Skip to content

Testen en benchmarking

* Verplichte velden
Vul de gevraagde informatie zo nauwkeurig mogelijk in.
"Door de bovenstaande gegevens in te vullen geeft u aan dat u, indien daartoe bevoegd door AVG Technologies, de resultaten van de test/benchmarking alleen zult gebruiken zoals door u aangegeven in dit formulier, en op geen enkele andere wijze hoe dan ook. Door toestemming te verlenen voor de test/benchmarking en het gebruik van de resultaten van de test/benchmarking conform het voorgaande of op andere door AVG Technologies gespecificeerde wijze, doet AVG Technologies op geen enkele wijze afstand van rechten van rechtswege of anderszins met betrekking tot schade en/of verlies veroorzaakt door publicatie van de resultaten van dergelijke tests/benchmarking. AVG Technologies behoudt zich het recht voor uw verzoek naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te weigeren. U erkent bij deze dat de gegevens die u AVG Technologies verstrekt onderhevig zijn aan het privacybeleid van AVG Technologies zoals dat op dat moment van kracht is.