3. Siz ve Satıcı, tahkim davalarının yönetiminde AAA’nın kullanımının, tarafların Uyuşmazlıkları tahkime götürme anlaşmasına dâhil olmadığını kabul etmektesiniz. AAA bir tahkim davasını yürütmez veya yürütemezse siz ve Satıcı Uyuşmazlığı Tüketici Prosedürlerinde belirtildiği gibi çözecek tek bir hakem belirleme konusunda iyi niyet çerçevesinde müzakere edersiniz. Taraflar bir hakem üzerinde anlaşamazsa yetkili bir mahkeme AAA’nın Tüketici Prosedürlerine uyacak bir hakem tayin edebilir.

11.6.4. Uyuşmazlığın tamamı veya bazı kısımlarına ilişkin olarak işbu 11. Bölümün bir veya daha fazla kısmı yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, yalnızca bu durumda, bu kısımlar ayrılacak ve Uyuşmazlık bu 11. Bölümün geriye kalan tüm kısımları ve bu Sözleşmenin diğer hükümleri uyarınca çözülecektir. Böyle bir ayırma işlemi bir Uyuşmazlığın tamamı veya bazı kısımlarının bir mahkemede dava edilmesiyle sonuçlanırsa davalar için ABD, New York, New York mahkemeleri tek yetkili olacaktır. Böyle bir davayla ilgili olarak, New York, New York mahkemelerinin sizin üzerinizdeki yargılama yetkisine rıza göstermekte ve buna itiraz etmemekte ve yanlış dava yeri veya yer bakımından yetkisizlik yönünden itirazda bulunma ve başka bir bölgeye veya yargı yetkisi alanına taşımayı isteme hakkınızdan feragat etmektesiniz.

11.7. İşbu 11. Bölümün önceki paragraflarına bakılmaksızın, kişisel veya ev kullanımı dışında bir Çözüm edindiyseniz tahkim davaları, masrafların ödenmesi de dâhil olmak üzere AAA’nın Ticari Tahkim Kuralları (“Ticari Prosedürler”) hükümlerine göre yönetilir. Tüketici Prosedürleri taraflar arasındaki tüm Uyuşmazlıklar için uygun biçimde uygulanacaktır ve hiçbir davada aksini savunmayacaksınız. Ancak, bu Sözleşme, Tüketici Prosedürleri ile çelişki olmadığı her durumda geçerlidir.

12. Genel

12.1. Bildirim. Bir Çözümü çalıştırana dek bildirimi almayacak olsanız dahi, Satıcı size herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimi, elektronik posta, açılır pencere, bildirim kutusu ya da başka bir yolla iletebilir. Bu bildirim, ne zaman aldığınıza bakılmaksızın, Satıcı tarafından size ilk kez bir Çözüm yoluyla sunulduğu tarihte yapılmış sayılır.

12.2. Bu Sözleşme Hakkında Sorular. Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız varsa veya Satıcıdan bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Çek Cumhuriyeti, e-posta: support@avast.com, telefon: +420 274 005 777 iletişim bilgilerini kullanarak bize talebinizi yazabilir veya www.avast.com/support adresindeki destek sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

12.3. Ayrı Sözleşmeler. Tek bir işlemde de olsa iki veya daha fazla Çözüm edindiyseniz veya birden çok işlemde herhangi bir Çözüm için abonelikler edindiyseniz, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini birden çok kez kabul etmiş olabilirsiniz. Kabul ettiğiniz hükümler ve koşullar benzer veya aynı olsalar da bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ettiğiniz her bir durum için sizinle ilgili Çözümü sağlayan Satıcı arasında farklı ve ayrı bir sözleşmeye girmiş olursunuz.

12.4. Tüm Sözleşme. Bu Sözleşme, Çözümleri ve Belgeleri kullanımınızla alakalı olarak siz ve Satıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Sözleşme, Çözümleri veya Belgeleri yüklemeniz ve/veya kullanımınızla alakalı olarak daha önceki ve eş zamanlı sözlü ve yazılı tüm iletişimleri, teklifleri, ifadeleri, garantileri ve beyanları hükümsüz kılar. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, bu Sözleşmedeki hiçbir şey, yargı bölgenizdeki mevcut tüketiciyi koruma yasası veya yürürlükteki diğer yasalar kapsamında sahip olduğunuz, sözleşmeyle feragat edilemeyen herhangi bir hakkı azaltmaz. Bu Sözleşme, Geçerli Şartlar ve Belgeler, makul olan en uygulanabilir ölçüde, birbirleriyle tutarlı olacak şekilde yorumlanacaktır, ancak bir anlaşmazlık durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre yönetilecektir: (i) Geçerli Şartlar; (ii) bu Sözleşme; ve (iii) Belgeler.

12.5. Yorumlama. Bu Sözleşmedeki başlıklar Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez. Herhangi bir cinsiyet ifadesinin kullanımı tüm cinsiyetleri kapsar. Tekil çoğulu ve çoğul da tekili kapsar. Bir kelime veya terim tanımlandığında diğer gramer formları da aynı anlama gelir. “Kapsar” ve “dâhil” kelimeleri, arkalarından “sınırlama olmaksızın” kelimelerinin geldiği şeklinde yorumlanacaktır. Herhangi bir yazılımın, Çözümün veya Güncellemenin “kullanımına” ilişkin herhangi bir referansın, tarafınızca (bağlam aksini gerektirmedikçe) ilgili yazılım, Çözüm veya Güncellemenin herhangi bir yüklemesini içereceği varsayılacaktır. Bu Sözleşmenin orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar Satıcı, size yardımcı olması için bu Sözleşmenin bir veya birden fazla çevirisini sunabiliyor olsa da, herhangi bir çelişki veya tutarsızlık durumunda bu Sözleşmenin İngilizce metni geçerli Sözleşme metni olacaktır. Herhangi bir adli takibat veya başka bir durumda, niyet veya yorumlamayla ilgili bir belirsizlik veya soru ortaya çıkması durumunda, bu Sözleşmenin şartlarının taraflarca birlikte yazıldığı yorumu yapılacak ve bu Sözleşmenin hükümlerinin yazımına istinaden taraflardan herhangi biri lehine veya aleyhine hiçbir karine veya kanıtlama zorunluluğu doğmayacaktır.

12.6. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamında yasa dışı, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu hükmün Sözleşmenin bir parçasını oluşturmadığı kabul edilecek, ancak bu Sözleşmenin geri kalan kısmı yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

12.7. İmkansızlık. Satıcı, kısmen ya da tamamen, şebeke arızaları (elektrik dâhil), internet arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi hizmetleri arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi ekipmanları arızası, grevler veya başka iş gücü sıkıntıları (herhangi bir sınırlama olmaksızın, Satıcı Grubu üyeleri veya Satıcı Ortaklarıyla ilgili olarak ortaya çıkan grevler ve başka iş gücü sıkıntıları da dâhil), savaş veya terör eylemleri, hizmet reddi saldırıları veya Satıcı Grubu üyelerini ya da Satıcı Ortaklarını etkileyen başka bilgi teknolojisi saldırıları veya ihlalleri, seller, sabotaj, yangın, başka doğal felaketler veya mücbir sebepler ya da Satıcı Grubu üyelerinin veya Satıcı Ortaklarının makul kontrolü dışındaki başka herhangi bir sebepten kaynaklanan performanstaki herhangi bir eksiklik veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

12.8. Feragat. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümlerinden herhangi birinin kesin surette ifasında ısrar etmemesi, Sözleşmeye ileride uyumdan bir feragat veya vazgeçme olarak yorumlanmayacak ve Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir şart veya hükmünden feragat etmesi, bu tür bir feragatname ilgili tarafça yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı sürece hiçbir amaçla geçerli olmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeye yönelik feragati, bu tür bir ihlale yönelik sürekli bir feragat veya bu Sözleşmenin aynı veya diğer hükümlerinin başka ihlallerine yönelik bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.

