Wat voor effect hebben apps nou echt op uw smartphone? Om daarachter te komen hebben het eerste Android App Performance Report opgesteld.

Hebt u het idee dat uw smartphone verrassend weinig ruimte over heeft voor zaken als foto’s of zelfs de laatste updates? Of dat de batterijduur en betrouwbaarheid na verloop van tijd afnemen? Of dat uw maandelijks datagebruik om onverklaarbare redenen toeneemt? Apps die we veel en graag gebruiken beïnvloeden het gedrag en de prestaties van onze tablets en telefoons, niet alleen terwijl u deze apps gebruikt, maar ook volledig onzichtbaar op de achtergrond.

Het onderzoek

In het kader van ons eerste Android App Performance Report (2e/3e kwartaal 2014) besloten we op onderzoek uit te gaan om erachter te komen hoe apps apparaten in de loop van de tijd beïnvloeden.

Wanneer het om de prestaties van hun telefoons gaat, vinden gebruikers drie aspecten belangrijker dan andere:

  • Verbruik van opslagruimte: hoeveel ruimte houdt u over voor de bestanden die belangrijk voor u zijn?
  • Batterijverbruik: haalt uw telefoon het eind van de dag?
  • Dataverbruik: loopt u voortdurend tegen de datalimiet van uw abonnement aan?

Uit het rapport moest blijken wat er in de praktijk met de telefoons van mensen gebeurt en daarom besloten we gegevens van echte apparaten te gebruiken. Anders dan bij benchmarkonderzoeken in een testomgeving vonden wij het belangrijk dat de resultaten opgingen voor de gemiddelde smartphonegebruiker.

methodiek app-rapport tweede en derde kwartaal 2014

Daarom hebben we de geanonimiseerde gegevens van ruim een miljoen gebruikers van AVG-apps voor Android geanalyseerd om meer inzicht te verkrijgen in de gebruikte apps en te begrijpen hoe deze apps hun apparaten beïnvloeden.

Dat leverde verrassende resultaten op.

Belangrijkste resultaten

Standaard geïnstalleerde apps
Uit het onderzoek bleek onder andere dat op veel apparaten nog veel apps staan die door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze apps kunnen veel opslagruimte innemen, maar hebben ook een grote impact op de batterijduur. Vooral dat laatste is belangrijk, aangezien smartphones onafgebroken worden gebruikt.

Apps met achtergrondactiviteiten
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat we apps die we niet meer willen of nodig hebben zelden verwijderen, maar dat we wel steeds apps aan onze apparaten toevoegen. Dit betekent dat de beperkte middelen waarover onze apparaten beschikken door een groeiend aantal apps moeten worden gedeeld, wat zijn weerslag heeft op de prestaties.

De reden hiervoor is eenvoudig: apps zijn vaak zo ontworpen dat ze altijd actief zijn en op de achtergrond worden uitgevoerd om controles op meldingen of updates uit te voeren of gegevens te downloaden. Dit kost batterijvermogen en data.

Sociale en nieuws-apps
Het zal u niet verbazen dat de Facebook-app, met de voortdurende achtergrondcontroles op meldingen die zelfs worden uitgevoerd wanneer de app niet is geopend, de grootste impact heeft op de algehele prestaties van uw mobiele apparaat. Door de constante behoefte aan en overdracht van data heeft de app een bijzonder grote impact op de batterijduur en het dataverbruik.

De groei van apps
Aangezien ons onderzoek meerdere maanden omvatte, merkten we dat apps die automatisch worden bijgewerkt zich opvallend gedroegen. Na verloop van tijd gingen ze meer ruimte innemen en de batterij zwaarder belasten. Dit is voornamelijk te wijten aan gedownloade content (nummers voor Spotify, items in games, enzovoort), maar ook aan automatische updates. Als u automatische updates inschakelt, kunnen ontwikkelaars nieuwe versies en functies installeren die meer ruimte innemen en meer vergen van de bronnen, zonder u om toestemming te hoeven vragen. Gevoegd bij het gestaag toenemende aantal apps dat we op onze apparaten hebben staan (inclusief de apps die we hebben gedownload, maar niet meer gebruiken), zal dit al snel leiden tot een aanzienlijke achteruitgang in de prestaties.

Wat kunt u doen om de prestaties van uw apparaat te verbeteren?
Het rapport komt tot de slotsom dat het nog niet meevalt om uw smartphone in topconditie te houden. De meeste mensen hebben geen zin om bij te houden welke apps op de achtergrond worden uitgevoerd of apps te verwijderen die ze niet meer gebruiken.

Er zijn echter producten die zijn ontworpen om het u makkelijker te maken, zoals AVG Cleaner voor Android. Dit programma geeft aan hoeveel data, opslagruimte en batterijvermogen elk van uw apps gebruikt, zodat u de juiste maatregelen kunt treffen.

In ons volledige rapport wordt niet alleen tot in detail het verbruik van de meest belastende apps beschreven, maar wordt ook aangegeven wat u het beste kunt doen en hoe u afkomt van apps die de prestaties van uw Android-smartphone of -tablet sterk beïnvloeden.