Průvodce AVG Rescue CD

Tento dokument obsahuje:

Úvod

AVG Rescue CD je samostatný soubor nástrojů, který může být nastartován z CD nebo USB flash disku. Může být použit k záchraně počítačů které nejsou schopny správně nastartovat nebo jsou infikovány takovým způsobem, který nedovoluje běžné použití počítače. Celé CD nebo USB flash disk AVG Rescue CD je Live CD s operačním systémem typu Linux a předinstalovaným AVG.

Tento dokument vás provede základními postupy AVG Rescue CD a jeho prvky. Více informací můžete také získat ve Znalostní databázi na webových stránkách AVG.

Získání AVG Rescue CD

AVG Rescue CD může být staženo zadarmo ze sekce Stáhnout na stránkách AVG. K dispozici jsou dva typy souborů ke stažení – ISO obraz nebo RAR/ZIP archiv. ISO obraz může být vypálen na CD nebo DVD, zatímco RAR/ZIP archiv může být extrahován na USB zařízení (flash disk).

Použití ISO obrazu k vytvoření spustitelného CD/DVD

Stažený ISO obraz může být jednoduše použit k vytvoření spustitelného CD nebo DVD obsahujícího AVG Rescue CD. Budete potřebovat aplikaci na vypálení CD/DVD (např. Nero, Imgburn, BurnAware Free). Na vypalování ISO obrazu prosím nepoužívejte vestavěnou funkci Windows, tato neumí vytvořit spustitelné médium. Ve vypalovací aplikaci vyberte funkci Zapsat ISO obraz (nebo jí podobnou). Vložte prázdné médium do CD/DVD mechaniky a potvrďte začátek vypalování. Žádná další zvláštní nastavení nejsou vyžadována.

Použití RAR/ZIP archivu k vytvoření spustitelného USB zařízení

K vytvoření varianty AVG Rescue CD na USB flash disku bude potřeba provést následující kroky:

 • Stažený RAR/ZIP archiv extrahujte (rozbalte) do libovolného umístění na Vašem počítači.
 • Poté dvojklikem spusťte soubor setup.exe. Po spuštění průvodce vyberte jednotku s USB flash diskem. Poté klikněte na tlačítko Install a vše bude nastaveno automaticky.
 • Prosím pozor, nespouštějte soubor makeboot.bat přímo z pevného disku Vašeho počítače! Došlo by k přepsání startovacího sektoru disku a systém by nebyl schopen při příštím zapnutí nastartovat.
 • Jakmile bude tento proces ukončen (bude zobrazeno upozornění), můžete toto okno zavřít.

Příprava počítače

AVG Rescue CD je nyní připraveno. Vložte připravené CD do mechaniky, nebo připojte USB zařízení. Předem je nutné se ujistit, zda je počítač, který chcete zachránit, schopen nastartovat z těchto zařízení (CD/DVD/USB). Existuje více cest jak zajistit, aby počítač z těchto umístění startoval. Dostupnost nastavení těchto funkcí závisí na konkrétním výrobci BIOSu cílového počítače. Pokud si nejste jisti, konzultujte tento postup s technickou podporou nebo výrobcem počítače. Nejčastější metody tohoto nastavení jsou:

 • Mačkání klávesy ESC během startu počítače. Toto může vést k zobrazení seznamu zařízení, ze kterých počítač může nastartovat. Vyberte CD nebo USB. 
 • Mačkání kláves DELETE nebo F2 během startu počítače – měl by být spuštěn BIOS. V BIOSu prosím vyhledejte položku nazvanou Boot order, Boot options nebo Boot. V této položce prosím přesuňte CD nebo USB disk na první místo. Ukončete BIOS a potvrďte použití provedených změn (save settings and exit nebo podobná položka). Chtěli bychom vás však upozornit – změnu nastavení BIOSu doporučujeme pouze zkušenějším uživatelům.
 • Zmáčknutí libovolné klávesy, jestliže se objeví podobné hlášení jako: „Press any key to boot from CD or DVD“.

Poznámka: V případě, že je Váš pevný disk šifrován, proveďte prosím jeho dešifraci před použitím AVG Rescue CD.

Spuštění AVG Rescue CD

Při spuštění AVG Rescue CD se jako první objeví uvítací obrazovka. Můžete rovnou pokračovat stisknutím klávesy ENTER nebo počkat 10 vteřin (dojde k automatickému startu). Pokud je potřeba specifikovat některý z dodatečných startovních parametrů, stiskněte klávesu F1. Toto vám umožní například výběr rozlišení obrazovky a ukáže další startovací možnosti a parametry.

