Dasar Pengelogan dan Penggunaan AVG Safe Surf

Kami mengumpul dan menggunakan Data VPN untuk operasi perniagaan kami:

  • memantau penggunaan rangkaian kami untuk tujuan teknikal dan untuk mengurus dan meningkatkan perkhidmatan kami;
  • menghalang dan mengesan penipuan terhadap perkhidmatan kami (cth. penipuan kad kredit);
  • menghalang dan mengesan penyalahgunaan rangkaian kami, seperti melakukan spam, perkongsian fail atau aktiviti haram yang lain.

Kecuali dalam keadaan terhad yang dihuraikan di bawah, Data VPN disimpan selama antara 2 hingga 3 bulan pada pelayan selamat kami, selepas ia dipadamkan, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terhad (lihat di bawah). Kami memadamkan Data VPN secara bulanan, jadi data disimpan sehingga akhir bulan ke-2 selepas bulan ia dicipta. Contohnya, semua data yang diciptakan pada bulan Januari akan dipadamkan pada 31 Mac.

Pengecualian pada dasar pengekalan kami ialah:

  • Jika kami dimaklumkan atau menyedari bahawa akaun VPN anda telah digunakan untuk melanggar Perjanjian Pengguna Akhir kami (termasuk Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami), cth. untuk melakukan spam, perkongsian fail atau aktiviti haram yang lain, maka kami boleh menyimpan Data VPN anda untuk tempoh masa yang dilanjutkan melebihi maksimum 3 bulan yang biasa.
  • Jika pengguna mempunyai atau telah mencuba untuk, tidak menipu kami (cth. dengan menggunakan kad kredit curi untuk membeli perkhidmatan kami), maka pengguna tersebut tidak dilindungi oleh perlindungan dalam terma perkhidmatan kami dan kami berhak untuk menggunakan sebarang data yang dipegang pada pengguna tersebut dengan sebarang cara kami lihat sesuai untuk menghalang penipuan lebih buruk terhadap perkhidmatan kami atau pihak ketiga.

Jika akaun anda dikenal pasti oleh kami menurut pemberitahuan bahawa ia telah digunakan untuk melanggar terma perkhidmatan kami, kami berhak untuk menggantung akaun anda bagi menghalang penyalahgunaan yang lebih buruk, namun, dalam keadaan sedemikian, kami sama sekali tidak akan secara sukarela menyerahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga kecuali kami dipaksa secara sah untuk berbuat demikian menurut undang-undang Inggeris.
 

Hubungi kami


Hubungi kami di privacy@vpn.avg.com jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi atau Dasar Pengelogan untuk AVG Safe Surf.

Ingin melihat dasar kami yang lain?
Langkau ke kandungan Langkau ke menu