AVG Rescue CD-Gids

Inhoud van dit document:

Inleiding

AVG Rescue CD is een reeks afzonderlijke tools die kunnen worden gestart vanaf een cd of een USB-geheugenstick. U kunt er computers mee herstellen die niet meer kunnen opstarten, of die dermate zijn geïnfecteerd dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. De hele cd of USB-stick is een live cd waarop het besturingssysteem Linux en AVG zijn geïnstalleerd.

Dit document helpt u bij het uitvoeren van de basishandelingen voor AVG Rescue CD en de functies. U kunt extra informatie vinden in de knowledge base op de website van AVG.

AVG Rescue CD ophalen

U kunt AVG Rescue CD gratis downloaden van de downloadsectie. U kunt kiezen uit twee bestanden om te downloaden: een ISO-bestand en een RAR-/ZIP-archief. Met behulp van het ISO-bestand kunt u een cd of dvd branden. Het archiefbestand kan worden geëxtraheerd op een USB-stick (flash-station).

Een opstart-cd/dvd maken met het ISO-bestand

Met behulp van het gedownloade ISO-bestand kunt u heel eenvoudig een cd of een dvd maken met AVG Rescue CD. U hebt er wel een toepassing voor nodig waarmee u cd's of dvd's kunt branden (Nero, imgburn, BurnAware Free). Gebruik daarvoor niet de in Windows geïntegreerde toepassing voor het branden van cd's, want daarmee kunt u geen schijf branden die geschikt is om het systeem mee op te starten.

Kies in die toepassing de functie voor het branden van een image (een ISO-bestand of vergelijkbare optie). Plaats de cd/dvd in het station en bevestig de opdracht om een image op dat medium te branden. Er zijn geen speciale instellingen vereist.

Een opstart-USB-stick maken met het RAR-/ZIP-archief

Ga als volgt te werk om AVG Rescue CD op een USB-stick te zetten:

 • Extraheer het van de website van AVG gedownloade bestand naar uw vaste schijf.
 • Dubbelklik op het geëxtraheerde bestand setup.exe. Het zal u door de hele procedure leiden. U kunt een USB-station selecteren in een keuzelijst, waarna de installatieprocedure alle benodigde bestanden zal kopiëren naar dat station en de stick geschikt zal maken om het systeem mee op te starten.
 • Let op: voer het bestand makeboot.bat niet direct uit vanaf de vaste schijf van de computer! Daarmee zou u de bootrecord overschrijven waarna het systeem niet meer kan worden opgestart.
 • Als het bericht wordt weergegeven dat dat proces is voltooid, kunt u het venster sluiten.

De computer voorbereiden

AVG Rescue CD is nu gereed. Plaats de cd in het station of steek de USB-stick in het USB-station. U zult echter eerst moeten controleren of de computer waarvoor u de cd/USB-stick wilt gebruiken, via die weg kan worden opgestart. Er zijn meerdere manieren om een computer daarop in te stellen. Dat is allemaal afhankelijk van de fabrikant van het BIOS van de computer. Raadpleeg bij twijfel de technische ondersteuning van de leverancier van de hardware. Hieronder staan de meest gangbare methodes:

 • Druk op ESC tijdens het opstarten. Er kan dan een lijst met stations voor opstarten worden weergegeven. Kies daarin voor cd of USB.
 • Druk tijdens het opstarten op DEL of F2 om de BIOS-instellingen weer te geven. Zoek in het BIOS naar de optie Boot order, Boot Options of Boot (Opstartvolgorde, Opstartopties, Opstarten). Zet in de lijst met mogelijkheden het cd/dvd-station of het USB-station op de eerste plaats. Sluit het BIOS af en sla daarbij de wijzigingen op. Let op: het wijzigen van instellingen in het BIOS is voorbehouden aan ervaren gebruikers die weten wat ze doen
 • Druk op een willekeurige toets tijdens het opstarten, als er een bericht wordt weergegeven als "Press any key to boot from CD or DVD" (Druk op een toets om op te starten van cd of dvd).

Opmerking:Het is raadzaam een vaste schijf die beveiligd is met encryptie te decoderen voordat u AVG Rescue CD uitvoert, zodat het programma volledig functioneel kan opereren.

AVG Rescue CD starten

AVG Rescue CD opent met een welkomscherm. U kunt meteen op Enter drukken om verder te gaan, maar u kunt ook tien seconden wachten. Als u nog een extra parameter moet instellen, drukt u op F1. U kunt dan de schermresolutie instellen, terwijl ook andere opstartopties worden weergegeven. U kunt ook de optie Memtest86+ kiezen om RAM memory diagnostic te starten.

Tijdens het eigenlijke opstarten, zal AVG Rescue CD automatisch alle vaste schijven van de computer koppelen. Daarmee worden ze bereikbaar voor scans en bewerking. Bovendien wordt automatisch een netwerkverbinding ingesteld.

