Pretplata

Uvek u okviru odredbi i uslova Ugovora o Licenciranju sa Krajnjim Korisnikom, kupujete neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje svakog rešenja koje kupite ili nabavite na neki drugi validan način (Pretplata), a u svakom slučaju tokom primenjivog perioda pretplate za svaku takvu kupovinu ili nabavku (Period Pretplate).

 
 
 

Ako ste pristali na automatska produženja Perioda Pretplate, Pretplata će biti automatski produžena na naredne vremenske periode na kraju svakog Perioda Pretplate. Kad se Period Pretplate automatski produži na dodatni mesec, godinu ili sličan naredni vremenski period, AVG može e-poštom da vam pošalje obaveštenje koje sadrži uputstva o tome kako da otkažete Pretplatu na kraju trenutnog Perioda Pretplate i kako da zahtevate refundaciju po zahtevu za otkazivanje u roku od 30 dana od početka produženog Perioda Pretplate. Ako se e-adresa koju ste naveli za AVG promeni, morate da ažurirate korisnički profil AVG naloga, kojem može da se pristupi na lokaciji MyAccount. Održavajte ažurnost e-adrese u korisničkom profilu AVG naloga da biste bili sigurni da ćete dobijati obaveštenja o produžavanju Perioda Pretplate.

Pretplatu možete da otkažete na kraju Perioda Pretplate tako što ćete pratiti uputstva iz obaveštenja. Pretplatom možete da upravljate i na lokaciji MyAccount. Ako ne otkažete Pretplatu, AVG će sa vaše kreditne ili debitne kartice naplatiti troškove produžavanja Perioda Pretplate i, nakon potvrde o uplati, produžiti Period Pretplate za primenjivi vremenski period.

Ako ste Pretplatu kupili u prodavnici ili na veb lokaciji nezavisnog preprodavca, Pretplata će se možda okončati na kraju Perioda Pretplate bez automatskog produženja. Međutim, pre završetka Perioda Pretplate, biće vam ponuđen izbor da automatski produžite Pretplatu na naredne vremenske periode i u tom slučaju će se primenjivati gorenavedeni uslovi.

Kupovine u okviru aplikacije mobilnog Rešenja ne možete da vratite niti refundirate. Za Pretplate kupljene u okviru aplikacije možete da otkažete Pretplatu pre nego što se produži i neće vam se ponovo naplatiti. Međutim, i dalje ćete imati pristup sadržaju Pretplate koji ste kupili do kraja poslednjeg Perioda Pretplate. Osim ako Ugovor o Licenciranju sa Krajnjim Korisnikom ne navodi drugačije, možda ćete moći da vratite bilo koje Rešenje, osim mobilnih Rešenja, koje ste kupili prateći uputstva na lokaciji www.avg.com/billing.

Ako se, pod primenjivim uslovima kupovine, Period Pretplate ne produži automatski, AVG može (ali nije obavezan) da vas obavesti pre zaključenja Perioda Pretplate da vaš Period Pretplate uskoro ističe i može da vam ponudi mogućnost da produžite Period Pretplate po tada aktuelnoj ceni kompanije AVG. Ponudu možete prihvatiti tako što ćete pratiti uputstva data u obaveštenju i u tom slučaju će se Period Pretplate produžiti za period naveden u obaveštenju.

AVG za većinu Rešenja nudi garanciju vraćanja novca u roku od 30 dana. Ako ste kupili proizvod koji ispunjava uslove tokom prethodnih 30 dana, možete da dobijete refundaciju. Najbrži način da dobijete refundaciju za mobilno Rešenje jeste da pratite proces koji je uspostavila prodavnica za mobilne aplikacije od koje ste kupili Rešenje. Ako prodavnica mobilnih aplikacija ne uvaži vaš zahtev za refundacijom, ali vam po drugim uslovima nije istekao rok od 30 dana od prvobitne kupovine, možda ćete moći da vratite mobilno Rešenje za refundaciju svih plaćenih iznosa (osim onih za kupovine ili pretplate u okviru aplikacije) prateći uputstva na lokaciji www.avg.com/billing. Kupovine u okviru aplikacije mobilnog Rešenja ne možete da vratite niti refundirate. Za Pretplate kupljene u okviru aplikacije možete da otkažete Pretplatu pre nego što se produži i neće vam se ponovo naplatiti. Međutim, i dalje ćete imati pristup sadržaju Pretplate koji ste kupili do kraja poslednjeg Perioda Pretplate. Osim ako Ugovor o Licenciranju sa Krajnjim Korisnikom ne navodi drugačije, možda ćete moći da vratite bilo koje Rešenje, osim mobilnih Rešenja, koje ste kupili prateći uputstva na lokaciji www.avg.com/billing.

U pokušaju da obezbedi neometano korišćenje Rešenja, AVG može učestvovati u periodičnim programima naplate ili uslugama ažuriranja naloga. Ako se Period Pretplate automatski produži, a AVG ne može da izvrši naplatu s kreditne ili debitne kartice koju ima arhiviranu za vas, AVG na osnovu vlastite odluke može da dobije ažurirani broj kartice, datum isteka ili druge aktuelne informacije o plaćanju od vaše banke ili iz drugog izvora ili vam izdavač kartice može automatski naplatiti bez obaveštavanja kompanije AVG ili vas.

Pređite na sadržaj Pređi na meni