Prenumeration

Om inte annat gäller alltid villkoren i Licensavtalet för Slutanvändare vid köp av en icke-exklusiv, icke-överföringsbar licens för användning av varje lösning som köps eller på annat sätt förvärvas (Prenumeration), i varje fall under den tillämpliga prenumerationsperioden för varje sådant köp eller förvärv (Prenumerationsperiod).

 
 
 

Om du har godkänt automatiska förlängningar av din Prenumerationsperiod, kommer din Prenumeration att förlängas på varandra följande tidsperioder vid utgången av varje Prenumerationsperiod. När Prenumerationsperioden automatiskt förlängs ytterligare en månad, ett år eller en liknande sammanhängande tidsperiod, kan AVG tillhandahålla ett e-postmeddelande med anvisningar om hur du avbryter din Prenumeration vid den aktuella Prenumerationsperiodens utgång. Du erhåller även information om hur du begär återbetalning för begäran om annullering inom 30 dagar efter att en ny Prenumerationsperiod har börjat. Om den e-postadress du har angett till AVG ändras, måste du uppdatera användarprofilen för ditt AVG-konto som du har åtkomst till via MyAccount. Genom att hålla e-postadressen uppdaterad i användarprofilen för ditt AVG-konto säkerställer du att du får meddelanden om förlängningar av Prenumerationsperioden.

Du kan avsluta din Prenumeration vid Prenumerationsperiodens utgång genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan även hantera din prenumeration i MyAccount. Om du inte avbryter Prenumerationen belägger AVG ditt konto- eller kreditkort med en förlängningsavgift för Prenumerationsperioden, som efter att betalningen har mottagits förlängs till den period som ska tillämpas.

Om du har köpt en Prenumeration genom ett detaljhandelsföretag eller en tredje parts (återförsäljares) webbplats kan din Prenumeration komma att avslutas vid Prenumerationsperiodens utgång utan att förlängas automatiskt. Innan Prenumerationsperiodens utgång erbjuds du dock att förlänga din Prenumeration automatiskt i efter varandra följande perioder, varvid ovanstående villkor kommer att gälla.

Köp i appar via en mobil Lösning kan inte returneras eller återbetalas. Prenumerationer som köps via en app kan avslutas utan extra kostnad innan de förnyas. Du kommer dock att ha tillgång till betalt Prenumerationsinnehåll under resten av Prenumerationsperioden. Om inget annat anges i detta Licensavtal för slutanvändare, kan du ha möjlighet att returnera alla Lösningar, förutom mobila Lösningar, som du har köpt genom att följa anvisningarna på www.avg.com/billing.

Om Prenumerationsperioden inte förlängs automatiskt enligt gällande köpvillkor kan AVG (efter eget godtycke) meddela dig innan Prenumerationsperiodens utgång att den är på väg att löpa ut, och erbjuda dig möjligheten att förlänga Prenumerationsperioden till AVG:s aktuella pris. Du kan acceptera erbjudandet genom att följa anvisningarna i meddelandet, vilket innebär att Prenumerationsperioden förlängs till den period som anges i meddelandet.

AVG erbjuder en 30-dagars återbetalningsgaranti för de flesta Lösningar. Om du har betalat för en produkt som uppfyller kraven under de föregående 30 dagarna, kan du erhålla en återbetalning. Det snabbaste sättet att få en återbetalning för en mobil Lösning är att följa processen som fastställts av mobilapp-butiken där du köpte Lösningen. Om mobilapp-butiken inte beviljar din begäran om återbetalning och det inte har gått 30 dagar sedan inköpsdatumet, kan du returnera din mobila Lösning för återbetalning av alla belopp som betalats ut (förutom för prenumerationer och köp i appen) genom att följa anvisningarna på www.avg.com/billing. Köp i appar via en mobil Lösning kan inte returneras eller återbetalas. Prenumerationer som köps via en app kan avslutas utan extra kostnad innan de förnyas. Du kommer dock att ha tillgång till betalt Prenumerationsinnehåll under resten av Prenumerationsperioden. Om inget annat anges i detta Licensavtal för Slutanvändare har du möjlighet att returnera alla Lösningar, förutom mobila Lösningar, som du har köpt genom att följa anvisningarna på www.avg.com/billing.

Det kan hända att AVG använder sig av löpande fakturering eller tjänster för kontouppdatering för att undvika att ditt användande av en Lösning avbryts. Om din Prenumerationsperiod förlängs automatiskt och AVG inte kan belägga det registrerade konto- eller kreditkortet med avgiften, kan AVG erhålla ett uppdaterat kortnummer, förfallodatum och annan uppdaterad betalningsinformation från din bank eller annan källa. Alternativt kan din kortutgivare dra beloppet automatiskt från ditt kort utan att meddela dig eller AVG.

Hoppa till innehåll Hoppa till meny