12.9. Devir. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi, Satıcının önceden yazılı onayı olmadığı sürece devredemezsiniz. Satıcı, bu Sözleşmeyi sizden önceden yazılı onay almaya gerek duymaksızın, istediği zaman, kendi isteğine bağlı olarak devredebilir.

12.10. Üçüncü Şahıs Lehtar Olmaması. Bu Sözleşmedeki açık veya zımni hiçbir şey, siz, Satıcı Grubu üyeleri ve Satıcı Ortakları dışında herhangi bir kişiye, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme nedeniyle doğan herhangi bir hak, fayda veya çözüm yolu vermeyi amaçlamaz veya vermez. Siz, Satıcı Grubu üyeleri ve Satıcı Ortakları dışında herhangi bir kişi, bu Sözleşmeye istinaden bir dava açamaz. Satıcı bu Sözleşme kapsamında, Satıcı Grubu üyeleri veya Satıcı Ortaklarının uğradığı veya maruz kaldığı herhangi bir kayıp, zarar veya talep için hak ve çözüm yolları da dâhil olmak üzere Satıcı Grubu üyeleri ve Satıcı Ortaklarının herhangi bir hak, çözüm yolu, sorumluluk sınırlaması ve hariç tutulma ve yasal savunmalarını yerine getirme hakkına sahiptir (ancak mecbur değildir): (i) bu Sözleşmenin herhangi bir şartına veya hükmüne uymamanızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan; veya (ii) bu Sözleşme uyarınca tazminat ödemeniz gereken durumlar. Bölüm 6.4.1 uyarınca böyle bir kayıp, zarar veya talebe Satıcı yerine, Satıcı Grubu üyelerinin veya Satıcı Ortaklarının uğraması veya maruz kalması nedeniyle hiçbir kayıp, zarar veya talep dolaylı, vasıtalı veya arızi olarak hariç tutulmuş sayılmayacaktır.

12.11. Tabi Olunan Kanunlar. Bu Sözleşme ve (Bölüm 11’de tanımlandığı üzere) her türlü Uyuşmazlığa uygulanacak hukuk, hukuk seçimine ilişkin ilkeler saklı tutulmamak üzere, New York Eyaleti’nin maddi hukuk kurallarıdır. Bu Sözleşme, uygulanması açıkça hariç tutulan Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesine göre yönetilmeyecektir.

12.12. İnternet bağlantısı. Belirli Çözümlerin çalışması için aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir. Dolayısıyla, sürekli aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısına sahip olmak sizin sorumluluğunuzdur.

12.13. Ürün adları. Satıcı zaman zaman bir Çözümün adını değiştirebilir veya Çözüme uygulanan adı veya logoyu Satıcı Grubunun bir başka üyesinin veya bir Satıcı Ortağının adıyla veya logosuyla değiştirebilir. Bu değişiklikler, herhangi bir Çözüm için aboneliğinizi, Abonelik Süresini veya bu Sözleşmeyi değiştirmez ve size Çözüm aboneliğinizi, Abonelik Sürenizi veya bu Sözleşmeyi feshetmek için herhangi bir hak vermez.

13. Özel Şartlar

Aşağıdaki özel şartlar belirli Çözümler için geçerlidir. Bu özel şartlar ile Sözleşmenin geri kalan kısmı arasında bir çelişki olması durumunda, belirtilen Çözümlerle ilgili olarak özel şartlar geçerli ve öncelikli olacaktır.

13.1. Üçüncü Taraf Yazılımlar, Hizmetler ve Diğer Ürünler. Bazı Çözümler size üçüncü taraflarca sağlanan yazılımları, hizmetleri ve diğer ürünleri satın alma fırsatı sunar. İlgili üçüncü tarafın kendi tekliflerinden tek başına sorumlu olduğunu ve Satıcının bu tekliflerle ilgili olarak herhangi bir beyan veya garantide bulunmayıp bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk almadığını kabul etmektesiniz. Bu üçüncü taraf tekliflerinden herhangi birini satın alır veya kullanırsanız, bu teklifler ve bunları kullanmanız, üçüncü tarafın şart koştuğu lisans sözleşmeleri, kullanım koşulları, gizlilik politikaları ve/veya başka hükümler ve koşullarca yönetilir.

13.2. Yönetilen Hizmet Sağlayıcı Lisansları. Bu 13.2 Bölüm, aşağıdakiler için geçerlidir: (i) Geçerli Hükümlerin, CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition veya diğer Çözümleri üçüncü taraflara MSP hizmetleri sağlamak için kullanmanıza izin verdiği ölçüde; ve (ii) her türlü CCleaner Cloud for Business kullanım lisansı için.

13.2.1. İşbu Bölüm 13.2’de kullanıldığı haliyle:

(a) “Avast Business Hizmeti” bağlama göre HD Hizmetleri ve/veya NOC Hizmetleri anlamına gelir.

(b) “Müşteri” sizin MSP Hizmetleri sağladığınız veya sağlamak istediğiniz bir üçüncü taraf anlamına gelir.

(c) “HD Hizmetleri” Satıcının veya kendi üçüncü taraf tedarikçisinin bir veya birden fazla Müşterinin menfaati için size sağladığı yardım masası hizmetleri anlamına gelir ve her bir durumda Belgelerde tanımlandığı gibidir ve Satıcı bunları zaman zaman değiştirebilir.

(d) “MSP Hizmetleri”, Çözümleri (geçerli Avast Business Hizmetleri dâhil) kullanarak Müşterilerinize sağladığınız yönetilen hizmet anlamına gelir.

(e) “NOC Hizmetleri” Satıcının veya kendi üçüncü taraf tedarikçisinin bir veya birden fazla Müşterinin menfaati için size sağladığı uzaktan Cihaz izleme ve yönetme hizmetleri anlamına gelir ve her bir durumda Belgelerde tanımlandığı gibidir ve Satıcı bunları zaman zaman değiştirebilir.

(f) “Hizmet Sözleşmesi” bir Müşteri ile aranızda imzalanan ve diğer şeylerin yanında Müşteriye sağlamayı kabul ettiğiniz hizmetleri açıkça belirten bir sözleşme anlamına gelir.

13.2.2. Satıcı, bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olmak kaydıyla size Abonelik Süresi boyunca ilgili çözümleri (geçerli olduğu yerlerde Avast Business Hizmetleri, CCleaner İş Sürümü veya İş için CCleaner Cloud dahil) Müşterilerinize MSP hizmetleri sağlamak için kullanmak üzere sınırlı, özel olmayan ve devredilemez (alt lisans verme hakkı olmadan) bir lisans vermektedir.

