John Little

John Little

Ketua Pegawai Kewangan

AVG Technologies

John Little telah berkhidmat sebagai ketua pegawai kewangan kami dan merupakan seorang pengarah urusan bagi lembaga pengurusan kami sejak tahun 2008. Sebelum menyertai kami, En. Little telah berkhidmat dengan MiNC Property Enterprises, sebuah syarikat pelaburan hartanah di mana beliau memegang jawatan sebagai ketua pegawai kewangan dari tahun 2002 hingga 2006 dan sebagai Ketua Pelaburan Global dari tahun 2006 hingga 2007.

Dari tahun 2000 hingga 2002, En. Little berkhidmat sebagai ketua pegawai kewangan di Wood & Co. Financial Services a.s, sebuah firma pembrokeran saham serantau di Prague. Beliau sebelumnya telah berkhidmat sebagai penguasa kewangan kumpulan di Cazenove & Co., penguasa kewangan di Royal Bank of Scotland Group plc dan pengurus audit di Deloitte & Touche LLP.

En. Little merupakan seorang ahli Institute of Chartered Accountants di England dan Wales dan memegang ijazah dalam bidang sejarah daripada Oxford University.

Muat turun foto resolusi tinggi