Android™ dan Google Play™ adalah tanda dagangan Google Inc. di AS dan/atau negara lain.