Uitsluiting van aansprakelijkheid

De gebruiker, die werd verzocht een onbevooroordeelde objectieve beoordeling af te geven, verstrekt deze beoordeling in het kader van de beoordelingsfunctie voor programma's. Deze beoordelingen geven derhalve uitsluitend de mening van de gebruiker weer.

AVG heeft geen enkele invloed op de beoordelingen van de gebruikers en wijst er uitdrukkelijk op dat deze beoordelingen in geen geval gestoeld zijn op meningsuitingen of adviezen van AVG.

AVG kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de beoordelingen van de gebruikersgroep.