AVG Whitelisting-tjänst

AVG Whitelisting-tjänsten är främst avsedd för tillverkare av programvara och återförsäljare som vill förhindra förluster på grund av falskt positiva antivirusidentifieringar i programvara. En "falsk positiv identifiering" är när AVG felaktigt bedömer att ett program innehåller skadlig kod. Falskt positiva identifieringar kan uppstå med vilket antivirusprogram som helst på grund av tillagda virusdefinitioner i databasen.

Denna tjänst är kostnadsfri och du behöver inte någon AVG-licens för att använda den.

 
 
 

Så här fungerar det

Skydda din programvara – anslut dig till AVG Whitelisting-tjänsten. Ge oss tillgång till din programvaras filer eller installationspaket om du vill att vi ska analysera dina filer.

Det digitala certifikatet

Om du använder ett digitalt certifikat för att signera din kod kan vi lägga till din digitala signatur till vår betrodda databas. Validering med digital signatur är det mest effektiva sättet att förhindra falska positiva identifieringar.

AVG Whitelist FTP

Du kan överföra relevanta filer till AVG Whitelist FTP-servern eller tillgängliggöra dem för hämtning på din webbplats.

Dessa filer hämtas automatiskt, extraheras (vid arkiverade fil- eller installationspaket) och kan skannas av AVG-motorn. Ytterligare en analys äger rum för korrekt identifiering av filtyper, beräkning av kontrollsumma o.s.v. Insamlad filinformation lagras i AVG Whitelist-databasen.

Vi använder insamlade data från ovan nämnda procedur i QA-processer för att bidra till att förhindra falska positiva identifieringar i din programvara.

Skickade program och installationsfiler används inte på vanligt sätt av slutanvändare (t.ex. installation).

Så här levererar du filer som du vill vitlista

Det digitala vitlistningscertifikatet eller kontot för AVG Whitelist FTP-servern finns tillgängligt på begäran. Kontakta oss via vårt webbformulär och välj "Application whitelisting" i listrutemenyn.

Vad AVG Whitelisting-tjänsten INTE används för

AVG Whitelisting-tjänsten är INTE avsedd för akuta rapporter om falska alarm. Om du behöver rapportera en befintlig falsk identifiering av din programvara kontaktar du oss via vårt webbformulär.

Teknisk information

Nyckelord

 • AVG Whitelisting-tjänsten – en tjänst som beskrivs i detta dokument
 • AVG FTP-server – lagring som erbjuds av AVG Technologies och används av AVG Whitelisting-tjänstanvändare
 • AVG Whitelist-databas – intern AVG-databas för lagring av insamlade data av AVG Whitelisting-tjänsten

Vilka filer kan du överföra?

 • Installationspaket, arkiv (zip, rar, 7z, iso, o.s.v.)
 • Öka hastigheten på överföringen genom att exkludera vissa filer (t.ex. stora mediefiler) och endast överföra följande viktiga filtyper (överförs separat eller packat i arkiv): *.bat, *.cmd, *.com, *.exe, *.dll, *.scr, *.cpl, *.drv, *.ocx, *.pif, *.sys, *.vxd, *.vbs, *.js; *.ax, *.acm, *.pdf; *.html
 • Notera att vi alltid vill ha fullständiga filer med de senaste uppdateringarna som när det t.ex. finns filer med "uppdateringar av ändringar" som används av ditt program och den slutgiltiga binärfilen är ett resultat av denna uppdatering. Endast dessa filer kan användas för effektiv vitlistning.
 • APK-filtyper – Android-programpaket. Vänligen ange i din begäran om du är en mobilutvecklare så att vi kan konfigurera ditt AVG Whitelist-konto korrekt.

Vilka filer ska du INTE överföra?

 • Filer med skadlig kod, annonsprogram, hackade filer eller begäranden om att skapa nycklar
 • Överför inte multimediefiler (om inte dessa är en del av ditt program)
 • Flervolymsarkiv (vänligen ange om du har sådana filer)
 • Lösenordsskyddade arkiv (vänligen ange om du har sådana filer)

Anslutningsinformation för AVG Whitelist FTP-servern:

Adress: ftp://whitelist.avg.com
Port: 21, passivt läge
Kontouppgifter: anges separat för varje konto

Lägg överförda filer i undermappen för "filer". AVG Whitelist FTP stöder endast en platt struktur; du kan inte skapa mappar. Om du behöver en struktur med undermappar ("MyFolderl/MyFolder2/abc.exe"), paketerar du med en arkiveringsfunktion (WinZip, WinRar, 7zip, o.s.v.) innan du överför.

Bearbetade filer tas bort automatiskt från FTP och ingen bekräftelse skickas om att de överförda filerna har bearbetats.

Om du har överföringsproblem kan du skicka oss en detaljerad beskrivning av ditt problem (inkludera felmeddelanden eller loggfiler om möjligt) och namnet och versionen för din FTP-klient. Ange även namn och storlek för den fil du försöker överföra.

Tillgängliggör hämtningsbara filer på dina servrar

Detta alternativ är tillgängligt för kunder som av någon anledning inte kan använda AVG FTP-servern. Fråga om den här tjänsten är tillgänglig.

Sekretess vid informationsutbyte

Insamlade data används mest för automatiserade virusanalyser. AVG Whitelist-databas är ett internt system som endast används för research av skadlig kod. Vi är beredda att signera ett NDA (vårt standard-NDA eller ditt egna NDA vid behov) för att säkerställa sekretess vid utbyte av information.

Support

Om du har några frågor eller funderingar går du till vårt Support Center.

Vid överföringsproblem kan du skicka oss en detaljerad beskrivning av ditt problem (inkludera felmeddelanden eller loggfiler om möjligt) och namnet och versionen för din FTP-klient. Ange även namn och storlek för den fil du försöker överföra.

Hoppa till innehåll Hoppa till meny