Bij de volgende stap wordt u gevraagd of u een update van AVG wilt uitvoeren. We raden u aan die update uit te voeren. Als u een goed functionerende internetverbinding hebt, kunt u de update het beste online uitvoeren. De noodzakelijke bestanden worden dan automatisch gedownload. Als de computer geen verbinding heeft met internet, kunt u een update uitvoeren met behulp van bestanden die u eerder hebt gedownload van de website van AVG, en op uw computer of op een USB-apparaat hebt opgeslagen.

Raadpleeg het gedeelte Netwerkinstellingen en -update van deze gids voor meer informatie over het handmatig maken van een netwerkverbinding en uitvoeren van een update voor AVG.

Gebruikersinterface

Als het opstartproces is voltooid, wordt een meer eenvoudige gebruikersinterface weergegeven. Met de pijltoetsen kunt u opties markeren die u vervolgens met Enter kunt selecteren.

Alle belangrijke functies van AVG Rescue CD zijn toegankelijk vanuit dit menu. Dat zijn:

 • Scannen – een scan op verzoek starten
 • Scanresultaat – rapporten weergeven van voltooide scans
 • Update – een update van AVG uitvoeren
 • Quarantaine – bestanden in de quarantaine van AVG op de computer weergeven en eventueel herstellen. Dat kan handig zijn als een bestand onterecht als malware is gedetecteerd
 • Koppelen – opslagapparaten koppelen. Met deze optie schakelt u een USB-apparaat in nadat u dat in een USB-poort hebt gestoken
 • Netwerk – de netwerkverbinding configureren
 • USB – een opstart-USB-station maken met AVG Rescue CD.
 • Hulpprogramma's – een reeks handige hulpprogramma's (zie het gedeelte Hulpprogramma's hieronder)
 • Eject – de lade met de cd/dvd openen
 • Opnieuw opstarten – de computer opnieuw opstarten
 • Uitschakelen – de computer uitschakelen
 • Info – informatie weergeven over AVG Rescue CD

U kunt de interface van AVG Rescue CD ook Afsluiten. U keert dan terug naar de console waar u aanvullende Linux-programma's kunt starten met opdrachten. Als u de interface van AVG Rescue CD weer wilt opstarten, typt u arl en drukt u op Enter.

De computer scannen

Als u een scan van de computer wilt starten, kiest u de optie Scan in de gebruikersinterface. U kunt dan opties opgeven voor de scan. Na bevestiging kunt u kiezen uit twee opties: Volume scannen of Directory scannen. Bij keuze van de eerste optie worden alle bestanden op het geselecteerde station gescand. Bij keuze van de tweede optie kunt u een directory opgeven om te scannen (met behulp van de pijltoetsen en de spatiebalk) Bij de laatste stap hoeft u alleen nog de start van de scan te bevestigen.

De voortgang van de scan die wordt uitgevoerd, wordt weergegeven. U kunt de scan op elk gewenst moment afbreken met de toetsencombinatieCTRL+C. Na voltooiing van de scan wordt een rapportagemenu weergegeven. Daarin staan de volgende opties:

 • Bestand rapporteren – er wordt een overzicht weergegeven van gedetecteerde bestanden
 • Alles verwijderen – alle gedetecteerde bestanden worden van de computer verwijderd. Wees voorzichtig met die optie, omdat sommige bestanden van essentieel belang zijn voor het functioneren van het Windows-systeem, dat nadat dergelijke bestanden zijn verwijderd, misschien niet meer (correct) functioneert.
 • Alles hernoemen – alle gedetecteerde bestanden krijgen een andere naam. Dat maakt elke infectie onschadelijk omdat de ombenoemde bestanden niet gebruikt kunnen worden om de infectie te verspreiden of de computer schade toe te brengen. De bestanden krijgen bij het ombenoemen een toevoeging _infected.arl
 • Selecteren – u kunt opdrachten uitvoeren voor groepen bestanden in één keer
 • Afzonderlijk – u geeft per bestand aan wat ermee moet gebeuren

Het is over het algemeen raadzaam om de bestanden een andere naam te geven. U kunt dat zo nodig altijd terugdraaien. Bovendien is het meestal verstandig om bestanden af te handelen met de optie Selecteren (het werkt sneller dan afhandeling kiezen voor elk bestand en u kunt er dan ook voor zorgen dat u niet per ongeluk belangrijke bestanden verwijdert). U kunt altijd oude rapporten weergeven met de optie Scanresultaat in het hoofdmenu.

Netwerkinstellingen en -update

AVG Rescue CD probeert een netwerkverbinding te maken tijdens het opstarten. Dat werkt echter alleen bij IP-adressen die door DHCP worden toegewezen. Kies de optie Netwerk in het menu, als u een statisch IP-adres nodig hebt.

U kunt dan kiezen uit twee opties – DHCP IP-adres en Statisch IP-adres. Kies Statisch om de instellingen handmatig op te geven. Dat kan alleen als u het IP-adres kent waarvan de computer gebruik moet maken, en het subnetmasker, enz.

