Vår integritetspolicy har nyligen uppdaterats

 • Integritetspolicy
 • Appspecifik
 • Cookies
 • Arkiv för integritetspolicy

Vår integritetspolicy


Vi (AVG Technologies NV och affiliates) ändrade vår integritetspolicy den 15 oktober 2015. Om du är intresserad av vilka förändringar som gjorts, klickar du här.

Varför samlar ni in mina uppgifter?


Svaret är enkelt. Vi tillhandahåller produkter och tjänster som hjälper dig att skydda dina data, enheter och personliga integritet. Vi använder data för att förbättra dessa produkter och tjänster, ge support, skicka meddelanden, erbjudanden och rabatter, samt för att tjäna pengar på våra kostnadsfria tjänster, så att de kan vara gratis även i fortsättningen.

Vi använder data som kan identifiera dig, s.k. personliga data, för att:
 

 • Ge dig möjlighet att köpa och ladda ned produkter, få åtkomst till tjänster och delta i andra aktiviteter som erbjuds;
 • Informera dig om virusvarningar, produktuppgraderingar, nya produkter och tjänster, samt annan information som du efterfrågar.
 • Skicka meddelanden om tjänster till din enhet;
 • Varna dig om vi upptäcker att dina filer, program och e-postmeddelanden är skadliga eller kan vara skadliga;
 • Skicka dig nyhetsbrev, informativa e-postmeddelanden eller annan information som avser AVG; samt
 • Informera om specialerbjudanden, inklusive erbjudanden gällande produkter och tjänster från tredje part.

Vi använder data som inte identifierar dig, s.k. icke-personliga data i en mängd syften, t. ex. för att förbättra våra produkter och tjänster och bidra till att våra kostnadsfria erbjudanden förblir gratis. Vi kan specifikt använda icke-personliga data för att bygga anonyma dataprofiler och tillhandahålla riktad marknadsföring, generera sammanställningar av statistisk information, samt förbättra och administrera våra aktuella produkter och skapa nya produkter.

Du kan lita på att vi skyddar informationen vi samlar in. Genom att använda våra produkter och tjänster godkänner du att dina data samlas in, används och delas i enlighet med denna Integritetspolicy. Om ingenting annat framgår om en specifik produkt, så omfattas alla AVG-produkter av denna Integritetspolicy.

Om du är intresserad av integritetsfrågorna har vi sammanställt ett antal videor som förklarar vad vi gör, varför vi gör det och hur.

Hur samlar ni in mina uppgifter?


Vi samlar in information på tre sätt: automatiskt, när du förser oss med information, när du använder vår webbplats eller våra produkter och när informationen tillhandahålls av tredjeparter. En stor del av vår automatiska insamling görs med hjälp av cookies och spårningsbeacon. Om du vill undrar över vad vi menar med en cookie och en spårningsbeacon kan du klicka här. Fullständig information om hur vi använder cookies, spårningstjänster från tredje part och analystjänster finns här. Om detta alternativ är aktiverat kan vi dessutom söka efter kända virushot i webbtrafik (inklusive i krypterad trafik).

Vilka uppgifter samlar ni in som kan identifiera mig?


I likhet med många andra företag samlar vi in viss information som kan identifiera dig. Ett exempel på sådana personliga uppgifter är ditt namn och din e-postadress.

Vissa personliga uppgifter samlar vi endast in när du tillhandahåller dem till oss. Denna information kan omfatta namn, adress, e-postadress och telefonnummer, samt betalningsinformation, om du betalar med kreditkort. Detta kan inträffa när du:
 • Skapar ett användarkonto, gör en beställning eller registrerar en produkt;
 • Begär produktsupport eller andra tjänster;
 • Begär information om produkter; eller
 • Deltar i undersökningar.
Vissa personliga uppgifter samlar vi in automatiskt när du använder vår webbplats eller våra produkter. Denna information kan omfatta vissa eller alla följande typer av information:
 • Din "IP"-adress (Internet Protocol);
 • Användar- och kontonamn samt relaterade uppgifter;
 • Telefonnummer;
 • SIM (Subscriber Identification Module)-kortnummer;
 • Enhets-ID-nr, inklusive maskin-ID, IMEI och/eller MEID;
 • AVG-produktlicens och identifieringsnummer; samt
 • Geografisk plats baserad på GPS/Wi-Fi/lokal nätverksinformation från kommunikation.
Om vi inte behöver uppgifterna för att bevara dess personligt identifierbara egenskaper, anonymiserar vi uppgifterna som vi samlar in och lagrar dem på ett sätt som gör att du inte kan identifieras. När vi samlar in din IP-adress kan vi anonymisera IP-adressen genom att dölja den sista siffergruppen (t. ex. ändra 192.168.1.1 till 192.168.1.XXX).

