Skip to content

Úroveň internetových rizik

Aktuální úrovně internetových rizik byly stanoveny našimi odborníky ve virové laboratoři. Níže naleznete definice použití jednotlivých úrovní.

Obecné riziko

Úroveň 1
  • Je pozorován normální počet infekcí způsobených známými hrozbami v neopravených a nechráněných systémech.
  • Nebyly zjištěny žádné nové významné hrozby.

Ohroženi nejsou uživatelé s aktuálními aplikacemi pro ochranu před viry a spywarem a nainstalovanými nejnovějšími opravami operačních systémů.

Zvýšené riziko

Úroveň 2
  • Byl zjištěn nový malware, který může způsobit zvýšený počet infekcí nebo zvýšené zatížení sítí, ale který se dosud nerozšířil významnou měrou.
  • Byl zjištěn nový kód ohrožující zabezpečení systému, který může způsobit vážnou nákazu z důvodu slabého místa systému.

Ohroženi nejsou uživatelé s aktuálními aplikacemi pro ochranu před viry a spywarem a nainstalovanými nejnovějšími opravami operačních systémů.


Vysoké riziko

Úroveň 3
  • Nový malware může ohrozit i počítače s nejnovějšími opravami operačních systémů.
  • V Internetu byla zjištěna nová verze známé hrozby, která dříve infikovala mnoho systémů.

Uživatelé by měli nainstalovat nové aktualizace ochrany před viry a spywarem a opravy operačního systému co nejdříve po jejich uveřejnění.

Extrémní riziko

Úroveň 4
  • Nový malware se šíří velmi rychle, představuje potenciální nebezpečí pro většinu systémů a může způsobit přetížení sítí a serverů.
  • Posledních 24 hodin byl zjištěn velmi vysoký počet infekcí.

Uživatelé by měli nainstalovat nové aktualizace ochrany před viry a spywarem a opravy operačního systému co nejdříve po jejich uveřejnění.