Mula ng makuha ng Avast ang AVG, nagsisikap kaming pagsamahin ang mga pinakamahuhusay mula sa parehong kumpanya para bigyan ang aming mga kasosyo ng mas komprehensibo at kumpletong solusyon sa seguridad, na pinag-isa sa iisang brand – ang Avast Business. Pinagsama namin ang aming mga teknolohiyaat naglabas ng mga bagong bersyon ng CloudCare para tulungan ang aming mga kasosyo na magbenta ng pinakamahuhusay na solusyon at maghatid ng pinahusay na serbisyo, habang ginagawang madali ang pakikipagnegosyo sa amin.

CloudCare

#

Ang CloudCare ay isang platform na batay sa cloud na kapansin-pansing nagpapabilis at nagpapadali sa pagsubaybay ng mga banta, paglutas ng mga isyu, at paghahatid ng maraming layer ng proteksyon sa iyong mga customer. Sa CloudCare, mabilis kang makakapag-deploy ng serbisyong pay-as-you-go na naghahatid sa proteksyong kailangan ng iyong kliyente at tumutulong sa iyong makakuha ng tuluy-tuloy na kita.

Skip to content Skip to menu