Skip to content

Jak usunąć AVG Toolbar, stronę startową i AVG Secure Search ze swojej przeglądarki

Często zadawane pytania » Często zadawane pytania (FAQ) — techniczne » Produkty zabezpieczające AVG » Ochrona komputera » Ochrona przeglądania sieci » Jak usunąć AVG Toolbar, stronę startową i AVG Secure Search ze swojej przeglądarki

Print Copy link

AVG Toolbar, AVG Secure Search i strona główna AVG mogą zostać usunięte w jeden z następujących sposobów:

Menu AVG Toolbar

Skorzystaj z opcji Ukryj/odinstaluj AVG Toolbar dostępnej w menu AVG Toolbar:

AVG Browser Configuration Tool

Aby odinstalować AVG Toolbar i cofnąć wszelkie zmiany, możesz także użyć narzędzia AVG Browser Configuration Tool:

 1. Pobierz narzędzie AVG Browser Configuration Tool.
 2. Uruchom pobrany plik AVG_Browser_configuration_tool.exe.
 3. Kliknij "Accept", aby zaakceptować umowę licencyjną.
 4. Kliknij "Next", aby rozpocząć proces usuwania.
  Uwaga: spowoduje to zamknięcie wszystkich okien przeglądarki.
 5. Możesz zostać zapytany przez Internet Explorer lub inne przeglądarki o preferowaną wyszukiwarkę.
 6. Kliknij "Exit", by zamknąć narzędzie.

Panel sterowania systemu Windows

Aby odinstalować stronę główną AVG, AVG Secure Search oraz AVG Toolbar, możesz skorzystać z Panelu sterowania systemu Windows:

Windows Vista lub 7

 1. Otwórz menu Start, a następnie kliknij Panel sterowania.
 2. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje.
 3. Z listy programów, wybierz podwójnym kliknięciem narzędzie AVG Security Toolbar lubAVG SafeGuard Toolbar. Odinstalowywanie zostanie uruchomine.
 4. Kliknij Dalej, aby zakończyć deinstalację. Okno przeglądarki zostanie zamknięte.

Windows XP

 1. Otwórz menuStart, a następnie kliknijPanel sterowania (lub Ustawienia, a następnie Panel sterowania).
 2. Kliknij Dodaj lub usuń programy.
 3. Z listy programów, wybierz podwójnym kliknięciem narzędzie AVG Security Toolbar lubAVG SafeGuard Toolbar. Rozpocznie się deinstalacja programu.
 4. Kliknij Dalej, aby zakończyć deinstalację. Okno przeglądarki zostanie zamknięte.

Windows 8

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewy dolny róg ekranu, a następnie kliknij Panel sterowania.
 2. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje.
 3. Z listy programów, wybierz podwójnym kliknięciem narzędzie AVG Security Toolbar lubAVG SafeGuard Toolbar. Rozpocznie się deinstalacja programu.
 4. Kliknij Dalej, aby zakończyć deinstalację. Okno przeglądarki zostanie zamknięte.


Czy te informacje okazały się pomocne?
|

Chcę dowiedzieć się więcej: Przeczytaj podręcznik użytkownika