Pc's en laptops hebben het niet makkelijk. Hardhandige gebruikers rammen op het toetsenbord, besturingssystemen lopen vast en harde schijven zitten binnen de kortste keren propvol. Ze worden verwenst als ze traag zijn en achteloos weggegooid zodra ze op leeftijd raken.

En op sommige plekken in de wereld zijn ze ook nog eens erg vatbaar voor malware-infecties.

Eerder dit jaar hebben we drie maanden lang gegevens gegenereerd en geanonimiseerd van meer dan 69 miljoen apparaten die waren voorzien van AVG Antivirus voor Windows™. Aan de hand van die gegevens hebben we een lijst met landen opgesteld gerangschikt naar het aantal malware-infecties die AVG heeft onderschept. Aan elk land hebben we een score toegekend door de nationale infectiegraad te delen door het wereldwijde gemiddelde – dus hoe lager de score, des te veiliger het land.

Het blijkt dat de landen met het grootste aantal geïnfecteerde pc's en laptops tot de armste landen ter wereld behoren. En er is een zwakke negatieve correlatie (-0,44) tussen de infectiegraad in een land en het bruto binnenlands product per inwoner. Uiteraard is een correlatie niet hetzelfde als een oorzakelijk verband, maar onze bevindingen lijken er wel op te wijzen dat inkomen een rol speelt als het gaat om pc- en laptopbeveiliging.

Eén mogelijke reden is dat mensen met een bredere beurs meer apparaten bezitten. In het algemeen is in landen met een lage infectiegraad het aantal machines per persoon veel groter dan in landen met een hoge infectiegraad. Mensen met veel geld kopen ook vaker een nieuwe pc dan mensen met weinig geld. Bij gelijke omstandigheden is het nettoresultaat van deze twee tendensen dat een laptop die zeven jaar lang wordt gebruikt door zeven mensen meer kans heeft op een infectie dan een laptop die drie jaar lang wordt gebruikt door drie mensen.

In het algemeen is in landen met een lage infectiegraad het aantal machines per persoon groter dan in landen met een hoge infectiegraad.

Natuurlijk zijn er andere redenen: het niveau van de infrastructuur, de technologische paraatheid, IT-training, veiligheidsbewustzijn, enzovoort. Zelfs de relatie tussen apparaatbeveiliging en rijkdom is een hypothese die moet worden getest.

Maar dan nog – pc's in welvarender landen lopen ook infecties op, zodat iedereen profiteert van antivirusbescherming.

AVG AntiVirus FREE downloaden

 

De 20 gevaarlijkste landen voor pc's (met scores)

De 20 gevaarlijkste landen voor pc's – 2016

De 20 veiligste landen voor pc's (met scores)

De 20 veiligste landen voor uw pc
AVG AntiVirus FREE GRATIS downloaden