Skip to content

Jak odinstalować AVG

Często zadawane pytania » Często zadawane pytania (FAQ) — techniczne » Produkty zabezpieczające AVG » Ochrona komputera » Instalacja » Jak odinstalować AVG

Print Copy link

Aby odinstalwoać oprogramowanie AVG z komputera:

  1. Przejdź do menu Start -> (Ustawienia) -> Panel sterowania.
  2. Otwórz (Programy) -> Programy i funckje, lubDodaj lub usuń programy.
  3. Wybierz AVG z listy programów.
  4. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Zmień/Usuń.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby dokończyć deinstalację.
  6. Uruchom ponownie komputer.

W przypadku gdy deinstalacja nie zakończy się pomyślnie, użyj narzędzia AVG Remover:

  1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie dokumenty! Twój komputer zostanie zrestartowany w czasie procesu instalacji.
  2. Pobierz narzędzie AVG Remover z naszej strony.
  3. Uruchom pobrane narzędzie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  4. Twój komputer zostanie zrestartowany automatycznie. Po restarcie, AVG Remover dokończy proces deinstalacji.


Czy te informacje okazały się pomocne?
|

Chcę dowiedzieć się więcej: Przeczytaj podręcznik użytkownika