Případně můžete přes možnost Memtest86+ spustit diagnostiku paměti RAM. 

AVG Rescue CD během vlastního startu automaticky připojí všechny pevné disky počítače. Tímto bude umožněna jejich kontrola a nezbytné úpravy. Dojde také k automatickému nastavení síťového připojení. 

V dalším kroku budete dotázáni na aktualizaci AVG. Je doporučeno aktualizaci provést. Jestliže máte funkční připojení k Internetu, proveďte online aktualizaci. Tato automaticky stáhne všechny potřebné aktualizační soubory. Jestliže počítač není připojen k Internetu, můžete AVG aktualizovat za použití aktualizačních souborů, které byly dříve staženy ze stránek AVG a uloženy na počítači nebo USB flash disku. 

Pro více informací ohledně nastavení síťového připojení se prosím podívejte na část Nastavení sítě a aktualizace obsaženou v tomto průvodci.

Uživatelské rozhraní

Po dokončení startovacích procedur bude spouštěno jednoduché uživatelské rozhraní. Pro navigaci mezi jednotlivými volbami můžete použít šipky a pro potvrzení volby klávesu Enter

Uživatelské rozhraní nabízí přístup ke všem důležitým funkcím AVG Rescue CD: 

 • Scan - spuštění testu 
 • Scan Result - zobrazení výsledků ukončených testů 
 • Update - spuštění aktualizace AVG 
 • Vault - zobrazení a obnovení souborů uložených ve Virovém trezoru, který je součástí AVG nainstalovaného na počítači. Toto může být užitečné, pokud byl důležitý systémový soubor chybně detekován a odstraněn do Virového trezoru. 
 • Mount - připojování úložných zařízení. Použijte tuto volbu pro připojení USB disku.
 • Network - konfigurace síťového připojení 
 • USB - vytvoření spustitelného USB flash disku obsahujícího AVG Rescue CD 
 • Utilities - soubor užitečných nástrojů (podívejte se na část Ostatní nástroje tohoto průvodce)
 • Eject - vysunutí CD/DVD-ROM z mechaniky 
 • Reboot - restart počítače
 • Shutdown - vypnutí počítače 
 • About - zobrazení informací o AVG Rescue CD

Můžete také použít volbu Exit k ukončení rozhraní AVG Rescue CD. Toto vás vrátí do konzole, ve které je možno použít příkazy ke spuštění dalších Linuxových programů. Pro opětovné spuštění rozhraní AVG Rescue CD napište příkaz arl a stiskněte klávesu Enter

Kontrola počítače

Pro začátek kontroly počítače vyberte možnost Scan v uživatelském rozhraní . K dispozici bude výběr ze dvou možností – kontrola celého disku (scan the volume) nebo kontrola zvoleného adresáře (scan directory). První možnost otestuje všechny soubory na zvoleném disku. U druhé možnosti může být určen specifický adresář jehož obsah bude zkontrolován (pro výběr adresáře použijte šipky a mezerník). V posledním kroku je potřeba potvrdit spuštění samotné kontroly. 

Bude zobrazen průběh kontroly. Kontrola může být kdykoli zastavena stisknutím kombinace CTRL+C. Po dokončení kontroly bude zobrazeno menu Výsledku testu (Scan result menu). V menu je možno vybrat následující možnosti: 

 • Report file - zobrazí detaily výsledku kontroly
 • Delete all - všechny detekované soubory budou odstraněny z počítače. Buďte opatrní, jelikož některé soubory mohou být nezbytné pro správnou funkci systému Windows a jejich smazání jej může poškodit.
 • Rename all - detekované soubory budou přejmenovány. Tímto se infekce stanou neškodnými, protože přejmenovaný soubor nemůže být dále použit pro šíření infekce nebo pro poškození počítače. Soubory jsou přejmenovány přidáním koncovky _infected.arl.
 • Select - možnost vybrat akce pro skupiny souborů 
 • Individual - možnost vybrat akce pro jednotlivé soubory 

Obecně je doporučeno soubory pouze přejmenovat. V případě potřeby tak budou moci být později obnoveny. Volba položky Select je tou nejlepší cestou, jak vybrat akce pro detekované soubory (je rychlejší než vybírat akce soubor po souboru a zároveň se můžete ujistit, zda nebudou smazány důležité soubory). Výsledky předchozích testů mohou být vždy zobrazeny volbou položky Scan result v hlavním menu.

