AVG AndroZipTM FREE File Manager

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ บริการของเรา ให้การสนับสนุน ส่งการแจ้งเตือน ข้อเสนอ และโปรโมชั่น และเพื่อสร้างรายได้จากข้อเสนอฟรีของเราโดยใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัว เราได้รวมองค์ประกอบข้อมูลด้านล่างซึ่งเราคิดว่าสำคัญต่อท่านในการรับทราบว่าเราอาจเก็บรวมและอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร รวมทั้งสิ่งสำคัญที่เราไม่เก็บรวบรวมซึ่งเราคิดว่าท่านอาจสนใจ

ไอคอนแอปอื่นๆ

แอปอื่นๆ

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่านเพื่อที่จะแนะนำแอปอื่นๆ ที่ท่านอาจจะชื่นชอบเท่านั้น

ข้อมูลที่เราไม่เก็บรวบรวม

ไบโอเมตริกซ์
ไบโอเมตริกซ์
(ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของท่าน ได้แก่ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า ลายมือชื่อ และ/หรือลักษณะของเสียงพูด)
ประวัติเบราว์เซอร์
ประวัติเบราว์เซอร์
(ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เข้าชม)
ผู้ติดต่อ
ข้อมูลผู้ติดต่อ
(ได้แก่รายชื่อผู้ติดต่อ การเชื่อมต่อทางเครือข่ายสังคมหรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล และข้อความ)
ข้อมูลด้านการเงิน
ข้อมูลด้านการเงิน
(ได้แก่ข้อมูลเครดิต ธนาคาร และข้อมูลทางการเงินเฉพาะลูกค้า เช่น ข้อมูลธุรกรรม)
ข้อมูลทางการแพทย์
ข้อมูล ทางการแพทย์
(ได้แก่การกล่าวอ้างทางสุขภาพและข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ชี้วัดสุขภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดี)
ข้อมูลที่เราแบ่งปัน
นอกเหนือจากในบางกรณีที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา AVG AntiVirus จะไม่แบ่งปันข้อมูลใดๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้ เราใช้และแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้การสนับสนุนส่งการแจ้งเตือน ข้อเสนอ และโปรโมชั่นและเพื่อสร้างรายได้จากข้อเสนอฟรีของเราโดยใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัว
เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
เครือข่ายโฆษณา
เครือข่ายโฆษณา
(บริษัทที่แสดงโฆษณาต่อท่านผ่านแอป)
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
(บริษัทที่ให้บริการเชื่อมต่อผ่านมือถือ)
ตัวแทนจำหน่ายข้อมูลผู้บริโภค
ตัวแทนจำหน่ายข้อมูลผู้บริโภค
(บริษัทที่จำหน่ายข้อมูลของผู้บริโภคให้กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ)
ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
(บริษัทที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน)
รัฐบาล
รัฐบาล
(การแบ่งปันใดๆ กับรัฐบาลยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในเหตุฉุกเฉิน)
ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
(บริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการอุปกรณ์ของท่าน ร้านค้าแอป และบริษัทที่ให้บริการเครื่องมือและข้อมูลทั่วไปสำหรับแอปเกี่ยวกับผู้บริโภคแอป)
แอปอื่นๆ
แอปอื่นๆ
(แอพอื่นๆ ของบริษัทที่อาจไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภค)
เครือข่ายสังคม
เครือข่ายสังคม
(บริษัทที่เชื่อมต่อบุคคลเข้ากับความสนใจทั่วไปและอำนวยความสะดวกให้กับการแบ่งปัน)
ต้องการดูนโยบายอื่นๆ ของเราหรือไม่
ข้ามไปยังเนื้อหา ข้ามไปยังเมนู