Usługa AVG Whitelisting

Usługa AVG Whitelisting jest przeznaczona głównie dla producentów oprogramowania i dostawców, którzy chcą zapobiec stratom na skutek ewentualnych błędnych wykryć ich oprogramowania przez antywirus. „Błędne wykrycie” ma miejsce, kiedy oprogramowanie AVG nieprawidłowo identyfikuje jako złośliwe oprogramowanie aplikację, która nie zawiera złośliwego oprogramowania. Błędne wykrycie może się cyklicznie zdarzać w każdym oprogramowaniu antywirusowym w wyniku dodania nowych definicji wirusów do bazy danych programu.

Ta usługa jest bezpłatna i nie wymaga posiadania licencji na program AVG.

 
 
 

Jak to działa?

Aby uwzględnić swoje oprogramowanie, zacznij korzystać z usługi AVG Whitelisting. Aby umożliwić nam analizę Twoich plików, przekaż nam pliki lub pakiety instalacyjne Twojego oprogramowania.

Certyfikat cyfrowy

Jeśli podpisujesz kod za pomocą certyfikatu cyfrowego, możemy dodać Twój podpis cyfrowy do naszej zaufanej bazy danych. Weryfikacja przy użyciu podpisu cyfrowego to najskuteczniejszy sposób zapobiegania błędnym wykryciom.

Serwer FTP usługi AVG Whitelist

Wszystkie potrzebne pliki można przekazać na serwer FTP usługi AVG Whitelist albo udostępnić do pobrania w swojej witrynie.

Pliki te zostaną automatycznie pobrane, wyodrębnione (w przypadku pliku zarchiwizowanego lub pakietu instalacyjnego) i przeskanowane za pomocą silnika AVG. Wykonywana jest także dodatkowa analiza mająca na celu prawidłowe zidentyfikowanie typu pliku, obliczenie sumy kontrolnej itp. Wszystkie zgromadzone informacje na temat plików są przechowywane w bazie danych usługi AVG Whitelist.

Dane zebrane za pomocą powyższej procedury są używane w procesach kontroli jakości, aby zapobiec błędnemu wykrywaniu Twojego oprogramowania.

Przekazane aplikacje i pliki instalacyjne nie są używane w standardowy sposób (np. instalacja wykonywana przez użytkownika końcowego).

Jak przekazać pliki do umieszczenia na białej liście

Umieszczenie certyfikatu cyfrowego na białej liście lub konto na serwerze FTP usługi AVG Whitelist jest dostępne na żądanie. Skontaktuj się z nami, korzystając z naszego formularza internetowego, i wybierz z menu rozwijanego polecenie „Application whitelisting”.

Czym NIE jest usługa AVG Whitelisting

Usługa AVG Whitelisting NIE jest przeznaczona do zgłaszania zaistniałych błędnych wykryć. Aby zgłosić zaistniałe błędne wykrycie Twojego oprogramowania, skontaktuj się z nami za pomocą formularza internetowego.

Szczegóły techniczne

Najważniejsze terminy

 • Usługa AVG Whitelist — usługa opisana w tym dokumencie
 • Serwer FTP firmy AVG — miejsce udostępnione przez firmę AVG Technologies użytkownikom usługi AVG Whitelist
 • Baza danych usługi AVG Whitelist — wewnętrzna baza danych AVG przeznaczona do przechowywania danych zgromadzonych przez usługę AVG Whitelist

Które pliki należy przekazać?

 • Pakiety instalacyjne, archiwa (zip, rar, 7z, iso itp.)
 • Aby przyspieszyć proces przekazywania, możesz wykluczyć niektóre pliki (np. duże pliki multimedialne) i przekazać tylko następujące ważne typy plików (osobno lub spakowane w postaci archiwum): *.bat, *.cmd, *.com, *.exe, *.dll, *.scr, *.cpl, *.drv, *.ocx, *.pif, *.sys, *.vxd, *.vbs, *.js; *.ax, *.acm, *.pdf, *.html
 • Jeśli aplikacja korzysta z plików „aktualizacji delta”, a końcowy plik binarny stanowi wynik zastosowania tej aktualizacji, powinniśmy otrzymać kompletne, w pełni zaktualizowane pliki. Tylko one umożliwiają umieszczenie aplikacji na białej liście.
 • Typy plików APK — pakiety aplikacji dla systemu Android. Jeśli jesteś deweloperem rozwiązań dla urządzeń przenośnych, napisz o tym w zgłoszeniu. Pozwoli nam to prawidłowo skonfigurować Twoje konto w usłudze AVG Whitelist.

Których plików NIE należy przekazywać?

 • Nie chcemy otrzymywać złośliwego oprogramowania, oprogramowania reklamowego, nielegalnego oprogramowania ani generatorów kluczy
 • Nie przekazuj plików multimedialnych (o ile nie stanowią części aplikacji)
 • Archiwów wieloczęściowych (poinformuj nas, jeśli masz takie pliki)
 • Archiwów chronionych hasłem (poinformuj nas, jeśli masz takie pliki)

Szczegóły połączenia z serwerem FTP usługi AVG Whitelist

Adres: ftp://whitelist.avg.com
Port: 21, tryb pasywny
Poświadczenia konta: przekazywane osobno dla każdego konta

Przekazywane pliki należy umieścić w podfolderze „files”. Serwer FTP usługi AVG Whitelist obsługuje tylko płaską strukturę — nie możesz tworzyć folderów. Jeśli musisz użyć struktury z podfolderami („MojFolder1/MojFolder2/abc.exe”), spakuj ją za pomocą programu do archiwizacji (WinZip, WinRar, 7zip itp.), zanim ją przekażesz.

Przetworzone pliki zostają automatycznie usunięte z serwera FTP. Nie wysyłamy powiadomienia o przetworzeniu przekazanych plików.

W przypadku wystąpienia problemów z przekazywaniem plików prześlij nam szczegółowy opis problemu (z uwzględnieniem ewentualnych komunikatów o błędach lub plików dziennika), a także nazwę i wersję swojego klienta FTP. Podaj także nazwę i rozmiar pliku, który próbujesz przekazać.

Udostępnienie plików do pobrania na swoich serwerach

Ta opcja przydaje się w przypadku klientów, którzy z jakiegoś powodu nie mogą korzystać z serwera FTP firmy AVG. Zapytaj o dostępność tej usługi.

Poufność przekazywanych informacji

Zebrane dane są używane do analizy (głównie automatycznej) pod kątem występowania wirusów. Baza danych usługi AVG Whitelist stanowi wewnętrzny system służący wyłącznie do badań nad złośliwym oprogramowaniem. Aby zagwarantować poufność przekazywanych informacji, możemy podpisać umowę dotyczącą poufności (naszą standardową umowę dotyczącą poufności lub Twoją umowę dotyczącą poufności, jeśli jest wymagana).

Pomoc techniczna

Jeśli masz jakieś pytania lub wnioski, odwiedź nasze Centrum pomocy technicznej.

W przypadku wystąpienia problemów z przekazywaniem plików prześlij nam szczegółowy opis problemu (z uwzględnieniem ewentualnych komunikatów o błędach lub plików dziennika), a także nazwę i wersję swojego klienta FTP. Podaj także nazwę i rozmiar pliku, który próbujesz przekazać.

Przejdź do treści Przejdź do menu