13.2.3. Satıcı, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olmak kaydıyla Müşterileriniz yararına size Çözümleri (geçerli olduğu yerlerde Avast Business Services, CCleaner Business Edition veya CCleaner Cloud for Business dahil) sağlayacaktır.

13.2.4. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak şunları yapmakla yükümlüsünüz:

(a) Zorunlu tutmanız gerekenler: (i) Çözümü alan her bir Müşterinin (uygunsa siz de dâhil) bu Sözleşmenin ilgili dönemde güncel sürümünü imzalaması veya başka türlü kendisini bağlı kılması; ve (ii) Çözümleri sağlamayı kabul ettiğiniz her bir Müşterinin bir Hizmet Sözleşmesi imzalaması veya başka türlü kendisini bağlı kılması. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Müşteri adına Satıcının Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul edebilmeniz için Müşterinin Hizmet Sözleşmesinde veya ilgili belgede size bunun için açıkça yetki vermiş olması gerekir. Hizmet Sözleşmesi: (i) Satıcı Grubunun çıkarlarını en azından bu Sözleşme kadar koruyan hükümler içerecek; ve (ii) size ve Satıcı Grubuna herhangi bir Çözümün çalıştırılması ve işletilmesiyle bağlantılı Müşteri verilerini ve bilgilerini açıkça çoğaltma, iletme, saklama ve işleme yetkisi verecektir.

(b) Satıcı ile sizin aranızda olmak üzere, tek başına sorumlu olacağınız haller: (i) Hizmet Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerinizi yerine getirmek; (ii) çalışanların ve diğer üçüncü tarafların ve ilgili Cihazlarının izlenmesi konusundaki tüm geçerli kanunlara siz dâhil tüm Müşterilerin uyduğundan emin olmak; (iii) Sözleşme, Geçerli Şartlar ve Belgeler ile size ve Müşterilere verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek; ve (iv) geçerli Hizmet Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, Çözümleri sağlamayı sonlandırmak ve Çözümleri kullanıldıkları tüm Cihazlardan kaldırmak veya devre dışı bırakmak ya da Müşteriye kaldırtmak veya devre dışı bıraktırmak.

13.3. Tarayıcı Temizleme. Tarayıcı Temizleme eklentisini (“BCU”) kullandığınızda, BCU’ya mevcut tarayıcı ayarınızı yeni tarayıcı ayarıyla değiştirme yetkisi vermektesiniz.

13.4. WiFi Bulucu. WiFi Bulucu, kullanıcılarının WiFi ağları hakkında veri paylaşarak diğer kullanıcılara internet erişimi elde etmelerinde yardımcı olmalarını sağlar. WiFi ağlarıyla ilgili verileri diğer kullanıcılar ile paylaşmayı tercih ederseniz, bu tür WiFi ağlarıyla veya paylaştığınız verilerle ilgili üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğinizden emin olmaktan yalnızca siz sorumlu olursunuz. Satıcı Grubu üyeleri, WiFi ağlarının kullanımı veya paylaştığınız veriler için geçerli hüküm ve koşullara uymanızın sorumluluğunu hiçbir şekilde üstlenmez.

13.5. Avast Aile Alanı (Star Guard Aile ve Vodafone Aile Koruma olarak da satılır).

13.5.1. Star Guard Aile ve Vodafone Aile Koruma olarak da satılan Avast Aile Alanı, (“Aile Alanı”) ebeveynlerin çocuklarını korumaları, yasal vasilerin vesayetleri altındaki çocukları korumaları veya yetişkinlerin tamamen bilgilendirilmiş rıza aldıkları diğer yetişkinleri korumaları amacıyla kişisel, ticari olmayan kullanımı için tasarlanmıştır. Aile Alanını amacı dışında kullanmamanız gerekmektedir ve Satıcı Grubunun üyeleri yetkisiz veya yasa dışı herhangi bir kullanım için sorumluluk kabul etmemektedir.

13.5.2. Aile Alanını kullanarak şunları beyan ve garanti edersiniz: (i) 18 yaşında veya daha büyüksünüz; ve (ii) 13 yaşın altındaki kişiler dâhil olmak üzere Aile Alanı hesabınıza dâhil ettiğiniz herhangi bir kişiye ait verilerin toplanmasına izin verme yetkiniz bulunmakta ve buna onayı vermektesiniz. Satıcı Grubu üyelerinin, Aile Alanının özelliklerinin çalıştırılmasını ve sunulmasını sağlamak için gerekli coğrafi konum bilgilerini ve diğer bilgileri toplayacağını, kullanacağını ve açıklayacağını kabul etmektesiniz.

13.5.3. Şunları kabul etmektesiniz: (i) veri ve mesajlar dahil Aile Alanından elde edeceğiniz çözümler doğru, zamanında veya güvenilir olmayabilir; (ii) sakıncalı gördüğünüz veya engellenmesini istediğiniz bazı içerikler her zaman Aile Alanı tarafından engellenemeyebilir; (iii) Aile Alanı bazen kabul edilebilir olduğunu düşündüğünüz içerikleri engelleyebilir; ve (iv) üçüncü taraf içerikleri bildirimde bulunulmadan değiştirilebildiğinden Satıcı, içerik kategori ve filtrelerinin her zaman üçüncü taraf içeriklerindeki değişikliklere göre güncel kalacağını garanti edemez. Aile Alanının bir siteyi veya hizmeti yanlış sınıflandırdığını düşünüyorsanız lütfen familyspacehelp@avast.com adresine e-posta göndererek Satıcıyla iletişim kurun.

13.6. Mobil Uygulamalar. İşbu 13.6, Mobil Cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış tüm Çözümler için geçerlidir.

13.6.1. Google Play’den (http://play.google.com) indirilen Çözümler için, bu Sözleşme ile verilen lisans, bir Çözümü kullanmak amacıyla Google Play Store’dan indirilen uygulamalar için varsayılan hükümlerle verilecek olan hakların yerine geçerli olacaktır.

13.6.2. Apple App Store’dan indirilen Çözümler için aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:

(a) Bu Sözleşmede verilen lisanslar, Çözümün sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz iPhone, iPod Touch veya diğer Apple Cihazlarında ve http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresinden veya Apple tarafından sunulan bu tür siteler veya diğer araçlar üzerinden erişilebilen Apple App Store Hizmet Koşullarında belirlenmiş olan Kullanım Kurallarının izin verdiği çerçevede kullanmak üzere devredilemez bir lisansla sınırlıdır.

(b) Bu Sözleşme, Apple ile değil yalnızca taraflar arasında imzalanmaktadır. Çözümden ve Çözümün içeriğinden Apple değil yalnızca Satıcı sorumludur.

(c) Apple’ın Çözümle ilgili olarak herhangi bir bakım veya destek hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(d) Çözümün geçerli garantilere uymaması durumunda Apple’ı durumdan haberdar edebilirsiniz; bu durumda Apple Çözümün satın alma ücretini size geri ödeyecektir. Apple, yürürlükteki yasalar gereğince her ne şart altında olursa olsun, Çözümle ilgili olarak size karşı başka bir garanti sorumluluğu üstlenmemektedir ve siz, Satıcı ve Apple arasında, herhangi bir garantiye uyulmamasından kaynaklı hak talepleri, kayıplar, zararlar, maliyetler veya harcamalar yalnızca Satıcının sorumluluğundadır.

