Kể từ khi Avast mua lại AVG, chúng tôi đã và đang nỗ lực nhằm kết hợp những ưu điểm tốt nhất của cả hai công ty để cung cấp cho đối tác những giải pháp bảo mật đầy đủ và toàn diện hơn, thống nhất theo một thương hiệu - Avast Business. Chúng tôi đã tích hợp công nghệ và phiên bản mới phát hành của CloudCare nhằm giúp đối tác bán các giải pháp ưu việt hơn và cung cấp dịch vụ nâng cao, đồng thời dễ dàng hợp tác với chúng tôi hơn.

CloudCare

#

CloudCare là một nền tảng dựa trên đám mây, giúp cho việc theo dõi các mối đe dọa, giải quyết vấn đề nhanh hơn và dễ dàng hơn rất nhiều, đồng thời cung cấp nhiều lớp bảo vệ cho khách hàng của bạn. CloudCare giúp bạn triển khai nhanh dịch vụ tính cước theo lưu lượng sử dụng, cung cấp mức độ bảo vệ mà khách hàng cần và tạo doanh thu định kỳ.

Skip to content Skip to menu