Skip to content

Úrovne internetových rizík

Aktuálne úrovne internetových rizík boli stanovené našimi odborníkmi vo vírusovej laboratorií. Nižšie nájdete definíciu použití jednotlivých úrovní.

Obecné riziko

Obecné riziko
  • Je pozorovaný normálny počet infekcií spôsobených známymi hrozbami v neoprávnených a nechránených systémoch.
  • Neboli zistené žiadne nové významné hrozby.

Ohrození nie sú užívatelia s aktuálnymi aplikáciami na ochranu pred vírusmi a spyware a nainštalovanými najnovšími opravami operačných systémov.

Zvýšené riziko

Zvýšené riziko
  • Bol zistený nový malware, ktorý môže spôsobiť zvýšený počet infekcií alebo zvýšené zaťaženie sietí, ale ktorý sa zatiaľ nerozšíril významnou mierou.
  • Bol zistený nový kód ohrozujúci zabezpečenie systému, ktorý môže spôsobiť vážnu nákazu z dôvodu slabého miesta systému.

Ohrození nie sú užívatelia s aktuálnymi aplikáciami na ochranu pred vírusmi a spyware a nainštalovanými najnovšími opravami operačných systémov.


Vysoké riziko

Vysoké riziko
  • Nový malware môže ohroziť aj počítače s najnovšími opravami operačných systémov.
  • V Internete bola zistená nová verzia známej hrozby, ktorá skôr infikovala mnoho systémov.

Užívatelia by mali nainštalovať nové aktualizácie ochrany pred vírusmi a spywarom a opravy operačného systému čo najskôr po ich uverejnení.

Extrémne riziko

Extrémne riziko
  • Nový malware sa šíri veľmi rýchlo, predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre väčšinu systémov a môže spôsobiť preťaženie sietí a servrov.
  • Posledných 24 hodín bol zistený veľmi vysoký počet infekcií.

Užívatelia by mali nainštalovať nové aktualizácie ochrany pred vírusmi a spyware a opravy operačného systému čo najskôr po ich uverejnení.