(e) Çözüm veya sizin Çözüme sahip olmanız ve/veya onu kullanımınızla ilgili sizden veya üçüncü taraflardan gelen, (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Çözümün yürürlükteki yasalara veya yönetmeliklere uygun olmamasıyla ilgili talepler; ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri yasal düzenlemelerden kaynaklı taleplerin ele alınması Apple’ın değil Satıcının sorumluluğundadır.

(f) Herhangi bir üçüncü şahsın Çözüm veya sizin Çözüme sahip olmanız veya kullanımınızın kendi fikrî mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, bu tür fikrî mülkiyet hakkı ihlali iddialarının araştırılması, savunulması, çözüme kavuşturulması ve sonuçlandırılması Apple’ın değil yalnızca Satıcının sorumluluğunda olacaktır.

(g) Çözümü kullanırken geçerli olan tüm üçüncü taraf şartlarına uymalısınız. Örneğin, bir VOIP Çözümü söz konusuysa, Çözümü kullanırken kablosuz veri hizmetleri sözleşmenizi ihlal etmemelisiniz.

(h) Apple ve Apple’ın alt kuruluşları bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Sözleşmenin hükümlerini ve koşullarını kabul etmeniz üzere, Apple üçüncü taraf lehtar olarak bu Sözleşmeyi size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır (ve hakkı kabul etmiş sayılacaktır).

13.6.3. Amazon Appstore’dan indirilen Çözümler için Amazon, Amazon Appstore için “Varsayılan EULA Şartları” olarak belirli müşteri kullanım şartları belirleyebilir. Bu Varsayılan EULA Şartları, Amazon Appstore’dan satın aldığınız Çözümleri kullanımınızda geçerli olacaktır. Varsayılan EULA Şartları, diğer şeylerin yanı sıra Satıcının Çözümün lisans sahibi olduğunu ve Amazon’un bu Sözleşmenin bir tarafı olmadığını belirtir. Varsayılan EULA Şartları ile bu Sözleşme arasında çelişkiler varsa bu çelişkiler bakımından Varsayılan EULA Şartları yürürlükte ve öncelikli olacaktır. Amazon’un Satıcı veya sizin Varsayılan EULA Şartlarına uyması veya uymamasıyla ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur.

13.7. Teknisyen Sürümü. İşbu Bölüm 13.7, bir Çözümün Teknisyen Sürümünü satın almış olmanız durumunda geçerlidir. Geçerli Şartlarda belirtilen sayıda teknisyene, üçüncü tarafların (tamir aboneliği satın aldıysanız) veya sizin (işletme aboneliği satın aldıysanız) sahip olduğunuz Cihazların optimizasyon hizmetlerini ve onarımlarını gerçekleştirmek için Çözümü kullanma izni verebilirsiniz. Her bir teknisyen, Çözümü herhangi bir zamanda yalnızca bir Cihaza yükleyebilir ve Cihazın kontrolünü sahibine bırakmadan önce Çözümü Cihazdan kaldırmalıdır.

13.8. Güvence Planı. İşbu Bölüm 13.8 Güvence Planları için geçerlidir.

13.8.1. “Güvence Planı”, Satıcının teknisyeninin (bir “İş Ortağı”) ayrı bir abonelik ücreti karşılığında, Abonelik Süresi boyunca korunan Cihazınıza bulaşan virüsleri veya diğer Kötü Amaçlı Kodları kaldırmanıza yardımcı olacağı bir hizmet anlamına gelir. Güvence Planları, Satıcının belirli antivirüs Çözümleri veya diğer güvenlik Çözümleri (her biri bir “Güvenlik Çözümü”) ile birlikte satılır ve Güvenlik Çözümü tarafından sağlanan korumaları tamamlar.

13.8.2. Güvence Planı kapsamında Satıcının yardımını talep ederseniz ve siz ve Cihazınız Bölüm 13.8.3 uyarınca yardım alma hakkına sahipse, Satıcı, Cihazınızı etkileyen virüsleri veya diğer Kötü Amaçlı Kodları kaldırmanıza yardımcı olmak için ticari olarak elinden gelen çabayı gösterecektir. Satıcının çabalarının, belirli virüsleri veya diğer Kötü Amaçlı Kodları Cihazınızdan kaldırmak için yeterli olmayabileceğini ve Satıcının hizmet sunarken Cihazınızdaki verileri değiştirebileceğini, silebileceğini veya bozabileceğini, Cihaz ayarlarını değiştirebileceğini ya da cihazınızın düzgün çalışmasına müdahale edebileceğini onaylamakta, doğrulamakta ve kabul etmektesiniz.

13.8.3. Güvence Planı şunları kapsar: (i) Başka bir Cihaza devredilemeyecek şekilde yalnızca kendisi için ilgili Güvenlik Çözümünü aldığınız Cihaz; ve (ii) Güvenlik Çözümünü Cihaza indirip yüklemenizin ardından, Abonelik Süresi boyunca ve Güvenlik Çözümü güncel Kötü Niyetli Kod tanımlamaları ile çalışmakta iken Cihaza bulaşan sadece virüs ve diğer Kötü Amaçlı Kodlar. Satıcı, Güvence Planı kapsamına girmeyen bir Cihaz için Güvence Planı kapsamında hizmet talep ettiğinizi veya bu hizmeti aldığınızı, Güvence Planını başka bir kişiye veya işletmeye devrettiğinizi veya devretmeye teşebbüs ettiğinizi ya da Güvence Planı koşullarını ihlal ettiğinizi tamamen kendi takdiriyle belirlemesi durumunda bildirim olmaksızın Güvence Planını sonlandırabilir.

13.8.4. Güvence Planı kapsamında destek sağlayan Satıcının cihazınıza uzaktan erişmesi ve/veya Yardım Yazılımını yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda Bölüm 13.10’u onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Cihazınıza uzaktan erişim sağlayamazsanız ya da sağlamazsanız ve/veya Yardım Yazılımını Cihaza indirip yüklemezseniz ya da Satıcının veya İş Ortağının diğer talimatlarını izlemezseniz veya Satıcı, Cihazınızın Güvence Planı kapsamında destek almaya uygun olmadığına karar verirse Güvence Planı kapsamında hizmet sunmaz. Satıcı, sizi bir ücret karşılığında size yardım sağlayacak Satıcının veya alt üstlenicisinin sunduğu bir hizmete yönlendirebilir (ancak bunu yapmak zorunlu değildir).

13.9. Üst Düzey Teknik Destek. İşbu Bölüm 13.9; Avast Total Care, AVG Üst Düzey Teknik Destek, AVG Go ve Satıcının yazılım Çözümlerinden ayrı olarak satışa sunduğu ve PC, Mac, tablet, cep telefonu veya diğer kişisel bilgi işlem cihazları, kablosuz yönlendirici, kablolu modem veya diğer yönlendirici, yazıcı, dijital kamera, oyun konsolu, ortam oynatıcısı, Smart TV, DVD/Blu-ray oynatıcı gibi çeşitli tüm yazılım ürünleri ve/veya ekipman ya da sistemleri yüklemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize yardımcı olabilecek diğer teknik destek hizmetler (her biri “Üst Düzey Teknik Destek”) için geçerlidir.

