การสมัครสมาชิก

ท่านกำลังซื้อสิทธิ์การใช้งานไม่เฉพาะตัวและโอนต่อไม่ได้เพื่อใช้งานแต่ละโซลูชั่นที่ท่านซื้อมาหรือได้มาอย่างถูกต้องด้วยวิธีอื่นในแต่ละกรณี (การสมัครสมาชิก) ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ใช้เพื่อการซื้อหรือการได้มานั้นๆ ในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาการเป็นสมาชิก) โดยเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางเสมอ

 
 
 

หากท่านยอมรับในการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับการเป็นสมาชิกของท่าน การสมัครสมาชิกของท่านจะขยายไปยังระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านสิ้นสุดลง เมื่อระยะเวลาการเป็นสมาชิกถูกขยายโดยอัตโนมัติเพิ่มเติมเป็นเวลาหนึ่งเดือน หนึ่งปีหรือระยะเวลาต่อเนื่องที่คล้ายคลึงกัน AVG อาจส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบซึ่งรวมถึงคำแนะนำวิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบัน และวิธีขอการคืนเงินสำหรับการขอยกเลิกภายใน 30 วันจากวันที่เริ่มต้นระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ขยายออกไป หากที่อยู่อีเมลที่ท่านเคยให้ไว้กับ AVG เปลี่ยนแปลงไป ท่านจะต้องอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้บัญชี AVG ของท่านซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ MyAccount ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่อีเมลในโปรไฟล์ผู้ใช้บัญชี AVG ของท่านให้ตรงกับปัจจุบันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในประกาศ นอกจากนี้ ท่านสามารถจัดการกับการเป็นสมาชิกของท่านได้ที่ MyAccount หากท่านไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิก AVG จะเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านสำหรับค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิก และเมื่อได้รับการชำระเงิน จะขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกเป็นเวลาตามระยะเวลาขยายที่ใช้

หากท่านได้ซื้อการสมัครสมาชิกผ่านร้านค้าปลีกหรือเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านอาจสิ้นสุดลงโดยไม่มีการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี ก่อนที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง ท่านจะได้รับข้อเสนอให้สามารถเลือกขยายการเป็นสมาชิกออกไปโดยอัตโนมัติไปยังระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งจะมีการนำเงื่อนไขข้างต้นมาใช้ในช่วงดังกล่าว

ท่านไม่สามารถคืนหรือขอคืนเงินการซื้อในแอปใดๆ จากโซลูชั่นมือถือ สำหรับการเป็นสมาชิกที่ซื้อในแอป ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ก่อนที่จะขยายเวลา และท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงรักษาการเข้าถึงเนื้อหาของการเป็นสมาชิกที่ท่านซื้อมา สำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกสุดท้ายที่เหลือ ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง ท่านอาจสามารถคืนโซลูชั่นใดๆ นอกเหนือจากโซลูชั่นมือถือที่ท่านได้ซื้อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ www.avg.com/billing

ภายใต้เงื่อนไขการซื้อที่บังคับใช้ หากระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่ได้ขยายโดยอัตโนมัติ AVG อาจ (แต่มิได้กำหนดต้อง) แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านครบกำหนดการหมดอายุ และอาจเสนอโอกาสให้แก่ท่านในการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกในราคา ณ ขณะนั้นของ AVG ท่านสามารถยอมรับข้อเสนอด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในประกาศ ซึ่งในกรณีนั้น ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะขยายออกไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

สำหรับโซลูชั่นส่วนใหญ่ AVG เสนอการรับประกันคืนเงิน 30 วัน หากท่านชำระเงินผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์ภายใน 30 วันที่ผ่านมา ท่านอาจได้รับการคืนเงิน วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการได้รับเงินคืนสำหรับโซลูชั่นมือถือ คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดทำขึ้นโดย Mobile App Store ที่ท่านซื้อโซลูชั่นนั้นมา หาก Mobile App Store มิได้ตอบรับคำขอคืนเงินของท่าน แต่ท่านอยู่ภายในกรอบเวลา 30 วันจากการซื้อครั้งแรก ท่านอาจสามารถคืนโซลูชั่นมือถือของท่าน เพื่อขอคืนเงินในจำนวนที่ชำระแล้วทั้งหมด (นอกจากการซื้อหรือการเป็นสมาชิกจากในแอป) โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ www.avg.com/billing ท่านไม่สามารถคืนหรือขอคืนเงินการซื้อในแอปใดๆ จากโซลูชั่นมือถือ สำหรับการเป็นสมาชิกที่ซื้อในแอป ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ก่อนที่จะขยายเวลา และท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงรักษาการเข้าถึงเนื้อหาของการเป็นสมาชิกที่ท่านซื้อมา สำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกสุดท้ายที่เหลือ ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง ท่านอาจสามารถคืนโซลูชั่นใดๆ นอกเหนือจากโซลูชั่นมือถือที่ท่านได้ซื้อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ www.avg.com/billing

ในความพยายามที่จะรับรองไม่ให้การใช้โซลูชั่นของท่านหยุดชะงัก AVG อาจเข้าร่วมในโปรแกรมเรียกเก็บเงินเป็นรอบหรือบริการปรับปรุงบัญชี หากระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านขยายเวลาโดยอัตโนมัติและ AVG ไม่สามารถเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ AVG มีอยู่บนไฟล์สำหรับท่าน AVG มีทางเลือกของตัวเองในการให้ได้มาซึ่งหมายเลขบัตรที่ปรับปรุงแล้ว วันที่หมดอายุ หรือข้อมูลการชำระเงินที่ปรับปรุงแล้วอื่นๆ จากธนาคารของท่านหรือแหล่งอื่น หรือผู้ออกบัตรของท่านอาจเรียกเก็บเงินบัตรของท่านโดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้ง AVG หรือท่าน

ข้ามไปยังเนื้อหา ข้ามไปยังเมนู