ขอบคุณ คุณใกล้จะทำสำเร็จแล้ว

ติดตั้ง AVG Driver Updater ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ดาวน์โหลด

สแกน

การติดตั้ง AVG Driver Updater ขั้นตอนที่สอง เริ่มสแกน

คลิกที่ เริ่มสแกน เพื่อสแกนทั่วทั้ง PC ของคุณเพื่อหาไดรเวอร์ที่ล้าสมัยแล้ว

อัปเดต

การติดตั้ง AVG Driver Updater ขั้นตอนที่สาม อัปเดต

อัปเดตไดรเวอร์ทั้งหมดของคุณด้วยคลิกเดียว

ข้ามไปยังเนื้อหา ข้ามไปยังเมนู