13.9.1. Üst Düzey Teknik Desteği sağlayan İş Ortağı yaşadığınız sorunlarda size yardımcı olmak için ticari olarak uygun tüm çabayı gösterecektir ancak piyasadaki teknolojilerin çeşitli ve karmaşık olması nedeniyle İş Ortağı sorunlarınızı gideremeyebilir. Bu sorunlar üretici tarafından henüz giderilemeyen yazılım veya donanım hatalarının sonucu oluşan sorunlar veya İş Ortağının sorunu tespit etmesini ve gidermesini imkansız hâle getiren veya çok zorlaştıran ekipman yapılandırmasıyla ilgili sorunlar olabilir. Sonuç olarak, Satıcının çabalarının tespit ettiğiniz sorunu çözmek için yeterli olmayabileceğini veya bu sorunların zamanında çözülemeyeceğini burada onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

13.9.2. Üst Düzey Teknik Desteği sağlayan İş Ortağının cihazınıza uzaktan erişmesi ve/veya Yardım Yazılımını yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda Bölüm 13.10’u onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Cihazınıza uzaktan erişim sağlayamazsanız ya da sağlamazsanız ve/veya Yardım Yazılımını Cihaza indirip yüklemezseniz ya da Satıcının veya İş Ortağının diğer talimatlarını izlemezseniz veya Satıcı, Cihazınızın Üst Düzey Teknik Destek aboneliği kapsamında destek almaya uygun olmadığına karar verirse Üst Düzey Teknik Destek sunmaz.

13.10. Uzaktan Erişim; Yardım Yazılımı

13.10.1. Uzaktan Erişim. Satıcı veya İş Ortağı Üst Düzey Teknik Desteğin bir parçası veya diğer hizmetlerle bağlantılı olarak Güvence Planı kapsamında hizmet sağlarken uzaktan bağlantıya ihtiyaç duyabilir ve yaşadığınız sorunları gidermek için ekipmanlarınızı kontrol etmesi gerekebilir. Bu uzaktan bağlantı oturumuyla ilgili olarak:

(a) İş Ortağının ekipmanınızda çeşitli betikleri çalıştırması, ekipmanınızın yapılandırmasında değişiklik yapması, yazılım yüklemesi veya kaldırması ve bu ekipmanın donanım ve/veya yazılım ayarlarında sorunlarınızı gidermek için gerekli olabilecek diğer değişiklikleri yapması gerekebilir. İş Ortağının yaşadığınız sorunlara yardımcı olması için yükümlülük altında girmeden gerekli gördüğü noktalarda çeşitli özel veya üçüncü taraf yazılım araçlarını yükleyebileceğini veya kaldırabileceğini kabul etmektesiniz. Bu tür yazılımların ögeleri telif hakları da dâhil olmak üzere kanunlar tarafından korunmaktadır.

(b) İş Ortağının uzaktan bağlantı oturumu oluşturmasına yetki vererek Satıcıya (ve Satıcı adına çalışan ortaklarının ve yüklenicilerinin) ekipman, yazılım ve ağınıza (ekipman, yazılım ve ağ yapılandırmanıza bağlı olarak) tam veya sınırlı erişim verdiğinizi ve Satıcıya yukarıda belirtilen veya Çözümün uygulandığı sırada İş Ortağı tarafından önerilen değişiklikleri uygulama yetkisi verdiğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İş Ortağının veya İş Ortağı tarafından verilen talimatlara uygun olarak hareket ederken sizin, ekipmanınızdaki yazılımları veya verileri değiştirebileceğini, silebileceğini veya bozabileceğini, ekipman, yazılım veya ağ ayarlarını değiştirebileceğini ya da ekipmanınızın, yazılımınızın veya ağınızın düzgün çalışmasına müdahale edebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

(c) İş Ortağının Cihazınızda depolanan tüm bilgilere erişebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İş Ortakları, İş Ortağının desteğini talep ettiğiniz sorunları çözmek için gerekli olan bilgiler dışındaki diğer bilgilere erişmemek üzere eğitim almıştır. Ancak İş Ortağının Çözümü uygularken Cihazınızda yaptığı işlemleri izlemek için Cihazınızın ekranının karşısında olmanız gereklidir. İş Ortağını bilgilendirerek veya uzaktan oturum bağlantısını keserek canlı destek oturumunu sonlandırma olanağına sahip olacaksınız.

13.10.2. Yardım Yazılımı.

(a) Güvence Planı, Üst Düzey Teknik Destek veya diğer hizmetler kapsamında hizmet sunmanın bir şartı olarak Satıcı veya İş Ortağı, Cihaz ve Cihazın işlemleri hakkında bilgi toplamasına, Cihazı tanılamasına, sorunu gidermesine ve Cihaz ayarlarını değiştirmesine olanak sağlayan bir yazılım programını (“Yardım Yazılımı”) Cihaza indirip yüklemenizi isteyebilir. Ayrıca, Satıcı veya İş Ortağı tarafından verilen diğer talimatları izlemeniz gerekir.

(b) Siz veya bir Yardımcı, Cihaza Yardım Yazılımını yüklerse, bu Yardım Yazılımı:

(i) Cihazınızda etkinleştirme gerektirebilir. İş Ortağı tarafından talep edilen süre içinde veya Yardım Yazılımı tarafından istendiği şekilde etkinleştirme işlemini tamamlamazsanız, Yardım Yazılımı etkinleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar çalışmayı durdurabilir.

(ii) Satıcının (veya ortaklarının ya da yüklenicilerinin) sunucularıyla: (i) Çözümün bir parçası olarak hakkınız olan tüm hizmetleri ve yazılımları almanızı sağlamak; (ii) Çözümün bir parçası olarak İş Ortağı ile bir sohbet oturumu başlatmanızı sağlamak veya (iii) Çözümün bir parçası olarak belirli self servis araçlarına erişim vermek için düzenli olarak iletişime geçebilir.

(iii) Varsayılan olarak Cihazınızda sürekli olarak çalışabilir veya Cihazınızın çalışır durumda kalmasına yardımcı olan çeşitli arka plan görevlerini gerçekleştirebilir. Çalışırken Cihazınızın teknik özellikleri, işletim sistemine ilişkin bilgiler, indirilen ve/veya yüklenen yazılımlar, güncelleme veya yükseltmeler, güvenlik yazılımınızın kullanılabilirliği ve durumu, yedeklemeler ve güvenlik duvarları, çeşitli özgün tanımlayıcılar, sistem ve yazılım hata mesajları, ağ bağlantıları durumu, bağlı çevre birimleri ve diğer bağlı cihazlar gibi Cihazınızla ilgili çeşitli bilgileri ve verileri toplayabilir. Bu bilgiler, yaşadığınız birçok yaygın sorunu Satıcının önlemesine ve aynı zamanda Satıcının desteğini talep ettiğiniz sorunların hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater, paylaşımlı bir bilgi işlem kaynağının birden çok fiziksel bilgisayarın fonksiyonlarını taklit ettiği “sanal makinelerde” değil, tek bir fiziksel bilgisayar olan Cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Avast Driver Updater, sanal bir makinede kullanıldığında, fiziksel bir bilgisayardaki kadar verimli olmayacaktır.

