תודה. כמעט סיימת.

התקן את AVG Driver Updater ב-3 שלבים פשוטים

הורד

סריקה

התקנת Avg Driver Updater שלב מספר שתיים: התחל סריקה

לחץ על 'התחל סריקה כדי לסרוק בכל המחשב שלך ולמצוא מנהלי התקנים שאינם מעודכנים.

עדכן

התקנת Avg Driver Updater שלב מספר שלוש: עדכן

עדכן את כל מנהלי ההתקנים שלך בלחיצה אחת בלבד.

דלג אל התוכן דלג אל התפריט