U kunt de proxy-instellingen wijzigen via Netwerk >> Proxy. U kunt de proxyserver in- of uitschakelen, het type verificatie instellen (Basis, NTLM of de instelling waarbij het type automatisch wordt gekozen), het IP-adres en de poort van de proxyserver opgeven en de aanmeldnaam en het wachtwoord instellen.

De update kan zowel online als offline worden uitgevoerd. Als u de optie Update kiest in het menu, krijgt u drie mogelijkheden:

 • Online update uitvoeren
 • Bestanden downloaden
 • Lokale updatebestanden gebruiken

De eerste optie maakt gebruik van de netwerkverbinding (als die er is) en voert de update automatisch uit. Als u de optie voor het downloaden van de updatebestanden kiest, selecteert u vervolgens een map voor het opslaan van de bestanden (en geeft u antwoord op de vraag of u de bestanden meteen wilt gebruiken). Als u de laatste optie kiest, kunt u voor de update bestanden gebruiken die u eerder hebt gedownload.

Na het starten van de update selecteert u de updates die u wilt downloaden (prioriteit). De laagste prioriteit is een update van de virusdatabase, dan volgt een programma-update en bij de hoogste prioriteit gaat het ook om aanvullende bestanden (helpbestanden). Als u de hoogste prioriteit kiest, worden alle updates met een lagere prioriteit ook gedownload.

Let op: u kunt de bestanden ook al van tevoren downloaden van de website van AVG en opvragen van het USB-station. Als u dat station hebt aangesloten nadat u AVG Rescue CD hebt gestart, kunt u het toegankelijk maken met de optie Koppelen.

Overige hulpprogramma's

Er zijn vier hulpprogramma's die u direct vanuit de gebruikersinterface kunt starten als u de optie Hulpprogramma's kiest:

 • Midnight Commander
 • Windows-registereditor
 • Ping
 • TestDisk
 • PhotoRec
 • Links

Terwijl Ping een heel simpel hulpprogramma is voor het testen van een netwerkverbinding (het zoeken naar IP-adressen of een computernaam), zijn de andere hulpprogramma's geavanceerder.

Midnight Commander is een programma voor bestandsbeheer met twee deelvensters. U kunt er mee langs de bestanden bladeren die op de vaste schijven van uw computer zijn opgeslagen. Navigeren langs mappen is betrekkelijk eenvoudig – u verplaatst de cursor met de pijltoetsen en selecteert een map met Enter. Met de tab-toets activeert u het andere deelvenster. De meeste functies hebben een sneltoets; die staan langs de benedenrand van het scherm (bijvoorbeeld F5 voor kopiëren). U activeert de menubalk met F9. MC geeft het Linux-bestandssysteem weer op basis waarvan AVG Rescue CD wordt uitgevoerd. Ga naar de map mnt als u de vaste schijven en USB-stations van de computer wilt weergeven. Alle stations van de computer worden dan weergegeven. De systeemschijf van de pc dient als eerste vermeld te zijn (bijv. sda1).

Windows-registereditor is een krachtig hulpprogramma voor toegang tot en wijzigen van het Windows-register. Gebruik van de editor wordt alleen aangeraden aan ervaren gebruikers. Bij de start selecteert u de Windows-installatie waaraan u wilt werken. Vervolgens kunt u door de registersleutels bladeren alsof het mappen zijn. Met de opgesomde sneltoetsen kunt u registersleutels bewerken.

TestDisk ondersteunt meerdere bewerkingen met de vaste schijven van de computer (onder andere herstel van gewiste bestanden, verloren gegane partities, MBR, enz.). Evenals de registereditor is TestDisk een programma dat is bedoeld voor ervaren gebruikers, omdat het niet erg moeilijk is om er alle gegevens van een vaste schijf mee te vernietigen. Raadpleeg de website van de leverancier van dit programma voor meer informatie – http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step

PhotoRec is heel geschikt om bestanden die zijn verwijderd van de computer of van aangesloten apparatuur (digitale camera's, mp3-spelers en heel in het algemeen flash-geheugen), weer te herstellen. Let op: sla geen andere bestanden op als u verwijderde bestanden wilt herstellen. De bestanden die u nieuw opslaat kunnen op de schijf worden weggeschreven in de ruimte die met verwijderen van bestanden is vrijgegeven en daarmee herstel van verwijderde bestanden onmogelijk maken. Sla om die reden een hersteld bestand op in een andere partitie of op een andere schijf. Raadpleeg de website van de leverancier van dit programma voor meer informatie: http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Step_By_Step

Links is een tekst-webbrowser vergelijkbaar met Lynx. In de browser wordt alleen de tekst van webpagina's weergegeven in een basisopmaak. Om die reden zullen sommige pagina's onleesbaar zijn (vooral pagina's die hoofdzakelijk uit afbeeldingen bestaan, die zijn gemaakt met Adobe Flash, of die alleen kunnen worden weergegeven met behulp van een bepaalde invoegtoepassing).