Nastavení sítě a aktualizace

AVG Rescue CD se snaží síťové připojení automaticky nastavit již v průběhu svého startu. Toto však funguje pouze pro IP adresy přidělené DHCP serverem. Poku je potřeba použít statickou IP adresu, použijte v hlavním menu volbu Network

Na výběr jsou dvě možnosti – DHCP nebo Static. Pro manuální nastavení vyberte možnost Static. Budete potřebovat znát IP adresu, kterou by měl počítač používat, masku podsítě atd. 

Lze změnit i nastavení proxy serveru v nabídce Network >> Proxy. Lze nastavit, zda použít nebo nepoužít proxy server, typ autentifikace (základní, NTLM nebo automatický), IP adresu proxy serveru, a uživatelské jméno a heslo.

Aktualizace může být provedena buď online nebo offline. Po výběru položky Update jsou k dispozici tyto tři možnosti:

 • Online
 • Offline 
 • Download 

První zmíněná možnost použije síťové připojení (pokud je k dispozici) a automaticky provede aktualizaci. Volba Download umožní vybrat na počítači cílovou složku, kde budou uloženy aktualizační soubory (a zobrazí se dotaz, zda mají být použity ihned). Volba Offline poté umožní použít již uložené aktualizační soubory k vlastní aktualizaci.

Poté, co je spuštěna aktualizace, můžete vybrat, která aktualizace se má použít. Nejvyšší prioritu má aktualizace virové báze (pri2), nižší prioritu má programová aktualizace (pri3) a nejnižší mají volitelné soubory (soubory pro nápovědu atd. – pri4). V případě, že vyberete nižší prioritu, budou v ní automaticky zahrnuty také všechny aktualizace s prioritou vyšší.

Aktualizační soubory se také dají stáhnout předem z webových stránek AVG a poté být nahrány na USB flash disk k pozdějšímu použití. Jestliže flash disk připojíte až po startu AVG Rescue CD, použijte volbu Mount z hlavního menu pro jeho zpřístupnění. 

Ostatní nástroje

K dispozici jsou i čtyři další nástroje dostupné v hlavním menu AVG Rescue CD pod položkou Utilities

 • Midnight Commander
 • Windows Registry editor
 • Ping
 • TestDisk
 • PhotoRec
 • Links

Zatímco Ping je jednoduchý nástroj, který může být použit k základní diagnostice síťového připojení (hledání IP adresy nebo jména počítače), ostatní nástroje jsou pokročilejší. 

Midnight Commander je dvoupanelový souborový manažer. Může být použit k procházení souborů uložených na discích počítače. Navigace adresáři je jednoduchá – používejte šipky pro pohyb a klávesu ENTER k výběru. Do druhého panelu se můžete přepnout stiskem klávesy TAB. Nejvyužívanější funkce mají přiděleny klávesové zkratky a jsou zobrazeny na spodním řádku programu (např. F5 pro kopírování vybraných souborů). Pro přístup k hornímu menu programu stiskněte klávesu F9. Midnight Commander při spuštění zobrazí linuxový souborový systém, na kterém je založeno AVG Rescue CD. Připojené pevné a USB flash disky můžete najít v adresáři mnt. V tomto adresáři uvidíte pod příslušným označením všechny připojené svazky. Systémový disk počítače by měl být zobrazen jako první (např. sda1). 

Windows registry editor je mocný nástroj k přístupu a změně registrů systému Windows. Jeho použití je doporučeno pouze pro zkušené uživatele. Po jeho startu je nutné vybrat nainstalovaný systém Windows. Poté bude možné procházet registrovými klíči stejně jako kdyby to byly adresáře. K jejich editaci slouží zobrazené klávesové zkratky.

Nástroj TestDisk umožňuje provádět různé akce s pevnými disky v počítači (obnova smazaných souborů, diskových oddílů, MBR záznamů, atd.) Stejně jako u nástroje Windows Registry Editor je i jeho použití doporučeno zkušeným uživatelům, protože nesprávným zacházením může dojít ke ztrátě důležitých (nebo všech) dat na disku. Více informací o tomto nástroji můžete najít na webové stránce jeho výrobce: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step

PhotoRec je nástroj pro obnovu smazaných souborů z pevného disku počítače nebo připojených zařízení. pokud chcete obnovit smazaný soubor, nekládejte jiné soubory aby se nepřemazali místo, kde je na disku uložen soubor k obnově. Z tohoto důvodu také obnovujte smazané soubory na jiný disk/oddíl. Více informací o tomto nástroji můžete najít na webové stránce jeho výrobce: http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Step_By_Step

Links je textový prohlížeč webových stránek podobný programu Lynx. Zobrazuje pouze text stránky se základním rozvržením. Některé stránky tedy nemusí být čitelné (zvláště stránky složené z obrázků nebo vyžadující k zobrazení doplněk)