13.11.2. Avast Driver Updater, Çözüm tarafından tarama sonuçlarında görüntülenen bilgileri sağlamak için yayınlanma tarihleri dahil üretici tarafından cihaz sürücüsü kurulum dosyalarında sağlanan verilere dayanmaktadır. ÇÖZÜM TARAFINDAN SAĞLANABİLECEK FARKLI VEYA TERSİNE BİLGİLERE BAKILMAKSIZIN, SATICI GRUBUNUN ÜYELERİ VE SATICI ORTAKLARI, ÇÖZÜM TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR CİHAZ SÜRÜCÜSÜNÜN, O SÜRÜCÜNÜN EN SON SÜRÜMÜ OLACAĞINI VEYA BELİRLİ BİR SÜRÜMÜ İÇERECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

13.12. Avast Güvenli Ağ Geçidi ve Avast Güvenli İnternet Geçidi

13.12.1. İşbu Bölüm 13.12’de kullanıldığı haliyle:

(a) “Toplu Veriler”: (i) anonim hale getirilmiş veya herhangi bir birey veya kurumla ilişkilendirilemeyecek veriler; (ii) diğer Avast Güvenli Geçit kullanıcılarının ve/veya ek veri kaynaklarından gelen verilerle birleştirilen veriler; ve (iii) bireysel Avast Güvenli Geçit kullanıcılarının tanımlanamayacağı şekilde sunulan veriler anlamına gelir.

(b) “Avast Güvenli Geçit” Avast Güvenli Ağ Geçidi veya Avast Güvenli İnternet Geçidi anlamına gelir;

(c) “DNS İşlemi”, Avast Güvenli Ağ Geçidi kullanımınız yoluyla gönderdiğiniz tekrarlanan bir DNS sorgusu anlamına gelir.

(d) “Üyelik”, Bölüm 13.12.5’de daha detaylı açıklandığı haliyle Avast Güvenli Geçit ile bağlantılı olarak İnternete erişen bir birey için abonelik anlamına gelir. Bir Üyelik, yalnızca asıl kişinin Avast Güvenli Geçit ile bağlantılı olarak artık İnternete erişmesine izin verilmiyorsa ve kendisi erişim sağlamıyorsa durumunda bir kişiden diğerine devredilebilir.

(e) “İşlem” Avast Güvenli İnternet Geçidi kullanımı yoluyla size veya sizden gönderilen bir HTTP veya HTTPS isteği anlamına gelir.

13.12.2. Avast Güvenli Geçit tarafından korunan herhangi bir cihazdan yapmamanız gerekenler: (i) spam veya geçerli kanunları ihlal eden diğer tekrarlı veya istenmeyen mesajları göndermek; (ii) hak ihlali içeren, müstehcen, tehdit edici, karalayıcı veya yasa dışı materyaller göndermek; (iii) geçerli kanunları ihlal edecek şekilde engellenen hizmetlere erişmek; veya (iv) İnternet URL’lerine otomatik sorgular göndermek.

13.12.3. Aşağıdakileri kabul ediyorsunuz: (i) Satıcının Avast Güvenli Geçidi sağlayabilmesi için, İnternet trafiğinizi otomatik yük devretmeye izin veren geçerli iletim mekanizmaları yoluyla (yani DNS, PAC, IPSEC, GRE tünelleri veya uygun bir Satıcı Çözümü) Satıcıya yönlendirmeniz gerekmektedir; (ii) Satıcının makul olarak zaman zaman talep edebileceği tüm teknik verileri ve diğer bilgileri Satıcıya sağlamaktan sorumlusunuz; (iii) Satıcı Grubu ve Satıcı Ortakları, Kötü Amaçlı Kod (Bölüm 13.16.1(b)’de tanımlandığı gibi), istenmeyen e-posta, zombi PC ağı veya Avast Güvenli Geçit kullanımınızdan türetilen diğer bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir: (1) Avast Güvenli Geçitlerinin bakımını yapmak, bunları iyileştirmek ve/veya analiz etmek; (2) her türlü yasal veya sözleşme kaynaklı gerekliliğe uymak; veya (3) Avast Güvenli Geçitleri geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla kötü niyetli veya istenmeyen içeriği isimsiz olarak Satıcı Ortaklarının kullanımına sunmak; ve (iv) Satıcı Grubu ve Satıcı Ortakları, Toplu Verilere dayanan karşılaştırmalı değerlendirme ve ölçümleri geliştirebilir ve ticarileştirebilir.

13.12.4. Satıcı Grubu ve Satıcı Ortakları, söz konusu eylemlerin Satıcının Avast Güvenli Geçitleri ile ilgili yükümlülüklerini tehlikeye atmaması koşuluyla, bant genişliğini yönetme veya trafiği İnternet üzerinden ticari olarak en uygun şekilde yönlendirme hakkını saklı tutar. Satıcı veya Satıcı Ortağı (varsa), bu Çözümleri kullanmanızın Satıcı Grubu veya Satıcı Ortağının herhangi bir ağı için mutlak bir tehdit arz etmesi veya herhangi bir geçerli kanuna riayet edilmesi için gerekli olması durumunda Avast Güvenli Geçitlere erişiminizi veya bunları indirme hakkınızı askıya alabilir. Bu tür durumlarda, Satıcı veya Satıcı Ortağı (varsa), şunları yapacaktır: (i) Avast Güvenli Geçitlerini yalnızca Satıcı Grubu veya Satıcı Ortaklarının herhangi bir ağına zarar gelmesini önlemek (ör. ihlalde bulunan kaynak IP adreslerini engellemek) ve geçerli kanunlara uymak için gereken makul ölçülerde askıya almak; (ii) sizi derhal haberdar etmek ve sunucu yapılandırmalarınızı uygun şekilde değiştirme fırsatını vermek için makul çabayı göstermek ve/veya Avast Güvenli Geçitleri hizmetlerinin askıya alınmasına neden olan sorunları hızla çözmek için sizinle birlikte çalışmak; ve (iii) söz konusu sorunlar Satıcıyı veya Satıcı Ortağını (varsa) makul düzeyde tatmin edecek şekilde çözüldükten sonra askıya alınan Avast Güvenli Geçitleri hizmetini tekrar başlatmak.

13.12.5. Yeterli Üyelik satın alıp almadığınızı belirlemek için takvim ayında Avast Güvenli İnternet Geçidinden akan her 2.000 İşlem, bir Avast Güvenli İnternet Geçidi “Üyeliği” olarak nitelendirilecek ve takvim ayında Avast Güvenli Ağ Geçidinden akan her 2.000 DNS İşlemi, bir Avast Güvenli Ağ Geçidi “Üyeliği” olarak nitelendirilecektir. Aşağıdakileri kullanmak için satın almanız gereken Üyelik sayısının: (i) Avast Güvenli İnternet Geçidi, Avast Güvenli İnternet Geçidinden bir takvim gününde akan İşlemlerin toplam sayısının 2.000 ile bölünmesiyle hesaplanacaktır; ve (ii) Avast Güvenli Ağ Geçidi Avast Güvenli Ağ Geçidinden bir takvim gününde akan DNS İşlemlerinin toplam sayısının 2.000 ile bölünmesiyle hesaplanacaktır.

