Skip to content

I-Worm/Navidad

Download het verwijderprogramma rmnavida.com en voer het uit op de geïnfecteerde computer.

Het wormvirus Navidad verspreidt zich als de bijlage NAVIDAD.EXE in e-mailberichten die worden verzonden van een geïnfecteerde pc. Met het programma voor het verwijderen van het Navidad-wormvirus kunt u uw computer scannen op en beschermen tegen dit gevaarlijke wormvirus.

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus