Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik van AVG Safe Surf

Aantal gelijktijdige verbindingen.  Op basis van uw abonnement op ons VPN-product mag u standaard gebruikmaken van maximaal twee gelijktijdige verbindingen, tenzij u hebt betaald voor een account met meer dan twee verbindingen per account.  Als u het aantal verbindingen voor uw account overschrijdt, kunnen we uw account zonder kennisgeving opschorten.  Als u het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen wilt verhogen, kunt u via info@hidemyass.com contact met ons opnemen.

U mag onze site of ons VPN-product en onze diensten uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken.  U mag onze site of ons VPN-product of onze diensten niet misbruiken of zodanig gebruiken dat lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt overtreden, waaronder, maar niet beperkt tot het volgende:

 • zodanig dat lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt overtreden;
 • om enige inhoud te uploaden, te publiceren, te e-mailen of anderszins te verzenden die inbreuk maakt op een contract, patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij;
 • met het doel om minderjarigen op enige wijze schade te berokkenen;
 • op een wijze waarbij de onderstaande bepalingen met betrekking tot virussen en hacken (Virussen, hacken en andere overtredingen) worden overtreden.
 • om enige inhoud te uploaden, te publiceren, te e-mailen of anderszins te verzenden om gedrag uit te lokken of op te roepen dat onwettelijk, schadelijk, bedreigend, kwetsend, intimiderend, misleidend, smadelijk, grof, aanstootgevend, lasterlijk, inbreukmakend voor de privacy van anderen, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is en dergelijk gedrag waarschijnlijk uitlokt;
 • om zich voor te doen als een persoon of rechtspersoon of op andere wijze een verkeerde voorstelling van uw relatie met een persoon of rechtspersoon te geven;
 • om enige vorm van fraude of bedrog te plegen;
 • om kopteksten te vervalsen of op andere wijze identificatiesymbolen te bewerken om de oorsprong van inhoud verzonden via het systeem te verhullen;
 • om ongevraagd of ongeautoriseerd advertentie- en promotiemateriaal, "junkmail," "spam," "kettingbrieven" of "piramidesystemen" te uploaden, te publiceren, te e-mailen of anderszins te verzenden;
 • om de werking van onze site of het systeem van onze VPN-producten, of de servers of netwerken die zijn verbonden met het systeem van onze VPN-producten te verstoren of de vereisten, procedures, beleidsregels of regels van netwerken die zijn verbonden met onze site of het systeem van het VPN-product te negeren;
 • om persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan zonder hun medeweten of toestemming;
 • om illegale activiteiten aan te moedigen of hiervoor instructies te geven, om fysieke schade of letsel tegen welk individu of welke groep dan ook aan te moedigen of om wreedheden tegen dieren aan te moedigen; of
 • om ons systeem op enigerlei wijze te misbruiken, zoals vastgesteld naar ons eigen inzicht.

We kunnen naar eigen inzicht besluiten om geen e-mailondersteuning te bieden aan gebruikers die zich bedienen van aanstootgevend of grof taalgebruik, of zich anderszins niet houden aan onze voorwaarden, waaronder dit beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag onze site of een VPN-product niet misbruiken door doelbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. Verschaf uzelf niet ongeautoriseerd toegang tot onze site of ons VPN-product, de server waarop onze site of ons VPN-product is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze site of ons VPN-product. Val onze site of VPN-servers niet aan via een DoS- (Denial-of-Service) of DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service). Een overtreding van deze bepaling is volgens de wet inzake computermisbruik van het Verenigd Koninkrijk uit 1990 (United Kingdom Computer Misuse Act 1990) een misdrijf. Dergelijke overtredingen zullen worden gemeld bij de betreffende wetshandhavingsautoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit door te geven. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om gebruik te maken onze site of ons VPN-product onmiddellijk beëindigd. We zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade als gevolg van een DDoS-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren omdat u onze site of ons VPN-product gebruikt of omdat u gepubliceerd materiaal hierop of op websites waarop hiernaar wordt verwezen, hebt gedownload.

Wilt u onze andere beleidsverklaringen zien?
Verder naar inhoud Verder naar menu