AVG Safe Surf – Zásady Protokolování a Užívání

Shromažďujeme a používáme Data VPN pro činnost našeho podniku za účelem:

  • monitorování využití naší sítě pro technické účely a správy a zlepšování naší služby;
  • prevence a odhalování podvodů zaměřených na naši službu (např. podvody s kreditními kartami);
  • prevence a odhalování zneužití naší sítě, jako je rozesílání spamu, sdílení souborů nebo jiná nezákonná činnost.

S výjimkou konkrétních situací popsaných výše, jsou Data VPN uložena po dobu 2 až 3 měsíců na našich zabezpečených serverech. Po uplynutí této doby jsou data smazána, s výjimkou určitých velice omezených případů (viz níže). Vymazání Dat VPN probíhá jednou měsíčně, takže data jsou uložena do konce druhého měsíce po měsíci, v němž byla vytvořena. Například data vytvořená v lednu budou smazána 31. března.

Výjimky z těchto archivačních zásad jsou následující:

  • Pokud dostaneme oznámení nebo zjistíme, že váš účet VPN byl použit v rozporu s naším Licenčním Ujednáním s Koncovým Uživatelem (včetně Zásad Přijatelného Užití), např. k rozesílání spamu, sdílení souborů nebo jiné nezákonné činnosti, můžeme vaše Data VPN uložit po delší časové období, než je obvyklé maximum 3 měsíců.
  • Pokud se uživatel vůči nám dopustil podvodu nebo se o podvod pokusil (např. použitím odcizené kreditní karty k zakoupení služby), nevztahuje se na něj ochrana popsaná v našich podmínkách služby a vyhrazujeme si právo použít jakákoli data dostupná o tomto uživateli jakýmkoli způsobem, který uznáme za vhodný, abychom předešli dalším podvodům vůči naší službě nebo třetím stranám.

Pokud váš účet bude identifikován v návaznosti na oznámení, že byl použit v rozporu s našimi podmínkami služby, vyhrazujeme si právo váš účet pozastavit, abychom předešli dalšímu zneužití. V takovém případě však nikdy nevydáme dobrovolně vaše osobní údaje žádné třetí straně, pokud k tomu nebudeme mít zákonnou povinnost vyplývající z právního řádu Anglie.
 

Kontaktujte nás


Máte-li jakékoli dotazy k Zásadám Ochrany Osobních Údajů nebo Zásadám Protokolování, obraťte se na nás na adrese privacy@vpn.avg.com.

Chcete se seznámit s našimi dalšími zásadami?
Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky