Služba AVG Whitelisting

Služba AVG Whitelisting je primárne určená pre výrobcov a predajcov softvéru, ktorí chcú predchádzať stratám spôsobeným možným falošne pozitívnym detekciám antivírusu vo svojom softvére. „Falošne pozitívna detekcia“ nastáva v prípade, keď AVG nesprávne identifikuje aplikáciu bez malware ako škodlivú. Falošne pozitívne detekcie sa občas môžu objavovať v akomkoľvek antivírusovom softvére v dôsledku pridania nových definícií vírusov do databázy daného programu.

Táto služba je bezplatná, a na to, aby ste ju používali, nemusíte vlastniť licenciu AVG.

 
 
 

Ako to funguje

Pripojte sa k službe AVG Whitelisting, aby ste zahrnuli váš softvér. Aby sme mohli analyzovať vaše súbory, žiadame vás o poskytnutie súborov alebo inštalačných balíčkov vášho softvéru.

Digitálny certifikát

Ak používate na podpísanie vášho kódu digitálny certifikát, môžeme váš digitálny podpis pridať do našej dôveryhodnej databázy. Overenie pomocou digitálneho podpisu je najefektívnejším spôsobom predchádzania falošne pozitívnym detekciám.

FTP AVG Whitelist

Všetky príslušné súbory môžete nahrať na FTP server AVG Whitelist alebo ich sprístupniť na stiahnutie na vašej stránke.

Takéto súbory sa automaticky stiahnu, rozbalia (v prípade archívneho súboru alebo inštalačného balíka) a skontroluje ich nástroj AVG. Za účelom náležitej identifikácie typu súboru, vypočítania kontrolného súčtu, atď. prebehne ďalšia analýza. Všetky zhromaždené informácie o súboroch sa uložia v databáze AVG Whitelist.

Údaje zhromaždené vyššie uvedeným postupom sa použijú v našich procesoch kontroly kvality, aby pomohli predchádzať falošne pozitívnej detekcii vášho softvéru.

Odoslané aplikácie a inštalačné súbory sa nepoužijú štandardným spôsobom ako u koncového používateľa (napr. inštalácia).

Ako doručiť súbory na zaradenie do zoznamu povolených

Na požiadanie je k dispozícii zaradenie do zoznamu povolených prostredníctvom digitálneho certifikátu alebo účet na FTP serveri AVG Whitelist. Kontaktujte nás pomocou webového formulára a vyberte z rozbaľovacej ponuky možnosť „Application whitelisting“.

Čím služba AVG Whitelisting NIE JE

Služba AVG Whitelisting NIE JE určená pre núdzové hlásenia falošných poplachov. Ak potrebujete ohlásiť existujúcu falošnú detekciu vášho softvéru, kontaktujte nás pomocou webového formulára.

Technické podrobnosti

Najvýznamnejšie termíny

 • Služba AVG Whitelist – služba popisovaná v tomto dokumente
 • FTP server AVG – úložisko poskytované spoločnosťou AVG Technologies, ktoré používajú používatelia služby AVG Whitelist
 • Databáza AVG Whitelist – interná databáza AVG, do ktorej sa ukladajú údaje zhromaždené službou AVG Whitelist

Ktoré súbory by ste mali nahrať?

 • Inštalačné balíčky, archívy (zip, rar, 7z, iso, atď.)
 • Nahrávanie môžete zrýchliť vynechaním niektorých súborov (napr. veľké súbory médií) a nahraním len nasledujúcich dôležitých typov súborov (nahraných samostatne alebo zabalených v archíve): *.bat, *.cmd, *.com, *.exe, *.dll, *.scr, *.cpl, *.drv, *.ocx, *.pif, *.sys, *.vxd, *.vbs, *.js; *.ax, *.acm, *.pdf; *.html
 • Upozorňujeme, že ak existujú súbory „aktualizácie zmien“, ktoré vaša aplikácia používa, a výsledný binárny súbor je výsledkom použitia tejto aktualizácie, zaujímame sa vždy o úplné, plne aktualizované súbory. Len tieto je možné použiť na efektívne zaradenie zo zoznamu povolených.
 • Súbory typu APK – balíčky aplikácií pre Android Ak ste vývojárom pre mobilné zariadenia, uveďte to, prosím, vo vašej žiadosti, aby sme vám mohli správne nastaviť účet AVG Whitelist.

Ktoré súbory by ste NEMALI nahrávať?

 • Nie je vítaný malware, adware, cracky alebo generátory kľúčov
 • Nenahrávajte multimediálne súbory (ak nie sú súčasťou vašej aplikácie)
 • Viaczväzkové archívy (ak máte takéto súbory, oznámte nám to)
 • Archívy chránené heslom (ak máte takéto súbory, oznámte nám to)

Podrobnosti o pripojení k FTP serveru AVG Whitelist:

Adresa: ftp://whitelist.avg.com
Port: 21, pasívny režim
Prihlasovacie údaje účtu: poskytujú sa samostatne pre každý účet

Na nahrané súbory použite podpriečinok „súbory“. FTP AVG Whitelist podporuje len plochú štruktúru – nemáte povolenie vytvárať priečinky. Ak potrebujete použiť štruktúru s podpriečinkami („MyFolderl/MyFolder2/abc.exe“), zabaľte ju pred nahraním pomocou archivačného programu (WinZip, WinRar, 7zip, atď.).

Spracované súbory sa z FTP odstránia automaticky. O spracovaní nahraných súborov sa neodošle žiadne potvrdenie.

Ak budete mať počas nahrávania akékoľvek problémy, poskytnite nám podrobný popis vášho problému (ak je to možné, zahrňte akékoľvek chybové správy alebo súbory protokolov) a názov a verziu vášho FTP klienta. Taktiež uveďte názov a veľkosť súboru, ktorý sa pokúšate nahrať.

Sprístupnite súbory na stiahnutie na vašich serveroch

Táto možnosť je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu použiť FTP server AVG. Overte si, prosím, dostupnosť tejto služby.

Dôvernosť vymenených informácií

Zhromaždené údaje sa používajú na zväčša automatizovanú analýzu vírusov. Databáza AVG Whitelist je interným systémom používaným výhradne na účely výskumu malware. Za účelom zaručenia dôvernosti vymenených informácií sme pripravení podpísať dohodu o mlčanlivosti (našu štandardnú dohodu o mlčanlivosti alebo v prípade potreby vašu vlastnú dohodu o mlčanlivosti).

Podpora

Ak máte akékoľvek otázky či požiadavky, navštívte naše centrum podpory.

Ak budete mať počas nahrávania akékoľvek problémy, poskytnite nám podrobný popis vášho problému (ak je to možné, zahrňte akékoľvek chybové správy alebo súbory protokolov) a názov a verziu vášho FTP klienta. Taktiež uveďte názov a veľkosť súboru, ktorý sa pokúšate nahrať.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku