Skip to content

Vytvorme partnerstvo

* Hodnota je vyžadovaná

Vaše registračné údaje sa použijú na vytvorenie zmlúv.
Vaše kontaktné údaje sa použijú na každodennú komunikáciu a pri nákupoch.

Registračné údaje:
Názov spoločnosti *
Meno *
Priezvisko *
IČ DPH EU
ABN *
Ste registrovaný platca DPH? *
Adresa spoločnosti *
Ďalšia adresa
PSČ *
Mesto *
Štát/provincia (len pre: USA, Kanadu, Čínu, Japonsko)
Krajina *
Telefónne číslo *
Telefónne číslo 2
E-mailová adresa *
Faxové číslo
Domovská stránka
Uveďte heslo pre prihlásenie do strediska AVG Reseller Center (heslo musí byť tvorené kombináciou veľkých a malých písmen, jedného čísla a nesmie obsahovať špeciálne znaky. Heslo musí mať dĺžku od 6 do 20 znakov.) *
Zopakujte heslo *
 kontaktné údaje sa líšia
Prieskum:
Kde ste sa dozvedeli o AVG? *
Rok založenia spoločnosti *
Celkový počet zamestnancov *
Koľko máte zástupcov, ktorí by predávali softvér AVG? *
Príjem spoločnosti v predchádzajúcom roku (USD) *
Aký je Váš základný model predaja alebo služieb? *
Aká je vaša cieľová zákaznícka základňa? *
Predávate nejaký iný bezpečnostný softvér? *
Ak áno, uveďte, prosím, akýMáte skúsenosti s poskytovaním technickej podpory? *
Aké sú vaše 3 najpredávanejšie produkty?
Prvý produkt
Druhý produkt
Tretí produkt
Popíšte svoje plány predaja softvéru AVG