ขอบคุณ คุณใกล้จะทำสำเร็จแล้ว

ติดตั้ง AVG Antivirus Free ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ดาวน์โหลด

ติดตั้ง

การติดตั้ง AVG Antivirus ขั้นตอนที่ 2

ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ใช้งานเต็มที่!

การติดตั้ง AVG Antivirus ขั้นตอนที่ 3

เมื่อติดตั้งแล้ว ให้คลิก "สแกนตอนนี้" เพื่อทำการสแกนครั้งแรก

ข้ามไปยังเนื้อหา ข้ามไปยังเมนู