Skip to content

Poziomy zagrożenia internetowego

Aktualny poziom zagrożenia internetowego jest ustalany przez naszych ekspertów w laboratorium wirusów. Poniżej znajdują się definicje poszczególnych poziomów zagrożenia oraz informacje, kiedy i dlaczego ma zastosowanie konkretny poziom.

Zwykły poziom zagrożenia

Zwykły poziom zagrożenia
  • Obserwowany jest zwykły wskaźnik infekcji spowodowanych atakami znanych zagrożeń na nieuaktualnione i niechronione systemy.
  • Nie odkryto żadnych istotnych nowych zagrożeń.

Użytkownicy z aktualnym oprogramowaniem Anti-Virus i Anti-Spyware oraz z zainstalowanymi najnowszymi poprawkami systemu operacyjnego nie są zagrożeni.

Podwyższony poziom zagrożenia

Podwyższony poziom zagrożenia
  • Odkryto nowe szkodliwe oprogramowanie, które może powodować zwiększoną liczbę ataków na sieci lub ich obciążenie, ale nowe zagrożenie nie jest jeszcze szeroko rozpowszechnione.
  • Wykryto nową lukę w zabezpieczeniach i szkodliwe oprogramowanie wykorzystujące tę lukę, które może prowadzić do poważnej epidemii z powodu poważnej natury usterki zabezpieczeń.

Użytkownicy z aktualnym oprogramowaniem Anti-Virus i Anti-Spyware oraz z zainstalowanymi najnowszymi poprawkami systemu operacyjnego nie są zagrożeni.


Wysoki poziom zagrożenia

Wysoki poziom zagrożenia
  • Nowe szkodliwe oprogramowanie może stanowić zagrożenie nawet dla komputerów z zainstalowanymi najnowszymi poprawkami systemu operacyjnego.
  • Wykryto nowy wariant znanego zagrożenia, które wcześniej spowodowało poważną epidemię.

Użytkownikom zdecydowanie zaleca się zainstalowanie nowych aktualizacji składników Anti-Virus i Anti-Spyware oraz poprawek systemu operacyjnego od razu, kiedy będą dostępne.

Najwyższy poziom zagrożenia

Najwyższy poziom zagrożenia
  • Nowe szkodliwe oprogramowanie rozprzestrzenia się bardzo szybko, stanowiąc potencjalne niebezpieczeństwo dla większości systemów, i może prowadzić do potopu infekcji sieci i serwerów.
  • W ciągu ostatnich 24 godzin zaobserwowano bardzo wysoką liczbę infekcji.

Użytkownikom zdecydowanie zaleca się zainstalowanie nowych aktualizacji składników Anti-Virus i Anti-Spyware oraz poprawek systemu operacyjnego od razu, kiedy będą dostępne.