Beleid voor Logboekregistratie en gebruik van AVG Safe Surf

Wij verzamelen en gebruiken VPN-gegevens voor onze bedrijfsvoering om:

  • het gebruik van ons netwerk voor technische doeleinden te bewaken en onze diensten te beheren en te verbeteren;
  • op onze diensten gerichte fraude (zoals creditcardfraude) te voorkomen en op te sporen;
  • misbruik van ons netwerk, zoals spammen, het delen van bestanden en andere illegale activiteiten te voorkomen en op te sporen.

De VPN-gegevens worden op onze beveiligde servers opgeslagen gedurende een periode van 2 tot 3 maanden, waarna de gegevens worden verwijderd, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden, die hieronder worden beschreven. Wij verwijderen VPN-gegevens maandelijks. De gegevens worden dus bewaard tot het eind van de tweede maand na de maand waarin de gegevens werden geregistreerd. Alle gegevens die zijn geregistreerd in januari worden bijvoorbeeld verwijderd op 31 maart.

De uitzonderingen op ons retentiebeleid zijn:

  • Als wij ervan op de hoogte worden gesteld of vaststellen dat uw VPN-account is gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op onze Eindgebruikersovereenkomst (met inbegrip van ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik), bijvoorbeeld door spammen, het delen van bestanden of andere illegale activiteiten, worden uw VPN-gegevens mogelijk opgeslagen gedurende een langere periode dan de normale maximumperiode van 3 maanden.
  • Als een gebruiker ons heeft gefraudeerd of dit heeft geprobeerd (bijvoorbeeld door voor onze diensten te betalen met een gestolen creditcard), vervallen de beschermingen in onze servicevoorwaarden ten aanzien van deze gebruiker en behouden we ons het recht voor om de over deze gebruiker geregistreerde gegevens op elke wijze te gebruiken die naar ons oordeel geschikt is om verdere fraude van ons of derden te voorkomen.

Als uw account door ons wordt geïdentificeerd na een melding dat deze is gebruikt in strijd met onze servicevoorwaarden, behouden we ons het recht voor om uw account op te schorten om verder misbruik te voorkomen. Wij zullen in een dergelijk geval echter nooit vrijwillig uw persoonlijke gegevens overhandigen aan een derde partij, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van de Engelse wetgeving.
 

Contact opnemen


Als u vragen hebt over het Privacybeleid of het Beleid voor Logboekregistratie van AVG Safe Surf kunt u contact met ons opnemen op privacy@vpn.avg.com.

Wilt u onze andere beleidsverklaringen zien?
Verder naar inhoud Verder naar menu