13.12.6. Satıcı Grubu ve Satıcı Ortaklarının, işlem günlüklerinizden elde edilen bilgileri (yani Avast Güvenli Geçitleri kullanımınız aracılığıyla tarafınıza gönderilen veya sizden alınan tüm ağ trafiğine ilişkin üst veriler) (“İşlem Günlükleri”) kullanabileceğini, çoğaltabileceğini, depolayabileceğini, değiştirebileceğini ve görüntüleyebileceğini kabul etmektesiniz. İşlem Günlükleri, Abonelik Süresi boyunca Satıcı Grubu veya Satıcı Ortağı tarafından Abonelik Süresi boyunca 6 aylık dönemler için saklanacaktır. Abonelik Süresinin feshi veya sona ermesi üzerine, İşlem Günlükleri Satıcı Grubu veya Satıcı Ortakları tarafından Satıcı Grubu veya Satıcı Ortaklarının standart saklama döngüsüne uygun şekilde veya yazılı talepte bulunmanız halinde daha erken bir tarihte silinecektir.

13.13. Belirli HideMyAss! Çözümleri

13.13.1. Sanal Özel Ağ. Geçerli Koşullarda aksi belirtilmediği sürece, HMA! Sanal Özel Ağ ürününe (“HMA! VPN”) olan aboneliğiniz, her bir HMA! VPN aboneliği için aynı anda en fazla 5 bağlantı oluşturmanıza izin vermektedir. Bu Sözleşmede aksine hükümler bulunsa dahi, HMA! VPN aboneliğinizin izin verdiği eş zamanlı bağlantı adedini aşmanız halinde, Satıcı herhangi bir anda size önceden haber vermeden HMA! VPN erişim ve/veya kullanım hakkınızı askıya alabilir veya devre dışı bırakabilir. HMA! VPN aboneliğiniz için izin verilen eş zamanlı bağlantı sayısını artırmak istiyorsanız, lütfen sales@hidemyass.com adresinden bizimle temas kurun.

13.13.2. Web Proxy. HMA! web proxy hizmeti (“Web Proxy”), bilgilerinizi Satıcıya kaydettirmenizi gerektirmeyen ücretsiz bir Çözümdür. Aşağıdakilere ilişkin sorumluluğun münhasıran sizde olduğunu ve Satıcı Grubu veya Satıcı Ortaklarının size veya diğer üçüncü taraflara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kabul ediyorsunuz: (a) Web Proxy kullanılırken erişilen veya görüntülenen her türlü üçüncü taraf web sitesine erişiminiz, bu web sitelerini görüntülemeniz veya kullanımınız veya bunların içerikleri (her türlü rahatsız edici veya sakıncalı içerik dahil); (b) Web Proxy kullanarak eriştiğiniz, ziyaret ettiğiniz veya kullandığınız her türlü üçüncü taraf web sitesi için geçerli olan kullanım koşullarına uymanız; ve (c) Satıcı Grubu veya Satıcı Ortakları tarafından yapılan her türlü iddia veya karşılaşılan kayıp veya zararlar dahil Web Proxy kullanırken oluşturduğunuz, kullanıma sunduğunuz, ilettiğiniz veya görüntülediğiniz her türlü içerikten kaynaklanan iddia, kayıp veya zararlar.

13.14. Sanal Özel Ağlar. Bazı ülkeler, sanal özel ağların (“VPN’ler”) kullanımını yasaklamış veya sınırlandırmıştır ve bazıları da VPN’lerin çalışmasını önlemek için teknolojik önlemler uygulamaktadır. Dolayısıyla, Satıcının VPN Çözümleri (HMA! VPN dahil) zaman zaman değişebilecek bölgesel kısıtlamalara tabidir. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

13.15. Araç. Satıcı, Çözümünüzün bir parçası olarak size bir cihaz kilidi veya aracı (“Araç”) sağlayabilir, ve bu durumda bu Bölüm 13.15 uyarınca tesis edilen ek hükümler uygulama alanı bulacaktır:

13.15.1. Bölüm 6.1 ile öngörülen sınırlı garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 1 yıllık bir süre için “Araç Garanti Süresi”) Aracı kapsar.

13.15.2. Araç kusurlu ise veya kusurlu hale gelirse Satıcıya derhal bildirimde bulunmalısınız. Araç Garanti Süresi içerisinde Satıcıya bildirimde bulunduğunuz durumda, Satıcı kusuru uzaktan gideremezse, 5 iş günlük süre içerisinde seçimi ve masrafı kendisine ait olmak üzere ya: (a) Aracı, Bölüm 6.1 kapsamında tesis edilen ve esas Araç için geçerli olan Araç Garanti Süresinin kalan kısmı bunun üzerinde geçerli olacak şekilde, yeni veya yenilenmiş bir muadil Araç ile değiştirmek; veya (b) aboneliğinizi sonlandırmak ve daha önceden ödemiş bulunduğunuz abonelik ücretinin hak edilmemiş kısmını iade etmek. Aracın bozulması, Araç Garanti Süresinin bitimi sonrasında, veya hatalı kullanım, onaysız değişiklik, tahrifat, kötüye kullanma, kaza, kayıp yahut hırsızlık sebebiyle meydana gelirse, Satıcı, Aracın yenisi ile değiştirilmesi için sizden standart ücret talep edebilecektir. Satıcı kendi takdiriyle Aracı, bu Sözleşmeye tabi olacak (Bölüm 13.15dahil olmak üzere) yeni veya farklı bir araç ile değiştirebilir.

13.16. Mobil Tehdit İstihbarat Platformu

13.16.1. İşbu Bölüm 13.16’de kullanıldığı haliyle:

(a) “İçerik” MTİP üzerinden veya vasıtasıyla erişebileceğiniz, Satıcı İçeriği, İçeriğiniz, ve MTİP kullanıcıları ile karşılıklı alıp verebileceğiniz bilgiler dahil herhangi içerik, malzeme, ürün ve hizmeti ifade eder.

(b) “MTİP” Avast tarafından sağlanan Mobil Tehdit İstihbarat Platformunu ifade eder.

(c) “Tehdit Örneği” Kötü Amaçlı Koda ilişki herhangi unsuru barındıran, tanımlayan veya içeren herhangi yazılım, özellik, rutin veya cihazı ifade eder.

(d) “Satıcı İçeriği” Satıcı Grubu tarafından yüklenen, yayımlanan, teşhir edilen, veya MTİP üzerinden diğer kişilere sunulan her türlü içeriği ve İçeriğiniz ile Tehdit Örnekleri hariç olmak üzere MTİP üzerinden yayınlanan, teşhir edilen, dağıtılan veya diğer kişilere sunulan her türlü içeriği ifade eder.

(e) “İçeriğiniz” (Tehdit Örnekleri hariç olmak üzere), sizin yüklediğiniz, yayınladığınız, teşhir ettiğiniz, dağıttığınız veya diğer kişilere MTİP üzerinden sağladığınız her türlü malzeme, ürün ve hizmeti ifade eder.

