Skip to content

Win32/Kriz

Als de geïnfecteerde computer is aangesloten op een LAN, verbreekt u de verbinding en sluit u de computer pas weer aan nadat u alle andere computers hebt gecontroleerd en schoongemaakt.

  • Download het bestand rmkriz.exe
  • Voer vervolgens het programma uit voor het verwijderen van geïnfecteerde bestanden. Het programma scant automatisch alle beschikbare schijven en zal proberen de geïnfecteerde bestanden te herstellen. Als er een actief virus wordt aangetroffen in het geheugen, zal het programma de gebruiker vragen de computer opnieuw op te starten. Het herstel wordt uitgevoerd tijdens het booten van het besturingssysteem, zodat een actief virus het herstelproces niet kan verstoren.
  • Voer een update uit voor AVG na herstart en voer een volledige virusscan uit.

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus