คุกกี้

ไม่ต้องการคุกกี้ของเราใช่ไหม ปิด AVG Cookies

คุกกี้และตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตนคืออะไร

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ AVG (รวมทั้ง www.avg.com) หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะวางข้อมูลจำนวนเล็กน้อยไว้บนอุปกรณ์ของท่าน (เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลนี้รวมถึงไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เรียกว่า “คุกกี้” และ “ตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตน” อื่นๆ ที่อาจประกอบด้วยสตริงอักขระแบบสุ่ม ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับคุกกี้

คุกกี้และตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำอะไร

เราใช้คุกกี้และตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตนหลายชนิดด้วยกัน แต่โดยพื้นฐานแล้ว ตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตนเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อทำให้ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราสร้างการโฆษณาที่เป็นเฉพาะตัวและเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ให้กับท่านได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

โดยตัวอย่างการใช้งานคุกกี้และตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตนมีดังต่อไปนี้:

 

  • ช่วยให้ท่านไปมาระหว่างหน้าต่างๆ บนไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จดจำข้อมูลการเข้าสู่ระบบและค่าความต้องการที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
  • วัดผลว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างไรเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราและประสบการณ์การเรียกดูของท่าน
  • ปรับแต่งการโฆษณาให้เป็นเฉพาะตัวและทำให้เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: www.allaboutcookies.org

ท่านใช้คุกกี้ประเภทใด และคุกกี้เหล่านั้นทำอะไรได้บ้าง

ตารางต่อไปนี้แสดงคุกกี้ที่ใช้บนไซต์ของเราและอธิบายวัตถุประสงค์

กลุ่มคุกกี้ วัตถุประสงค์
คุกกี้เทคนิค คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานที่ถูกต้องในบางพื้นที่ของไซต์ของเรา เช่น การเปิดใช้งานส่วนที่เป็นอีคอมเมิร์ซของไซต์ของเรา ซึ่งนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาร่วมกันตามที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคของท่าน ทำให้เราสามารถจัดสมดุลภาระบนเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ บันทึกการกำหนดค่าความต้องการของผู้ใช้สำหรับการใช้คุกกี้ เป็นต้น คุกกี้ประเภทนี้ประกอบด้วยทั้งสองเซสชั่นรวมทั้งเพอร์ซิสเทนท์คุกกี้ ไซต์ของเราจะทำงานได้ไม่ดีหรือไม่ได้เลยโดยไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เพราะฉะนั้น คุกกี้เหล่านี้จึงถูกใช้เสมอ โดยไม่คำนึงถึงการกำหนดค่าความต้องการของผู้ใช้ คุกกี้ประเภทนี้ถูกตั้งค่าโดยไซต์ของเราเสมอ ไม่ใช่โดเมนของบุคคลที่สาม
 
คุกกี้การวิเคราะห์ คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับว่าท่านใช้ไซต์ของเราอย่างไร เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อรวบรวมรายงานและช่วยในการปรับปรุงไซต์ของเรา ทำให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น และติดตามว่ากำลังทำงานอย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับการทำงานของท่านบนไซต์ของเรา รวมทั้งหน้าที่ท่านเยี่ยมชมและเว็บเพจที่นำท่านเข้าสู่ไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยไซต์ของเราเสมอหรือโดเมนของบุคคลที่สาม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้บางประเภทมีอยู่ในตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่ด้านล่างนี้
 
คุกกี้การติดตามของบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับว่าท่านใช้ไซต์ของเราอย่างไร และคำสำคัญที่ท่านใช้เพื่อนำมาสู่ไซต์ของเรา เว็บไซต์ใดบ้างที่ท่านเยี่ยมชม รวมไปถึงวิธีที่ท่านเข้ามาสู่ไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อรวบรวมรายงาน ช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ของเรา และปรับแต่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านโดยทั่วไป คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งค่าโดยไซต์ของเราหรือโดเมนของบุคคลที่สาม
 
คุกกี้การรวมของบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อรวมเอาการทำงานของบุคคลที่สามไว้ในเนื้อหาของเรา เช่น วิดีโอ YouTube แบบฟอร์มความคิดเห็นหรือไอคอนสื่อสังคมออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมแบ่งปันเนื้อหาของเราได้ คุกกี้ประเภทนี้อาจตั้งค่าได้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะคุกกี้ที่ตั้งค่าโดยโดเมนต่อไปนี้ YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com และ Facebook.com