13.16.2. Siz ile Satıcı Grubu arasındaki Satıcı İçeriği, Satıcı Grubu üyelerinin mülkiyetindedir. Satıcı Grubu üyeleri, bu Sözleşme hüküm ve şartları kapsamında, salt MTİP ile bağlantınız uyarınca, size MTİP üzerinden Satıcı İçeriğine ulaşmak ve onu kullanmak için sınırlı bir basit lisans sağlamaktadır.

13.16.3. Herhangi İçeriğin MTİP üzerinden ulaşılabilir olması, bu içeriğin Satıcı Grubunun herhangi bir üyesi tarafından onaylandığı veya teyit edildiği anlamına gelmez. Satıcı Grubu üyeleri, MTİP üzerinden erişilebilen İçeriklerin tutarlılığı, bütünlüğü veya güncelliği hakkında taahhütte bulunmamaktadır. Satıcı Grubu üyeleri, MTİP üzerinden (Satıcı İçeriği de dahil olmak üzere) İçerik sağlayarak size tavsiye veya öneride bulunmamakta olup, bu nedenle kendi değerlendirmelerinizi ve kararlarınızı yine kendi özen yükümlülüğünüz ve soruşturmalarınıza dayandırmanız, MTİP üzerindeki verilerin tutarlılığı, bütünlüğü veya güncelliğine herhangi bir itimat göstermemeniz gerekmektedir.

13.16.4. İçeriğinizi MTİP’e yükleyerek, yayınlayarak, teşhir ederek, dağıtarak veya diğer kişilere sağlayarak, Satıcı Grubu üyelerine İçeriğinizi MTİP’nin işletilmesi veya kullanılması ya da MTİP’nin veya İçeriğin başkalarına sunulması için her türlü medya veya dağıtım yöntemi veya modu ile (şimdi bilinen veya daha sonra geliştirilecek) tanıtılması, reklamının yapılması veya pazarlanması ile bağlantılı olarak kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak, işlemek, uyarlamak, değiştirmek, türetilmiş işler yaratmak, yüklemek, yayınlamak, iletmek, depolamak, teşhir etmek, dağıtmak, başkalarına sağlamak ve başka türlü kullanmak üzere münhasır olmayan, dünya genelinde, telif ücretsiz, tam olarak ödenmiş, devredilebilir, alt lisans verilebilir (birden çok katman aracılığıyla) lisans verirsiniz. Bu lisansın Satıcı Grubu üyeleri için MTİP veya İçeriğin başkalarına sağlanmasının diğer medya veya dağıtım yöntem veya modları aracılığıyla İçeriğinizi yüklemek, yayınlamak, teşhir etmek, dağıtmak veya sağlamak için Satıcı Grubu ile işbirliği yapan Satıcı Ortaklarına İçeriğinizi sağlama hakkını içerdiğini kabul ediyorsunuz. Bu lisans, aynı zamanda, MTİP’nin diğer kullanıcılarının İçeriğinizi kullanma ve değiştirme hakkını da içermektedir. İçeriğinizi, bilgisayar ağları, araçları, hizmet sağlayıcıları ve muhtelif yayın organları üzerinden ulaşıma açmak, yayınlamak, teşhir etmek, ve dağıtmak amacıyla değiştirebileceğimizi, uyarlayabileceğimizi, türev işler yaratabileceğimizi bildiğinizi teyit etmektesiniz. Ayrıca, İçeriğinizi MTİP’den kısmen veya tamamen ve kendi tasarrufumuza bağlı olacak şekilde kaldırabilir, veya MTİP’de yayınlamayı reddedebiliriz.

13.16.5. İçeriğinizi MTİP’ye yüklemek, yayınlamak, teşhir etmek, dağıtmak veya MTİP üzerinden ulaşılabilir hale getirmek suretiyle, Satıcı Grubunun her bir üyesine aşağıdakileri beyan, garanti ve taahhüt ediyorsunuz: (a) İçeriğinizi kullanmak ve Satıcı Grubun bu Sözleşme kapsamında İçeriğinizi kullanmasına ilişkin gerekli hak, lisans ve izinleri tesis edebilmek için gerekli mülkiyet hakkına sahip bulunmakta, veya üçüncü şahıslardan buna ilişkin gerekli lisans veya izinleri almış bulunmaktasınız; (b) İçeriğinizi MTİP üzerinden erişilebilir hale getirerek, yükleyerek, yayınlayarak, teşhir ederek, veya yayarak üçüncü kişilerin yahut Satıcı Grubunun herhangi üyesinin fikri mülkiyet haklarını zedelemeyecek, veya üçüncü kişilerin özel hayatlarının gizliliğini veya şahsi haklarını veya ilgili mevzuatı ihlal etmeyeceksiniz. İçeriğinize ilişkin olarak üçüncü kişilerin fikri mülkiyet, özel hayatın gizliliği veya şahsi haklarının zedelenmesinin engellenmesine ilişkin tüm sorumluluğu kabul etmektesiniz. İçeriğinizi MTİP üzerinden erişilebilir hale getirerek, yükleyerek, yayınlayarak, teşhir ederek, yayarak veya Satıcı Grubun üyeleri yahut Satıcı Ortakları lehine Bölüm 13.16’da tesis ettiğiniz hak, lisans ve izinlerden kaynaklanan her türlü telif ücreti, harç, veya herhangi şahsa karşı girilen herhangi borcu ödemeyi kabul etmektesiniz.

13.16.6. Satıcı Grubunun hiçbir üyesi, Tehdit Örneklerine ilişkin olarak bir beyanda bulunmamakta, güvence veya garanti vermemektedir, ve Tehdit Örneğinin yeniden üretim, dağıtım veya kullanımının bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarına tecavüz etmediğine, üçüncü kişilerin gizlilik veya diğer kişisel haklarını ya da yürürlükteki kanunları ihlal etmediğine dair her türlü garantiyi (açık veya zımni) reddetmektedir. Tehdit Örneğini kullandığınız, kopyaladığınız, çoğalttığınız, işlediğiniz, uyarladığınız, türevi işler yarattığınız, yüklediğiniz, yayınladığınız, yaydığınız, depoladığınız, teşhir ettiğiniz, dağıttığınız veya üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilir hale getirdiğiniz takdirde, ilişkili tüm riskleri siz üstlenir ve bu Tehdit Örneğine ilişkin Satıcı Grubun herhangi bir üyesine karşı ileri sürebileceğiniz tüm dava haklarınızdan geri dönülemez bir şekilde feragat edersiniz.

13.16.7. Şüpheye mahal bırakmamak adına, 4, 5.1.7, 5.1.11 ve 5.3 Bölümler (“İlgili Bölümler”) İçeriğiniz ve (yükleme, yayınlama, teşhir, dağıtım ve MTİP üzerinden içeriğin erişime sunulması dahil) MTİP kullanımınız için geçerlidir. Bu 13.16. Bölüm ve İlgili Bölümler, mümkün olduğu kadar, birbirleriyle tutarlı olacak şekilde yorumlanacak olup, bir çelişki durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre uygulama alanı bulacaktır: (i) bu Bölüm 13.16; ve (ii) İlgili Bölümler.

İçeriğe geç Menüye geç