1. 1 Nhập mã kích hoạt
  2. 2 Tạo tài khoản
  3. 3 Tải xuống

Nhập mã kích hoạt của bạn

Bạn sẽ tìm thấy mã này trên thẻ cài đặt nằm trong hộp hoặc trong email xác nhận mua hàng của bạn (nếu bạn mua trực tuyến).

Bằng việc nhấp vào "Đăng ký", bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Chính sách Quyền riêng tưThỏa thuận Giấy phép Người dùng cuối.