ท่านใช้ตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตนอื่นๆ ประเภทใด และตัวระบุที่ไม่เปิดเผยตัวตนเหล่านั้นทำอะไรได้บ้าง

ผลิตภัณฑ์สำหรับ Android ของเราอาจใช้ Google Advertising ID เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาตามความสนใจและการสร้างโปรไฟล์ที่ไม่เปิดเผยตัวตน

ไซต์และผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บจาก Google, Inc. Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ AVG วิเคราะห์ได้ว่าผู้ใช้ใช้ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับลักษณะที่ท่านใช้ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรา (รวมทั้งที่อยู่ IP ของท่าน) และถูกรวบรวมผ่าน Google Analytics ("ข้อมูล Google Analytics") อาจถูกส่งผ่านและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อได้รับอนุญาตตามสัญญา เราจะกำหนดให้ Google ตัดทอน/ทำให้ที่อยู่ IP แปดหลักสุดท้ายไม่มีตัวตน รวมทั้งผู้ใช้ที่อยู่ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป รวมทั้งฝ่ายอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป ที่อยู่ IP แบบเต็มจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะในบางกรณีเท่านั้น Google จะใช้ข้อมูล Google Analytics ในนามของ AVG เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลลักษณะที่ท่านใช้ไซต์และผลิตภัณฑ์ ของเราของท่าน รวบรวมรายงานแก่ AVG เกี่ยวกับกิจกรรมของไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรา และให้บริการอื่นๆ แก่ AVG เกี่ยวกับกิจกรรมของไซต์และผลิตภัณฑ์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google ยังอาจใช้ข้อมูล Google Analytics ที่รวบรวมไว้ เพื่อสร้างบริบทและปรับแต่งโฆษณาในเครือข่ายการโฆษณาของตนเองให้เป็นส่วนตัว

ฉันจะจัดการการกำหนดค่าความต้องการคุกกี้ รวมทั้งการติดตามและการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามได้อย่างไร

เมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของท่าน เราอาจแสดงประกาศซึ่งบอกท่านให้ทราบว่าเราใช้คุกกี้อย่างไรและเพื่ออะไร พร้อมทั้งให้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้บางชนิด (นอกเหนือจากคุกกี้เทคนิคที่จำเป็นต่อการให้บริการของเรา) หากท่านไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่ระบบได้แสดงประกาศนี้ต่อท่านแล้ว เราจะถือว่าท่านให้ความยินยอมต่อลักษณะการใช้งานนี้

โปรดทราบว่า AVG จะไม่ตอบกลับสัญญาณห้ามติดตาม โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้บางชนิดได้ทุกเมื่อด้วยการคลิก ที่นี่ หากท่านเลือกที่จะไม่ใช้งาน คุกกี้ (นอกเหนือจากคุกกี้เทคนิค) ที่กำหนดโดย AVG จากไซต์ของเราจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานขอคุกกี้ได้ในการกำหนดค่าความต้องการของเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บางส่วนของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้ (รวมทั้งไซต์ของเรา) และ/หรืออาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อประสบการณ์การใช้งานไซต์และบริการของเรา หากท่านใช้ Google Chrome ท่านก็จะได้รับข้อเสนอจาก AVG ในการดาวน์โหลดส่วนขยาย Crumble Chrome ซึ่งเป็นปลั๊กอินฟรีที่ช่วยป้องกันการติดตามคุกกี้ข้ามเว็บไซต์ได้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเลือกที่จะรีเซ็ต Google Advertising ID ของท่านหรือเลือกไม่ใช้งานโฆษณาตามความสนใจและการสร้างโปรไฟล์แบบไม่ระบุตัวตนที่ใช้ Advertising ID ได้ทุกเมื่อด้วยการเปลี่ยนค่าความต้องการบนอุปกรณ์ Android ของท่าน ท่านสามารถค้นพบวิธีการได้โดยไปที่ https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248

ท่านสามารถป้องกันการรวบรวมข้อมูลของ Google และการใช้ข้อมูล Google Analytics ได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ใน https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ผลิตภัณฑ์บางอย่างของเราใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ Flurry ท่านสามารถป้องกันการเก็บรวบรวมของ Flurry และการใช้ข้อมูลโดย Flurry ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของ Flurry ที่ https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

ปรับปรุงล่าสุด 22 สิงหาคม 2016

ข้ามไปยังเนื้อหา ข้ามไปยังเมนู