AVG Safe Surf — Zasady Dotyczące Rejestrowania i Użytkowanie

Gromadzimy i wykorzystujemy Dane VPN do działania firmy AVG w celu:

  • monitorowania i używania sieci firmy AVG w aspektach technicznych oraz zarządzania usługą firmy AVG i usprawniania jej;
  • zapobiegania oszustwom w usłudze firmy AVG i wykrywania ich (np. oszustwom dotyczącym kart kredytowych);
  • zapobiegania nadużyciom sieci firmy AVG i wykrywania ich (np. spamowania, udostępniania plików lub innych działań niezgodnych z prawem).

Z wyjątkiem rzadkich sytuacji opisanych poniżej Dane VPN są przechowywane przez 2–3 miesiące na bezpiecznych serwerach firmy AVG. Po tym czasie są usuwane (z wyjątkiem bardzo rzadkich sytuacji opisanych poniżej). Dane VPN są usuwane co miesiąc, co oznacza, że są przechowywane do końca 2. miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały utworzone. Na przykład wszystkie dane utworzone w styczniu zostaną usunięte 31 marca.

Oto wyjątki dotyczące zasad przechowywania:

  • Jeśli firma AVG zostanie powiadomiona lub stwierdzi, że konto VPN Użytkownika było używane niezgodnie z Umową Użytkownika Końcowego (z uwzględnieniem Zasad Dopuszczalnego Użytkowania), np. do wysyłania spamu, udostępniania plików lub innych działań niezgodnych z prawem, firma AVG może przechowywać Dane VPN Użytkownika przez okres dłuższy niż standardowe 3 miesiące.
  • Jeśli Użytkownik oszukał firmę AVG lub próbował ją oszukać (np. używając kradzionej karty kredytowej do zakupu usługi), wówczas nie jest objęty ochroną wynikającą z usługi firmy AVG i firma AVG zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich danych dotyczących tego Użytkownika w dowolny sposób, który uzna za wskazany w celu zapobieżenia dalszym oszustwom względem usługi firmy AVG lub stron trzecich.

Jeśli firma AVG uzna (po otrzymaniu powiadomienia), że konto Użytkownika zostało użyte niezgodnie z Warunkami korzystania z usługi, firma AVG zastrzega sobie prawo do zawieszenia tego konta w celu zapobieżenia dalszym nadużyciom. Jednak w takich sytuacjach firma AVG nie przekazuje z własnej inicjatywy danych Użytkownika stronom trzecim, o ile takie działanie nie jest wymagane przepisami angielskiego prawa.
 

Kontakt


W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub Zasad Dotyczących Rejestrowania w programie AVG Safe Surf należy skontaktować się z firmą AVG pod adresem privacy@vpn.avg.com.

Chcesz obejrzeć inne nasze zasady?
Przejdź do treści Przejdź do menu