Skip to content

LOP.AH/Backdoor.Generic3.SVX

Download de twee bestanden rmbg3svx.exe en rmbg3svx.nt, en voer rmbg3svx.exe uit.

Start de computer vervolgens normaal op en voer de Volledige test van AVG uit.

Opmerking : Voor het uitvoeren van het programma voor het verwijderen van Trojaanse paarden hebt u beheerdersrechten nodig. Voor een juiste werking van dit gratis verwijderprogramma moet u rmbg3svx.nt opslaan in dezelfde map als rmbg3svx.exe. Nadat het herstelproces is voltooid, voert u de volledige test van AVG uit om te controleren of de computer virusvrij is.

Trojaans paard gratis verwijderen

GRATIS antivirusbescherming