Vilka uppgifter samlar ni in, som inte kan identifiera mig?


Vi samlar in många typer av data, som kallas icke-personliga data och som inte identifierar dig personligen. Vi kan visserligen inte upprätta en lista över alla icke-personliga data som vi samlar in, men vi vill ändå försöka ge dig en allmän bild av vilka sorts icke-personliga data som vi samlar in, med exempel som förklarar vad vi menar.

Vi samlar in icke-personliga data för att förbättra våra produkter och tjänster, bl. a. följande:
 • data som rör potentiella hot från malware (skadlig kod) mot din enhet och vilka mål hoten riktas mot, inklusive kopior av filer och e-post med potentiell malware-märkning, filnamn, kryptografisk hash, leverantör, storlek, datumstämplar, associerade registernycklar, etc:
 • information om hur användare använder våra produkter och deras funktioner, inklusive information om just din enhet, frekvens för installation och avinstallation, språk, tekniska parametrar och enhetens tillverkare, enhetens säkerhetsinformation (lösenordsattribut, krypteringsnivå) etc.: samt
 • information om var våra produkter och tjänster används, inklusive ungefärlig plats, postnummer, riktnummer, tidszon och webbadressen som ledde till våra produkter.
Vi samlar in följande icke-personliga data för att tjäna pengar på våra kostnadsfria erbjudanden så att de kan förbli gratis även i fortsättningen:
 • Annonsörs-ID som är associerat med din enhet;
 • Navigering och sökhistorik, inklusive metadata;
 • Leverantören av internettjänster och/eller det mobila nätverket som du använder för att ansluta dina produkter; och
 • Information som avser andra applikationer som du eventuellt har på din enhet och hur de används.
Ibland innehåller navigerings- eller sökhistoriken termer som kan identifiera dig. Om du upptäcker att vissa delar av navigeringshistoriken kan identifiera dig, kommer vi att behandla den delen av historiken som personliga data och anonymisera informationen. Vi kan även sammanställa och/eller anonymisera personliga uppgifter som samlar in om dig. Vi bedömer t. ex. att den exakta plats (ort) där du befinner dig är personliga uppgifter om de lagras separat. Men om vi kombinerar våra användares orter i en datauppsättning som endast anger hur många användare som bor i ett visst land, anser vi inte att denna sammanställda information är personligt identifierbar.

Delar ni mina uppgifter?


Ja, men när och hur vi delar dem beror på om det är personliga eller icke-personliga uppgifter. AVG kan dela icke-personliga data med tredje part och kan offentligt visa insamlad eller anonym information.

Vi säljer inte eller hyr ut personlig information till tredje part.

Vi kan dela vissa personliga data (enligt beskrivningen nedan) med:
 • Alla anslutna AVG-företag
AVG är ett globalt företag som omfattar många företag på många kontor över hela världen.
  Vi driver affärsverksamhet över hela världen och därför kan vi dela dina personliga data över våra kontor och företag, som ibland finns i länder med en annan lagstiftning angående insamling och användning av personliga uppgifter än i det land där vi samlade in dem.
 • Sökleverantörer;
Vissa av våra sökleverantörer kan begära att vi lämnar ut din IP-adress för att kunna uppfylla din sökförfrågan. Observera att dessa sökleverantörer kan ha egna integritetspolicyer som styr hur integriteten behandlas vid en sådan begäran. Vi uppmanar dig att läsa dessa integritetspolicyer innan du bestämmer dig för att använda deras tjänster.
 • Utvalda AVG-återförsäljare, distributörer och andra partners som utför tjänster för vår räkning.
Vi kan dela vissa av dina personliga uppgifter, t.ex din e-postadress, med vissa utvalda återförsäljare, distributörer och andra partners för att de ska kunna kontakta dig för vår räkning om produkter, tjänster eller erbjudanden som vi tror kan vara viktiga för dig eller din verksamhet, för att uppfylla ett visst licens- eller servicevillkor i din relation med AVG och för att ge dig lokal teknisk support och kundsupport.

Slutligen kan vi dela dina personliga uppgifter i följande fall:
 • när det krävs för att leverera en produkt eller tjänst som du efterfrågar, t.ex en leverantör av betalningskort vars tjänster vi använder för att bearbeta din transaktion med kreditkort;
 • när lagen godkänner det eller när det krävs för att uppfylla reglerna i en rättslig process;
 • när det krävs för att skydda och försvara AVG:s rättigheter och egendom, inklusive våra produkters och tjänster säkerhet;
 • när det krävs för att skydda personlig säkerhet, egendom eller andra rättigheter för allmänheten, AVG, dess kunder eller dess anställda; eller
 • i samband med en försäljning av hela eller delar av vår affärsverksamhet.
Om vi har juridisk skyldighet att lämna ut personliga uppgifter om dig till en tredje part så ägnar vi kommersiellt rimliga ansträngningar åt att informera dig i förväg, om det inte är förbjudet i lag. Om du är involverad i en sammanslagning, ett köp eller en försäljning av en tillgång, kommer vi att följa denna Integritetspolicy och alla användare som påverkas kommer att informeras, i det fall vi överför personliga uppgifter i någon form till en tredjepart eller om personliga uppgifter underkastas en annan integritetspolicy som ett resultat av detta.

Vilka rättigheter har jag över mina uppgifter?


Du har rätt att fråga oss om de personliga uppgifter som vi bearbetar och som rör dig, bearbetningens syfte och vad den omfattar, samt att vi tillhandahåller information om vilka vi delar uppgifterna med.

Du har också rätt att när som helst begära att vi uppdaterar, korrigerar eller tar bort dina personliga data, (förutsatt att det inte påverkar de tjänster vi tillhandahåller till dig). Obs! Vi kan avvisa begäranden som riskerar andras integritet, är orimliga eller repetitiva, eller som kräver oproportionerliga insatser. Obs! Vi kan behålla dina personliga uppgifter under ett år efter att du lämnade oss som kund, förutsatt att du inte begär att vi tar bort dina uppgifter. Men vanligen behåller vi inte dina personliga uppgifter längre än vad som anses rimligt i förhållande till syftet med att de samlades in.

Du har rätt att välja bort användningen eller insamlingen av vissa data för oss eller tredje part, inklusive personliga uppgifter och icke-personliga uppgifter, genom att följa instruktionerna här.

Du har rätt att välja bort e-postmeddelanden, bulletiner eller annan information när som helst, genom att följa anvisningarna här eller utföra tillämplig procedur för att avsluta prenumerationen som beskrivs i e-postmeddelandet eller nyhetsbrevet. Men tänk på att våra e-postmeddelanden kan innehålla viktig och användbar information om dina AVG-produkter, såsom information om ditt licensnummer eller status för dina beställningar eller konton.

Du har rätt att förvänta dig att vi skyddar dina personliga uppgifter och förvarar dem på en säker plats. Vi arbetar ständigt för att skydda AVG och våra användare från obehörig åtkomst eller obehörig ändring, offentliggörande eller förstörande av den information vi förvarar. I synnerhet följande:

 • Vi följer alltid denna Integritetspolicy ifråga om alla uppgifter som vi samlar in från dig;
 • Vi begränsar användningen och offentliggörandet av dina personliga uppgifter och arbetar för att säkerställa att var och en som vi delar sådan information med behandlar informationen med den integritet och säkerhet som den förtjänar; och
 • Vi har implementerat en fysisk, teknisk och administrativ praxis, som branschen godkänner, för att skydda och säkra den information vi samlar in.

Vilka förändringar har ni nyligen gjort?


Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som helst och kommer att ange senaste datum för uppdatering av Integritetspolicyn. Om avgörande ändringar har införts kommer vi att tydligt ange dessa förändringar och vår ambition är att skicka direkta aviseringar till dig, när det är möjligt. Vi kommer även att lagra tidigare versioner av Integritetspolicyn i ett arkiv, så att du kan granska dem.

Följande förändringar av vår integritetspolicy har gjorts sedan senaste versionen:
 • Vi har förändrat vår presentation av integritetspolicyn så att den ska bli lättare att förstå och läsa.
Följ den här länken för att ladda ned aktuell integritetspolicy eller få åtkomst till tidigare versioner av AVG:s Integritetspolicy. 

Hur kan jag kontakta er?


Om du har frågor om denna policy eller om något som anges ovan kan du kontakta oss via e-post på privacy@avg.com eller läsa anvisningarna i produkten eller tjänsten som du använder. Du kan kontakta oss per brev på följande adress:

AVG Netherlands BV
Gatwickstraat 9–39, 
1043GL Amsterdam
Nederländerna

Finns det någonting mer som jag behöver veta?


Då och då kan vår webbplats eller våra produkter innehålla länkar till och från webbplatser eller andra externa destinationer som tillhör tredjeparter. Om du följer en länk till någon av dessa destinationer (t.ex. erbjudanden från mobila appbutiker), etc. bör du tänka på att dessa webbplatser och destinationer har egna integritetspolicyer. När du besöker dessa webbplatser omfattas du av de policyer som råder där och därför bör du granska dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till webbplatserna.

Vi kan också länka till märkesgemensamma webbplatser som underhålls av AVG Technologies och en eller flera av våra samarbetspartners. Observera att dessa märkesgemensamma webbplatser kan ha en egen integritetspolicy som vi uppmanar dig att läsa och förstå.  
Hoppa till innehåll Hoppa till meny