Skip to content

Risiconiveaus voor internet

Het huidige risiconiveau voor internet wordt vastgesteld door onze experts in het viruslaboratorium. Hieronder is voor de verschillende niveaus beschreven wanneer deze van toepassing zijn.

Algemeen risico

Algemeen risico
  • Er wordt een normaal percentage aan infecties met bekende bedreigingen op onbehandelde en onbeschermde systemen waargenomen.
  • Er zijn geen belangrijke nieuwe bedreigingen ontdekt.

Gebruikers met actuele Anti-Virus- en Anti-Spyware-software die de recentste patches voor het besturingssysteem hebben geïnstalleerd, lopen geen risico.

Verhoogd risico

Verhoogd risico
  • Er is nieuwe malware gedetecteerd die het aanvalspercentage of de belasting van netwerken kan doen stijgen, maar het fenomeen is nog niet nagenoeg.
  • Er is nieuwe conceptcode voor een veiligheidsrisico gedetecteerd, die vanwege de kritieke aard van het veiligheidsrisico een ernstige uitbraak kan veroorzaken.

Gebruikers met actuele Anti-Virus- en Anti-Spyware-software die de recentste patches voor het besturingssysteem hebben geïnstalleerd, lopen geen risico.


Hoog risico

Hoog risico
  • Nieuwe malware vormt mogelijk zelfs een bedreiging voor computers waarop de recentste patches voor het besturingssysteem zijn geïnstalleerd.
  • Er is een nieuwe variant gedetecteerd van een bekende bedreiging die in het verleden een belangrijke uitbraak heeft veroorzaakt.

Gebruikers wordt met klem aangeraden om nieuwe Anti-Virus- en Anti-Spyware-updates en nieuwe patches voor het besturingssysteem te installeren, zodra deze beschikbaar komen.

Extreem risico

Extreem risico
  • Nieuwe malware verspreidt zich bijzonder snel en vormt een potentieel gevaar voor het merendeel van de systemen en kan leiden tot overbelaste netwerken en servers.
  • Er is in de afgelopen 24 uur een zeer hoog aantal infecties waargenomen.

Gebruikers wordt met klem aangeraden om nieuwe Anti-Virus- en Anti-Spyware-updates en nieuwe patches voor het besturingssysteem te installeren, zodra deze beschikbaar komen.